Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Принципи ціноутворення

Принципи ціноутворення – це основні положення (правила, закони), що постійно діють, характерні для усієї системи цін і містяться в її основі. Принципи ціноутворення можуть бути реалізовані тільки при розробленні і реалізації відповідних методів (методик). Найважливішими принципами ринкового ціноутворення є чотири принципи (рис. 1.8).

Ринкове ціноутворення   Мазур О. Є.   Принципи ціноутворення

Рис 1.8. Сукупність принципів ринкового ціноутворення

Принцип наукового обгрунтування цін Полягає у необхідності пізнання й використання в ціноутворенні об’єктивних економічних законів розвитку ринкової економіки і перш за все закону вартості, законів попиту і пропозиції. Наукове обгрунтування цін грунтується на глибокому аналізі кон’юнктури ринку, усіх ринкових чинників та ін. Тому науковість обгрунтування цін багато в чому залежить від повноти інформаційного забезпечення процесу встановлення цін і потребує широкої і достовірної інформації.

Принцип цільового спрямування цін – необхідність чіткого визначення проблем, які повинні вирішуватися за допомогою цін (наприклад, проблеми соціального захисту населення, орієнтації цін на освоєння прогресивної продукції – для цього на певний період часу припускається встановлення високих цін з метою отримання монопольного прибутку).

Принцип безперервного процесу ціноутворення – до діючих цін необхідно постійно вносити зміни і доповнення у зв’язку із зняттям з виробництва застарілих товарів і освоєнням нових, зі змінами в податковому законодавстві та ін. З розвитком ринкових відносин і посиленням конкуренції цей процес набуває динамічності.

Принцип єдності процесу ціноутворення і контролю за дотриманням цін – державні органи зобов’язані контролювати встановлення цін перш за все на продукцію підприємств-монополістів (газ, електроенергія, послуги транспорту та ін.). Також держава має проводити контроль за товарами з вільним ціноутворенням, щоб перевірити правильність застосування встановлених законодавством загальних для всіх суб’єктів принципів ціноутворення. Розрізняють два види контролю:

Державний – здійснюється державними органами ціноутворення загального і регіонального рівнів. Крім того, такий контроль можуть проводити державні комітети з торгівлі, якості товарів і захисту прав споживачів при органах торгівлі як у центрі, так і на місцях;

Громадський – той, що здійснюється товариствами споживачів. Так, в Україні діє Закон “Про захист прав споживачів”, який делегує товариствам споживачів отримають певні права з питань контролю за цінами.

Принцип зв’язку ціноутворення із загальною політикою підприємства і ринковою кон’юнктурою Означає, що будь-яке рішення стосовно встановлення ціни не повинне суперечити ані стратегічній меті, ані тактичним цілям підприємства, а також має враховувати особливості поточного стану ринкового довкілля (поведінки конкурентів та постачальників, запитів споживачів та ін.).

Етапи ціноутворення

Розроблення цінової політики і розрахунок ціни на товар (роботу, послугу) потребують послідовного проходження ряду етапів (рис. 1.9).

Ринкове ціноутворення   Мазур О. Є.   Принципи ціноутворення

Рис. 1.9. Етапи процесу ціноутворення

Базові моделі встановлення ціни

Складником методології ціноутворення є модель ціни. Модель ціни – це

Принципова форма вираження ціни як економічної категорії, що втілює особливості тієї чи іншої методології ціноутворення. Як і методологія, модель ціни зумовлюється в першу чергу типом господарської системи. Отже, можна стверджувати, що економічна система та пов’язані з нею методологія і модель ціни є вихідними умовами, що визначають цінову поведінку учасників процесу господарської діяльності.

Модель ціни зазвичай представляють як суму складників ціни у вигляді формули, найпростішою серед яких є така (рис. 1.10).

Ринкове ціноутворення   Мазур О. Є.   Принципи ціноутворення

В ринковій економіці існує широке різноманіття моделей ціни, які відрізняються складниками і порядком формування ціни. Найбільш поширеними серед них є моделі витратної та ціннісної ціни, які відповідають двом основним підходам (концепціям) до визначення й обгрунтування ціни – витратному та ціннісному (рис. 1.11).

Ринкове ціноутворення   Мазур О. Є.   Принципи ціноутворення

Наявність лише двох ключових концепцій ринкового ціноутворення пояснюється переважно тим, що в товарі міститься основна суперечність товарного виробництва: між виробництвом і споживанням, пропозицією і попитом, виробником і споживачем та ін. Домінуючою концепцією ціноутворення в ринковій економіці є ціннісна, якій увідповіднюється модель ціннісної ціни.

Розглянемо суть витратного та ціннісного підходів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринкове ціноутворення – Мазур О. Є. – Принципи ціноутворення