Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.4. Видатки місцевого бюджету

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад; видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, – відповідними районними та обласними бюджетами. Сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.

У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування організацій та закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань. В загальному складі видатків місцевого бюджету більше половини витрат спрямовані на утримання організацій соціально-культурної сфери. Приблизно 20-25 % йде на соціальний захист населення. На управління – приблизно 3 % і на народне господарство – (невеликі витрати) – приблизно 5 %.

При обгрунтуванні витрат місцевого бюджету використовують показник – мінімальний рівень соціальних потреб. Під мінімальним рівнем соціальних потреб розуміють гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення, який встановлюється на всій території України. За допомогою вказаного показника розраховують мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності.

Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на фінансування діяльності органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; видатки на утримання установ дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення роботи лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерських пунктів, що надають первинну медико-санітарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу; на утримання сільських, селищних та міських палаців культури, клубів, бібліотек.

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на фінансування діяльності:

– органів державного управління (органів місцевого самоврядування міст обласного значення та органів місцевого самоврядування районного значення);

– установ освіти (дошкільної освіти; загальноосвітніх навчальних закладів; спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, вечірніх шкіл; закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації та ін.);

– установ охорони здоров’я (первинної медико-санітарної, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги-лікарень широкого профілю, пологових будинків, станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклінік і амбулаторій, загальних стоматологічних поліклінік);

– культурно-освітніх та територіально-видовищних установ (театрів, бібліотек, музеїв, палаців і будинків культури, шкіл естетичного виховання дітей);

– установ фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, місцевих споруд місцевого значення тощо). Крім того, за рахунок цих видатків також фінансуються:

– заходи щодо соціального забезпечення громадян, надання пільг ветеранам війни і праці, допомоги сім’ям з дітьми, додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

– заходи щодо соціального забезпечення громадян, утримання притулків для неповнолітніх, територіальних центрів соціальної допомоги на дому;

– заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на фінансування діяльності:

– органів державного управління (представницької і виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних рад;

– установ освіти: загальної середньої освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, санаторних шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дитячих будинків; закладів професійно-технічної освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим і виконують державне замовлення; закладів вищої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад; закладів післядипломної освіти (інститутів післядипломної освіти вчителів та центрів з підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постійно діючих курсів (центрів) підвищення кваліфікації працівників соціально-культурної сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності);

– установ охорони здоров’я, що здійснюють первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу; спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізованих лікарень, поліклінік, диспансерів, госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинків дитини, станцій переливання крові); санаторно-курортну допомогу (санаторій для хворих на туберкульоз, санаторій для дітей та підлітків, санаторій медичної реабілітації); інших установ медичної та санітарної допомоги (медико-соціальних експертних комісій, бюро судмедекспертизи, баз спецмедпостачання, здоров’я тощо);

” установ, що здійснюють соціальний захист громадян (дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів; будинків-інтернатів для дітей-інвалідів; центрів по нарахуванню пенсій; притулків для неповнолітніх). За рахунок цих коштів надається допомога по догляду за інвалідами із-за психічного розладу, адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; проводиться виплата компенсації реабілітованим тощо; реалізуються обласні програми стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

– культурно-освітніх та театрально-видовищних установ обласного значення (бібліотек, музеїв, філармоній, театрів, палаців і будинків культури, інших закладів у галузі мистецтва);

– установ фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, центрів з інвалідного спорту, спеціалізованих спортивних шкіл параолімпійського резерву тощо).

До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на: місцеву пожежну охорону; позашкільну освіту; соціальний захист та соціальне забезпечення (виконання програм місцевого значення): розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів;

Підтримку розвитку культури, мистецтва, кінематографії, засобів масової інформації, фізичної культури і спорту; транспорт і дорожнє господарство; природоохоронні заходи місцевого значення тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.4. Видатки місцевого бюджету