Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – ПЕРЕДМОВА

В умовах переходу підприємств до ринкових форм господарювання особливу актуальність набуває формування у студентів системи знань щодо економічного обгрунтування господарських рішень. Потреби сучасної практики управління підприємствами все більш орієнтовані на оцінювання ризиків та їх

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення – це неминучий предмет інтеграції й предмет вибору, коли з багатьох можливостей вибирається одна, яка дозволяє отримати найбільшої ефективності.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення – це неминучий предмет інтеграції й предмет вибору, коли з багатьох можливостей вибирається одна, яка дозволяє отримати найбільшої ефективності.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень Рішення – це неминучий предмет інтеграції й предмет вибору, коли з багатьох можливостей вибирається одна, яка дозволяє отримати найбільшої ефективності.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 1.2. Загальні підходи до прийняття рішень

Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської діяльності, що представляє собою формування послідовності дій для досягнення певної мети на основі перетворення деякої інформації про вихідну ситуацію в обставинах, що були складені. Проблеми, що забезпечують

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 1.3. Методологічні засади розробки рішень

Методологія – навчання про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія є необхідним атрибутом будь-якої прикладної науки, її теорії і практики, а прийняття управлінських рішень – це наука і мистецтво, базою якого служить

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 1.4. Закони, що визначають поведінку людини та їх роль в розробці господарських рішень

Методологія – навчання про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія є необхідним атрибутом будь-якої прикладної науки, її теорії і практики, а прийняття управлінських рішень – це наука і мистецтво, базою якого служить

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 2. Організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень

2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень Прийняття господарських рішень в управлінні представляє собою складний і систематизований процес, що складається з етапів і стадій, що починається з формулювання проблеми і закінчується здійсненням дій, що вирішують

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень

2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень Прийняття господарських рішень в управлінні представляє собою складний і систематизований процес, що складається з етапів і стадій, що починається з формулювання проблеми і закінчується здійсненням дій, що вирішують

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 2.2. Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень

В поняття “технологічні механізми господарського рішення” входять такі елементи (рис. 2.2). Для успішного виконання господарського рішення необхідно для кожної форми підготовки рішення знайти відповідну їй форму реалізації. Форма реалізації – це технологічний механізм виконання

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 2.3. Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень

В поняття “технологічні механізми господарського рішення” входять такі елементи (рис. 2.2). Для успішного виконання господарського рішення необхідно для кожної форми підготовки рішення знайти відповідну їй форму реалізації. Форма реалізації – це технологічний механізм виконання

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності

3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення

3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.2. Способи урахування невизначеності при обгрунтуванні господарських рішень

Під невизначеністю розуміється наявність неповної інформації про умови прийняття господарських рішень, а не відсутність будь-якої інформації. Невизначеність пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації певного рішення несприятливих ситуацій і наслідків і тому вимагає урахування.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обгрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

Ймовірнісний підхід на початкових етапах розвитку теорії ймовірностей застосовували переважно в ситуаціях, коли можна було стверджувати про повторюваність подій. У технічних та фізичних застосуваннях ймовірність практично ототожнювалася з частотою. Проте її частотну інтерпретацію не

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб’єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає відсутність будь-якої інформації про ймовірності реалізації сценарію розвитку майбутнього. Необхідність прийняття рішень заснована на об’єктивному характері наперед неузгоджених дій

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Властивості матриці ризиків

Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб’єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає відсутність будь-якої інформації про ймовірності реалізації сценарію розвитку майбутнього. Необхідність прийняття рішень заснована на об’єктивному характері наперед неузгоджених дій

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.1. Критерій Вальда

Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.2. Критерій оптимізму

Критерій прийняття рішень – це функція, що виражає переваги особи, що приймає рішення, і що визначає правило, за яким вибирається прийнятний або оптимальний варіант рішення. Всяке рішень в умовах неповної інформації приймається в з

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.3. Критерій песимізму

У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.4. Критерій мінімаксного ризику Севіджа

У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.5.5. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

У випадку, коли ОПР орієнтується на найменш сприятливі умови та неконтрольовані фактори застосовують критерій песимізму. Для гри, яку задано матрицею виграшів за критерієм песимізму визначається варіант рішення, який мінімізує мінімальні виграші для кожного варіанта

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.6. Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності

Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець приймає i-те рішення (використовувати стратегію Аi ) в умовах часткової невизначеності. Він очікує

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.6.1. Критерій Байєса

Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець приймає i-те рішення (використовувати стратегію Аi ) в умовах часткової невизначеності. Він очікує

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.6.2. Критерій Бернуллі-Лапласа

