Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – Передмова

Вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” студентами спеціальності “Міжнародні економічні відносини” зумовлено місцем, яке конституційне право займає в системі національного права тієї чи іншої країни. Головним джерелом конституційного права є конституція, принципи і норми

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – Модуль 1. Конституційний статус держави та людини і громадянина

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА План 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права. 2. Об’єкти і суб’єкти конституційного права. 3. Джерела конституційного права. 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА План 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права. 2. Об’єкти і суб’єкти конституційного права. 3. Джерела конституційного права. 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА План 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права. 2. Об’єкти і суб’єкти конституційного права. 3. Джерела конституційного права. 1. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 2. Об’єкти і суб’єкти конституційного права

Конституційне право як будь-яка галузь національного права, має свій окремий об’єкт правового регулювання, тобто сукупність однорідних суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення державної влади, її формування та взаємодії між законодавчою, виконавчою та судовою

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 3. Джерела конституційного права

Право, як цілісне явище соціальної дійсності, має певні форми свого виразу. В юридичній науці розрізняють внутрішню і зовнішню форми права, під якими традиційно розуміють у першому випадку внутрішню структуру права, у другому – джерела

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЇ План

1. Поняття, основні риси і юридичні властивості конституції. 2. Види конституцій. 3. Структура конституції. 4. Порядок прийняття та внесення змін до конституції. 1. Поняття, основні риси і юридичні властивості конституції Термін “конституція” латинського походження

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 1. Поняття, основні риси і юридичні властивості конституції

1. Поняття, основні риси і юридичні властивості конституції. 2. Види конституцій. 3. Структура конституції. 4. Порядок прийняття та внесення змін до конституції. 1. Поняття, основні риси і юридичні властивості конституції Термін “конституція” латинського походження

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 2. Види конституцій

Велика кількість існуючих у світі країн передбачає й існування великої кількості конституцій, які умовно можна класифікувати за відповідними критеріями на наступні види: 1) залежно від способу (форми) вираження конституції поділяються на: кодифіковані та некодифіковані.

Порівняльне конституційне право – Кириченко В. М. – 3. Структура конституції

Важливе значення для з’ясування сутнісних характеристик конституції має питання її структури. Конституція Як юридичний документ складається з наступних елементів: 1) вступна частина (преамбула); 2) основна частина (розділи, частини, глави); 3) заключна частина (прикінцеві та