Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Угоди, укладені з порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.

Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення:

А) укладення угод із порушенням земельного законодавства;

Б) самовільне зайняття земельних ділянок;

В) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами:

Г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель;

Г) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

Д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

Е) знищення межових знаків;

Е) приховування від обліку і реєстрації та спотворення даних про стан земель, розміри й кількість земельних ділянок;

Ж) не проведення рекультивації порушених земель;

З) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

И) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару грунту;

І) самовільне відхилення від проектів землеустрою;

Ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

Й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.

Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними. Повернення само вільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Дайте загальну характеристику земельного права та його джерел.

2. Які види земель передбачені чинним законодавством та у чому полягає їх правовий статус?

3. Чому земельне право слід вважати комплексною галуззю права?

4. Назвіть суб’єктів і об’єктів земельних відносин.

5. Які права та форми власності на землю передбачені Земельним кодексом?

6. Які головні гарантії прав на землю передбачені чинним законодавством?

7. Що означає право земельного сервітуту?

8. Який порядок набуття і реалізації права на землю передбачений чинним законодавством?

9. Який порядок вирішення земельних спорів передбачений чинним законодавством України?

10. Які основні правові засади Закону України “Про охорону земель”?

11. Хто є суб’єктом управління в галузі використання і охорони земель?

12. Що включає в себе система землеустрою?

13. Яка відповідальність настає за порушення земельного законодавства?

14. Яке з визначень земельних відносин є правильним:

А) земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння і розпорядження землею.

Б) земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння і користування землею.

В) земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

15. Визначіться, на які землі мають право власності вказані суб’єкти, заповнивши таблицю:

Суб’єкти права власності на землюНа які землі (об’єкти)
Громадяни України
Юридичні особи
Територіальна громада села
Територіальна громада м. Києва
Іноземці-транзитники
Верховна Рада України
Селищна рада
Селищний голова

16. Порівняйте постійне користування земельною ділянкою та оренду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства