Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 8.2. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування

Органи регіонального управління являють собою складову частину системи органів державного управління (рис. 8.1).

Регіональна економіка   Зінь Е. А.   8.2. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування

Склад і структура регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування регулюються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” та іншими правовими документами.

До складу центральних органів державного управління входять Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні комітети, інші органи.

Президент України є глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади.

До складу регіональних (обласних) органів державного управління входять:

– обласні та районні ради;

– місцеві державні адміністрації;

– сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів державної виконавчої влади. В областях, районах, районах Автономної Республіки Крим виконавчу владу здійснюють обласні, районні державні адміністрації, в містах Києві та Севастополі – міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною (обласною, районною) радою.

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені функції і повноваження місцевого самоврядування.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад є їх виконавчі комітети, управління, відділи та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи рад організують свою роботу відповідно до рішень відповідних рад, є підконтрольними і підзвітними цим радам. При виконанні виконавчими органами делегованих їм повноважень звітуються відповідним органам державної виконавчої влади.

8.3. Повноваження представницьких органів влади
Повноваження міських, сільських, селищних рад

На пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради (їх складу, обрання голів комісій); утворення виконавчого комітету ради; затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; затвердження плану роботи ради та засновування звіту про його виконання.

На пленарних засіданнях ради відбувається:

– затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм, затвердження місцевого бюджету, а також звіту про виконання бюджету;

– встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок;

– утворення позабюджетних цільових коштів, а також звітів про їх використання;

– прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

– вирішення усіх питань щодо приватизації об’єктів комунальної власності;

– вирішення усіх питань щодо регулювання земельних відносин;

– затвердження ставок земельного податку та розмірів плати за користування природними ресурсами;

– надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

– прийняття рішень про організацію природно-заповідного фонду місцевого значення;

– надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів;

– затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів;

Встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях;

– прийняття рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 8.2. Склад та структура органів регіонального управління та місцевого самоврядування