Якщо при ухваленні рішення ОПР відомі ймовірності Рj станів Пj, то будемо вважати, що розглядається ситуація в умовах часткової невизначеності. Гравець приймає i-те рішення (використовувати стратегію Аi ) в умовах часткової невизначеності. Він очікує

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7. Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності

У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику

У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності

У даному розділі формулюються моделі прийняття рішень в умовах невизначеності. Особливістю цих моделей є їх нормативний характер. Вони дають змогу відповісти на питання: як діяти для досягнення певної мети, наприклад, забезпечення максимальної ефективності. Теорії

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію

РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його наявність чи ні, враховується чи ігнорується

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його наявність чи ні, враховується чи ігнорується

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.1. Ризик як економічна категорія

РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 4.1. Ризик як економічна категорія Ризик об’єктивно присутній у багатьох сферах нашого життя, незалежно від того, усвідомлюється його наявність чи ні, враховується чи ігнорується

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.2. Фактори, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації

Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.3. Функції і джерела ризику

Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 4.4. Класифікація ризиків

Відсутність однозначного тлумачення поняття й характеристики ризику та його класифікації пояснюється багатоаспектністю цього явища, ігноруванням його у чинному законодавстві, а у деяких випадках обмеженим застосуванням у реальній економічній практиці та управлінській діяльності підприємства. Ризик

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 5. Кількісний аналіз ризику при ухваленні господарських рішень

5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обгрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу рівнів економічних ризиків і виділити зони ризику в залежності від очікуваної величини втрат. В

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику

5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обгрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу рівнів економічних ризиків і виділити зони ризику в залежності від очікуваної величини втрат. В

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.2. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення

В основу кількісної оцінки ризиків пропонується покласти методику, яку застосовують при проведенні аудиторських перевірок, а саме оцінку ризиків по контрольних точках фінансово-господарської діяльності. Використання даного методу, а також результати якісного аналізу дозволяють проводити комплексну

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3. Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення в умовах ризику

Центральне місце при ухваленні господарського рішення в умовах ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні підприємницької діяльності. Тут мова йде не про витрату ресурсів, яка об’єктивно обумовлена характером і масштабом підприємницьких

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.1. Втрати у виробничому підприємництві

До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, простою устаткування чи неповного використанням виробничих потужностей, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.2. Втрати в комерційному підприємництві

До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, простою устаткування чи неповного використанням виробничих потужностей, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.3. Втрати у фінансовому підприємництві

До основних втрат у виробничому підприємстві відносяться: Зниження запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, простою устаткування чи неповного використанням виробничих потужностей, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.4. Зумовленість витрат подіями різного класу

Рідкі і катастрофічні події загрожують самому існуванню підприємства. Частота їхнього виникнення настільки рідка, що вони можуть жодного разу не відбутися за час, рівний тривалості людського життя. Середні характеристики витрат в даному випадку відіграють невелику

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 5.3.5. Статистичні розподіли втрат

Одна з важливих задач аналізу варіаційних рядів – послідовності варіант, взятих з генеральної сукупності певної досліджуваної ознаки Х, зокрема втрат – полягає у виявлені закономірності розподілу і визначені її характеру. З цією метою будують

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – РОЗДІЛ 6. Методи оцінювання ризиків при обгрунтуванні господарських рішень

6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення ймовірності появи події, установлення величини ризику. Ймовірнісні задачі характеризуються

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.1. Статистичний метод оцінки ризику

6.1. Статистичний метод оцінки ризику Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення ймовірності появи події, установлення величини ризику. Ймовірнісні задачі характеризуються

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.2. Інтегральна оцінка ризику

Аналіз ризику містить у собі дві основні складові: Власне аналіз у вузькому розумінні цього слова як процес розкладання явища на окремі елементи і кількісну оцінку кожного з них; Синтез отриманих результатів і інтегральна оцінка.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.3. Комплексна оцінка ризиків

Проводячи комплексну оцінку діяльності в умовах ризику, необхідно не тільки встановити всі джерела ризиків, а й виявити, які джерела домінують. При цьому всі можливі втрати за ознакою впливу на діяльність фірми доцільно класифікувати на

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.4. Оцінка систематичного ризику

Проводячи комплексну оцінку діяльності в умовах ризику, необхідно не тільки встановити всі джерела ризиків, а й виявити, які джерела домінують. При цьому всі можливі втрати за ознакою впливу на діяльність фірми доцільно класифікувати на

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків – Донець Л. І. – 6.5. Метод аналізу доцільності витрат

Сутність цього методу грунтується на тому факті, що витрати за кожним напрямом діяльності, а також за окремими її елементами, мають різний ступінь ризику. Наприклад, ступінь ризику за витратами, що пов’язані з купівлею сировини, буде