Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.1.5. Що розуміють під конкурентоспроможністю фірми?

Під конкурентоспроможністю фірми розуміється фактична і потенційна її здатність створювати і просувати товари, а також надавати послуги, які по деяких характеристиках найповніше задовольняють запитам споживачів, ніж аналогічні товари і послуги конкурентів.

Для оцінки конкурентоспроможності фірми зазвичай використовують такі характеристики, як:

O здатність здійснювати ефективну виробничу, комерційну і маркетингову діяльність;

O високий рівень репутації в діловому світі;

– стабільне фінансове положення;

– наявність дієвої науково-дослідної бази;

– здатність здійснювати на високому рівні інноваційну діяльність;

– наявність кваліфікованих менеджерів, здатних приймати і забезпечувати реалізацію обгрунтованих управлінських рішень;

– здатність оперативно реагувати на зміни маркетингового середовища, що відбуваються, на зовнішніх ринках.

5.1.6. Що розуміють під конкурентоспроможністю країни походження товару?

При оцінці конкурентоспроможності країни походження товару зазвичай враховують такі чинники, як:

– стан соціально-економічної і політичної ситуації в країні;

– стан економіки і темпи її зростання;

– ступінь залучення держави в світові інтеграційні процеси;

– використання досягнень науково-технічного прогресу в процесі виробництва товарів і надання послуг;

– ступінь впровадження різних стандартів, у тому числі і міжнародних;

– собівартість виробництва окремих товарів і послуг, що надаються;

– наявність кваліфікованих кадрів, їх виробнича здатність і якість праці.

Розглядаючи конкурентоспроможність товару, фірми і країни походження товару, слід зазначити, що першорядне значення з погляду міжнародного маркетингу має конкурентоспроможність товару. При цьому головним чинником, що визначає рівень конкурентоспроможності товару на зовнішніх ринках, є його якість. Низькоякісний товар володіє і низькою конкурентоспроможністю.

5.1.7. В чому сутність та необхідність стандартизації товару?

Фірмам, що працюють на зовнішніх ринках, доводиться приймати рішення про доцільність пропозиції тих або інших товарів на ринках окремих країн і розробляти відповідні комплекси міжнародного маркетингу. Деякі з фірм дотримуються максимальної стандартизації товарів, які вони пропонують, інші вважають за необхідне адаптувати товар, що пропонується, до конкретних умов країни і цільового ринку. Окремі фірми вважають за доцільне запропонувати на окремих зовнішніх ринках нові товари.

Стандартизація товару припускає виготовлення і продаж на зовнішніх ринках тих самих товарів, що і на внутрішньому ринку. При цьому жодна з основних характеристик товару не піддається скільки-небудь значним змінам або адаптації до умов окремого зовнішнього ринку. Такий підхід зазвичай використовують фірми, що здійснюють епізодичні продажі своїх товарів на зовнішніх ринках, а також глобальні компанії, що пропонують споживчі товари повсякденного попиту.

Слід зазначити, що багато товарів, що виготовляються, не вимагають якої-небудь їх адаптації до окремих країн або ринків і можуть розглядатися як стандартизовані. До таких товарів, зокрема, відносяться деякі споживчі товари, наприклад фотоапарати або відеокамери, а також товари виробничого призначення: верстати, мікросхеми.

Стандартизацію товару широко використовують такі відомі компанії, як Phillips і Sony, що є лідерами світового ринку побутової електроніки. На ринку ресторанного бізнесу такий підхід частково реалізує фірма McDonald’s.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.1.5. Що розуміють під конкурентоспроможністю фірми?