Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Методи ціноутворення

Методологія ціноутворення – це сукупність найбільш загальних правил, принципів і концептуальних засад формування ціни, які пов’язані в основному з макроекономічними особливостями

Господарської системи або з різними сферами ціноутворення. Методологія єдина для всіх рівнів встановлення цін в рамках певної економічної системи або груп споріднених галузей та виробництв, тобто основні положення і правила формування цін не змінюються залежно від того, хто і на який термін встановлює ціни. Це дає змогу створити єдину систему цін в межах економіки країни.

Єдина методологія притаманна всім видам цін і кожній конкретній ціні. Загальні методологічні правила ціноутворення визначають законодавчі та урядові органи країни, які встановлюють правила розробки концепції ціноутворення, визначення і обгрунтування цін, формування системи цін, управління ціноутворенням. Так, Закон України “Про ціни і ціноутворення” № 507-ХП від 3 січня 1990 р. визначає основні принципи встановлення і застосування цін і тарифів та організацію контролю за їхнім дотриманням на території країни. Цей закон поширюється на всі підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва.

Оскільки методологію ціноутворення пов’язують з типом економічної системи, відтак розглядають методологію ринкового та планового ціноутворення. Найголовніші відмінності ринкового та планового ціноутворення показано на рис. 1.7.

Ринкове ціноутворення   Мазур О. Є.   Методи ціноутворення

Рис. 1.7. Зіставлення ціноутворення в плановій і ринковій економіці

Методологія ринкового ціноутворення полягає в тому, що ціна товару формується як об’єктивна категорія під дією суто ринкових сил – попиту і пропозиції, причому цей процес проходить ближче до сфери споживання, де утворюється попит. За таких умов витрати на конкретну продукцію у практичному ринковому ціноутворенні відіграють другорядну роль. Як об’єктивна і самовизначальна категорія, ринкова ціна не терпить жодного адміністративного втручання. Якщо воно має місце, це спричинює деформування ринкового механізму, провокує товарний дефіцит і сприяє розвитку тіньової економіки.

Втім варто наголосити, що в ринковій економіці не існує абсолютної свободи ціноутворення, адже на ринку одночасно, паралельно діють суб’єктивна ринкова свідомість людини (індивідуальна й суспільна) і об’єктивний закон вартості. Так, з одного боку, людина прагне встановити ціну на основі свого середньоринкового, тобто суспільного уявлення про ціну, виходячи з усвідомленої нею системи економічних цінностей. З іншого боку, закон вартості “прагне” встановити ціну на рівні суспільно-необхідних витрат. Випадковості ринкової кон’юнктури (невідповідності попиту і пропозиції) заважають досягненню обох цілей.

Методи ціноутворення

При визначенні методологічних засад ціноутворення зазвичай розглядають методи, принципи, етапи, моделі ціноутворення та найпоширеніші типи цінової

Політики. Двома найважливішими елементами методології є методики і принципи ціноутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Методи ціноутворення