Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки

Для забезпечення режиму законності у сфері оподаткування та стабільності надходжень доходів до бюджетів на податкові органи, відповідно до Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. покладено здійснення контролю за додержанням законодавства про Податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків зі споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітом готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Податкові органи здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів.

Несплата або неповна сплата суб’єктами підприємницької діяльності або громадянами податків, зборів та інших обов’язкових платежів незалежно від того, умисно, чи з необережності, – тягне за собою застосування штрафних (фінансових) санкцій у визначених законодавством розмірах; сплату пені, яка нараховується на суму несплаченого обов’язкового платежу; адміністративну або кримінальну відповідальність осіб, винних в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів відповідно до законів України.

За податковим законодавством правопорушеннями у сфері оподаткування визнаються протиправні діяння (дія чи бездіяльність) суб’єктів податкових правовідносин (суб’єкта оподаткування, органу, що здійснює податковий контроль, іншого органу та/або їх посадових осіб тощо), що призвели до невиконання або неналежного виконання правил, встановлених нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері оподаткування.

Об’єктом податкового правопорушення є суспільні правовідносини, що виникли із приводу сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових позабюджетних фондів.

Суб’єктами податкових правопорушень є платники податків, які мають об’єкт оподаткування і зобов’язані у зв’язку з цим сплачувати відповідні податки, збори та інші обов’язкові платежі, що передбачені чинним законодавством. Звісно, суб’єктами податкових правопорушень можуть бути й посадові особи та керівники податкових органів, що передбачає можливість їх притягнення до юридичної відповідальності.

Суми податків, не внесені у визначений термін, а також суми штрафів та інших фінансових санкцій стягуються за весь час ухилення від сплати податків з юридичних осіб незалежно від форм власності та результатів їх фінансово-господарської діяльності в беззаперечному порядку, а з фізичних осіб у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими листами.

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять до системи оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, чи особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, – тягне кримінальну відповідальність (ст. 212 Кримінального кодексу України).

Ухилення від подання декларації про доходи від заняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї явно перекручених даних, являють собою адміністративні правопорушення (ст. 164і Кодексу України про адміністративні правопорушення – КУпАП). До адміністративної відповідальності притягуються також посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування за незаконне надання підприємцям податкових пільг, що ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців (ст. 1663 КУпАП).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки