Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – ПЕРЕДМОВА

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від економічного обгрунтування управлінських рішень, що генеруються керівництвом підприємства, чого на практиці дуже часто бракує. Пояснюється це, на наш погляд, насамперед тим, що керівники більше покладаються на свої

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від економічного обгрунтування управлінських рішень, що генеруються керівництвом підприємства, чого на практиці дуже часто бракує. Пояснюється це, на наш погляд, насамперед тим, що керівники більше покладаються на свої

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від економічного обгрунтування управлінських рішень, що генеруються керівництвом підприємства, чого на практиці дуже часто бракує. Пояснюється це, на наш погляд, насамперед тим, що керівники більше покладаються на свої

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 1.1. Сутність і поняття управлінського рішення

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від економічного обгрунтування управлінських рішень, що генеруються керівництвом підприємства, чого на практиці дуже часто бракує. Пояснюється це, на наш погляд, насамперед тим, що керівники більше покладаються на свої

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Поняття управлінського рішення

У спеціальній літературі з теорії управління є різні трактування поняття “управлінське рішення”. Наведемо лише деякі з них (табл. 1.1). Таблиця 1.1. Визначення поняття “управлінське рішення” Визначення поняття Джерело Результат складної системної діяльності людей за

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Сутність управлінського рішення

У спеціальній літературі з теорії управління є різні трактування поняття “управлінське рішення”. Наведемо лише деякі з них (табл. 1.1). Таблиця 1.1. Визначення поняття “управлінське рішення” Визначення поняття Джерело Результат складної системної діяльності людей за

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 1.2. Загальна класифікація управлінських рішень

Необхідність класифікації управлінських рішень зумовлена низкою причин: збільшенням кількості рішень, що ухвалюються; наявністю істотних відмінностей в якісно-кількісних характеристиках інформації, необхідної для їх вирішення; необхідністю оперативного їх ухвалення без порушення ритму діяльності підприємства; розподілом функцій

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 1.3. Принципи і вимоги – основи прийняття управлінських рішень

Процес підготовки і прийняття управлінського рішення грунтується на відповідних принципах, здійснення яких забезпечує досягнення цілей організації. Ці принципи формувалися у міру розвитку науки управління, основу якої було закладено на початку століття в роботах таких

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Вимоги до управлінських рішень

Процес підготовки і прийняття управлінського рішення грунтується на відповідних принципах, здійснення яких забезпечує досягнення цілей організації. Ці принципи формувалися у міру розвитку науки управління, основу якої було закладено на початку століття в роботах таких

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ

2.1. Системний підхід в управлінні економікою Системний підхід в ухваленні управлінських рішень Ухвалення раціональних рішень вимагає цілісного (системного) підходу до розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Використання системного підходу при ухваленні рішень викликає все

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 2.1. Системний підхід в управлінні економікою

2.1. Системний підхід в управлінні економікою Системний підхід в ухваленні управлінських рішень Ухвалення раціональних рішень вимагає цілісного (системного) підходу до розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Використання системного підходу при ухваленні рішень викликає все

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Системний підхід в ухваленні управлінських рішень

2.1. Системний підхід в управлінні економікою Системний підхід в ухваленні управлінських рішень Ухвалення раціональних рішень вимагає цілісного (системного) підходу до розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Використання системного підходу при ухваленні рішень викликає все

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 2.2. Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень

Сутність системного аналізу Системний аналіз – це найбільш послідовна реалізація системного підходу до вирішення політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем у різних сферах людської діяльності. Жодна наука не народжується в один день, а з’являється

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Сутність системного аналізу

Сутність системного аналізу Системний аналіз – це найбільш послідовна реалізація системного підходу до вирішення політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем у різних сферах людської діяльності. Жодна наука не народжується в один день, а з’являється

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Особливості системного аналізу

Сутність системного аналізу Системний аналіз – це найбільш послідовна реалізація системного підходу до вирішення політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем у різних сферах людської діяльності. Жодна наука не народжується в один день, а з’являється

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 2.3. Взаємозв’язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ухвалення рішень

Системний підхід у цілому можна представити у вигляді сукупності компонентів системи, що знаходяться у визначеній впорядкованості. Основні елементи системного підходу при розробці рішення подані на рис. 2.1. Одним з основних елементів системного підходу є

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення Методологія управлінських рішень – це організація діяльності, пов’язаної з розробкою управлінського рішення. Розробка рішення – це процес аналізу, прогнозування й оцінки ситуацій, вибору й узгодження найкращого альтернативного

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення

3.1. Методологія підготовки й ухвалення управлінського рішення Методологія управлінських рішень – це організація діяльності, пов’язаної з розробкою управлінського рішення. Розробка рішення – це процес аналізу, прогнозування й оцінки ситуацій, вибору й узгодження найкращого альтернативного

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 3.2. Суб’єктивні проблеми в розробці та ухваленні рішень

Ухвалені управлінські рішення можуть цілком відповідати вимогам, що висуваються до них, проте їх якість не завжди висока, оскільки багатоетапність, багатоаспектність і неповторність рішень, які розробляються, накладають свій відбиток на їх кінцеву ефективність. Помилки й

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 4. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам Мета управлінської діяльності У процесі розробки й ухвалення управлінських рішень одним із найвідповідальніших моментів є вибір мети. Відповідно до обраної мети формуються стратегія і

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам

4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам Мета управлінської діяльності У процесі розробки й ухвалення управлінських рішень одним із найвідповідальніших моментів є вибір мети. Відповідно до обраної мети формуються стратегія і

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Мета управлінської діяльності

4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам Мета управлінської діяльності У процесі розробки й ухвалення управлінських рішень одним із найвідповідальніших моментів є вибір мети. Відповідно до обраної мети формуються стратегія і

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Види цілей

4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам Мета управлінської діяльності У процесі розробки й ухвалення управлінських рішень одним із найвідповідальніших моментів є вибір мети. Відповідно до обраної мети формуються стратегія і

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Вимоги до сформованих цілей

4.1. Визначення цілей організації, їх види і відповідність певним вимогам Мета управлінської діяльності У процесі розробки й ухвалення управлінських рішень одним із найвідповідальніших моментів є вибір мети. Відповідно до обраної мети формуються стратегія і

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 4.2. Оцінювання ступеня досягнення мети

Оцінити ступінь досягнення мети можна лише за допомогою відповідного критерію. Критерій, з одного боку, має адекватно відображати ступінь досягнення мети (всі основні аспекти), а з іншого – бути вимірним. Зокрема, це може бути кількісний

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 4.3. Програмно-цільове управління, його сутність і характеристика

Оцінити ступінь досягнення мети можна лише за допомогою відповідного критерію. Критерій, з одного боку, має адекватно відображати ступінь досягнення мети (всі основні аспекти), а з іншого – бути вимірним. Зокрема, це може бути кількісний

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Поняття сутності комплексної цільової програми

Оцінити ступінь досягнення мети можна лише за допомогою відповідного критерію. Критерій, з одного боку, має адекватно відображати ступінь досягнення мети (всі основні аспекти), а з іншого – бути вимірним. Зокрема, це може бути кількісний

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Складові формування комплексної програми

Розробка комплексної програми здійснюється в певній послідовності, причому ступінь деталізації окремих процедур може змінюватися залежно від характеру програми і періоду її здійснення. Загалом, процес формування програми складається з таких процедур (рис. 4.2). 1. Попередній

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 5. АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ І ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень Основними етапами підготовки управлінського рішення, як було зазначено раніше, є виявлення оптимального числа альтернатив та вибір допустимих із них, тобто виникає проблема аналізу варіантів управлінських рішень у

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень

5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень Основними етапами підготовки управлінського рішення, як було зазначено раніше, є виявлення оптимального числа альтернатив та вибір допустимих із них, тобто виникає проблема аналізу варіантів управлінських рішень у

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Фактори впливу на ухвалення управлінських рішень

5.1. Виявлення і вивчення альтернатив управлінських рішень Основними етапами підготовки управлінського рішення, як було зазначено раніше, є виявлення оптимального числа альтернатив та вибір допустимих із них, тобто виникає проблема аналізу варіантів управлінських рішень у

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Теорії ухвалення рішень

Є декілька галузей науки і техніки, які можна назвати наукою про ухвалення рішень. Одна з них – теорія корисності, яка е спробою побудови єдиної наукової теорії ухвалення рішень, але ця теорія ще молода. До

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 5.2. Форми розробки управлінських рішень

Залежно від умов розробки і реалізації управлінських рішень можуть використовуватися їх різні форми: указ, вказівка, закон, акт, наказ, розпорядження, протокол, інструкція, договір, угода, план, контракт, оферта, акцепт, положення, правила, модель. Указ – рішення глави

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 5.3. Форми реалізації управлінських рішень

До форм реалізації управлінських рішень належать: розпорядження, ділова бесіда, переконання, роз’яснення, примушення, повчання, повідомлення, особистий приклад, навчання, порада, ділова гра, нарада, засідання, звіт, ділове слово. Розпорядження – офіційне сповіщення будь-якого посадовця про обов’язкове виконання

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Частина ІІ. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості У системі прийняття рішень щодо беззбиткового ведення господарювання широко використовується метод маржинального оцінювання. Маржинальне оцінювання

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості У системі прийняття рішень щодо беззбиткового ведення господарювання широко використовується метод маржинального оцінювання. Маржинальне оцінювання

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості

Розділ 6. МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1. Поняття маржинального оцінювання та його використання у прийнятті рішень щодо беззбитковості У системі прийняття рішень щодо беззбиткового ведення господарювання широко використовується метод маржинального оцінювання. Маржинальне оцінювання

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 6.2. Аналіз беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Визначення точки беззбитковості. Допуски в аналізі беззбитковості

Істотне значення для керівництва підприємства має інформація про зміни обсягу виробництва сукупних витрат і прибутку. Знання залежності між зазначеними показниками дає змогу керівництву визначити критичні рівні випуску, наприклад рівень, при якому прибуток буде максимальним,

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 6.3. Коефіцієнт маржинального доходу: методика визначення, економічний зміст, використання в аналізі беззбитковості

Співвідношення між виручкою від реалізації і маржинальним доходом виражається коефіцієнтом маржинального доходу (або коефіцієнтом покриття) за формулою Де ЯМД(пок) – коефіцієнт маржинального доходу, або коефіцієнт покриття, %; МД – маржинальний дохід у цілому за

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 6.4. Маржинальні оцінки при забезпеченні запланованого прибутку і визначенні критичної ціни реалізації

Співвідношення між виручкою від реалізації і маржинальним доходом виражається коефіцієнтом маржинального доходу (або коефіцієнтом покриття) за формулою Де ЯМД(пок) – коефіцієнт маржинального доходу, або коефіцієнт покриття, %; МД – маржинальний дохід у цілому за

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 6.5. Поняття “зони безпеки” і “запасу фінансової надійності”

При зміні умов продажу товарів, підприємство в окремих випадках повинне знизити обсяг реалізації, але не нижче безприбуткового обороту. Наприклад, з’явився конкурент, який продає такий самий товар, що призвело до зниження обсягу реалізації підприємства. Підприємство

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 7. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИГІД І ВИТРАТ

7.1. Сутність аналізу вигід і витрат Аналіз вигід і витрат (Benefit-cost analyzis, інші назви – “витрати – результати”, “корисність – витрати”, “витрати – прибутки”) є раціональним методом ухвалення рішень. Він був заснований на концепції

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.1. Сутність аналізу вигід і витрат

7.1. Сутність аналізу вигід і витрат Аналіз вигід і витрат (Benefit-cost analyzis, інші назви – “витрати – результати”, “корисність – витрати”, “витрати – прибутки”) є раціональним методом ухвалення рішень. Він був заснований на концепції

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Аналіз вигід і витрат

7.1. Сутність аналізу вигід і витрат Аналіз вигід і витрат (Benefit-cost analyzis, інші назви – “витрати – результати”, “корисність – витрати”, “витрати – прибутки”) є раціональним методом ухвалення рішень. Він був заснований на концепції

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.2. Ухвалення рішень і обмежувальні чинники

У процесі прийняття рішень однією з найпоширеніших проблем є ситуації, коли для задоволення потенційного попиту підприємство має недостатньо ресурсів. У цих умовах необхідно прийняти правильне рішення, яке забезпечує найефективніше використання наявних ресурсів. Відсутність у

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.3. Аналіз вигід і витрат у багатономенклатурному виробництві

Діяльність більшості підприємств характеризується багато-номенклатурним випуском продукції. Розрахунок критичного обсягу в цих умовах здійснюється за формулою Де К. – обсяг реалізації товарів (продукції), шт.; Ц. – ціна реалізації і-го виду товарів (продукції), грн; Вад

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.4. Ухвалення рішень про власне виробництво або закупівлю

Мінімізації витрат і збільшенню прибутку багато в чому сприяє обгрунтування вибору між власним виробництвом і придбанням готових товарів на стороні. Для розв’язання проблеми “виробляти чи купувати” також може бути використаний принцип взаємозв’язку “обсяг –

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.5. Ухвалення спеціальних рішень про ціни реалізації

Мінімізації витрат і збільшенню прибутку багато в чому сприяє обгрунтування вибору між власним виробництвом і придбанням готових товарів на стороні. Для розв’язання проблеми “виробляти чи купувати” також може бути використаний принцип взаємозв’язку “обсяг –

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – 7.6. Розширення або скорочення сегмента

Мінімізації витрат і збільшенню прибутку багато в чому сприяє обгрунтування вибору між власним виробництвом і придбанням готових товарів на стороні. Для розв’язання проблеми “виробляти чи купувати” також може бути використаний принцип взаємозв’язку “обсяг –

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті – Гаркуша Н. М. – Розділ 8. МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ

8.1. Сутність процесу інвестування коштів в основні засоби, джерела їх фінансування Інвестиційна діяльність необхідна для створення нових підприємств, реконструювання, розширення наявних виробництв. Основним завданням підприємця в цій галузі є максимальне підвищення ефективності інвестицій, тобто