Міжнародний маркетинг – Барановська М. І

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – Вступ

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – Розділ 1. МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1. Основи міжнародного маркетингу

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.1. Чим обумовлено появу міжнародного маркетингу?

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.2. Що таке міжнародний маркетинг?

Міжнародний маркетинг (International Marketing) повинен розглядатися як складова частина всієї системи знань у галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники Просторового й географічного порядку, які пов’язані з діяльністю підприємств на ринках інших країн. Він

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.3. Звідки виникло поняття міжнародний маркетинг?

Міжнародний маркетинг (International Marketing) повинен розглядатися як складова частина всієї системи знань у галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники Просторового й географічного порядку, які пов’язані з діяльністю підприємств на ринках інших країн. Він

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.4. Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу?

Міжнародний маркетинг (International Marketing) повинен розглядатися як складова частина всієї системи знань у галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники Просторового й географічного порядку, які пов’язані з діяльністю підприємств на ринках інших країн. Він

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.5. В яких випадках міжнародний маркетинг стає формою управлінської діяльності?

У більшості визначень маркетинг розглядається як людська діяльність, направлена на забезпечення побажань і потреб шляхом обміну. Це означає що реалізація маркетингу покликана забезпечити ефективне здійснення обміну. Так само у випадку міжнародного маркетингу мова може

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.6. Які існують критерії типізації маркетингу?

У більшості визначень маркетинг розглядається як людська діяльність, направлена на забезпечення побажань і потреб шляхом обміну. Це означає що реалізація маркетингу покликана забезпечити ефективне здійснення обміну. Так само у випадку міжнародного маркетингу мова може

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.7. Які існують етапи розвитку міжнародного маркетингу?

Еволюція міжнародного маркетингу здійснювалась у п’ять етапів: Перший етап – традиційний маркетинг; Другий етап – експортний маркетинг; Третій етап – міжнародний маркетинг; Четвертий етап – багатонаціональний маркетинг; П’ятий етап – глобальний маркетинг. Слід зауважити,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.8. Які основні причини появи концепції глобального маркетингу?

До основних причин появи концепції глобального маркетингу можна віднести наступні: O формування однорідного ринку країн “Тріади” (Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму. O необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.9. Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми?

До основних причин появи концепції глобального маркетингу можна віднести наступні: O формування однорідного ринку країн “Тріади” (Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму. O необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.10. В чому полягає економічна та психографічна мета міжнародного маркетингу?

До основних причин появи концепції глобального маркетингу можна віднести наступні: O формування однорідного ринку країн “Тріади” (Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму. O необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.11. Що таке дерево цілей ММ?

До основних причин появи концепції глобального маркетингу можна віднести наступні: O формування однорідного ринку країн “Тріади” (Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія) завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму. O необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.12. Яким чином глобалізація світової економіки сприяє розвитку міжнародного маркетингу?

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі не існує єдиного визначення глобалізації. Проте, частіш за все глобалізація розглядається як одна з фаз закономірного розвитку історичного процесу, що обумовлена все більш зростаючою взаємозалежністю країн

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.13. Чим обумовлено появу потреби у міжнародному маркетингу?

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі не існує єдиного визначення глобалізації. Проте, частіш за все глобалізація розглядається як одна з фаз закономірного розвитку історичного процесу, що обумовлена все більш зростаючою взаємозалежністю країн

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.14. В чому полягають особливості міжнародного маркетингу?

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі не існує єдиного визначення глобалізації. Проте, частіш за все глобалізація розглядається як одна з фаз закономірного розвитку історичного процесу, що обумовлена все більш зростаючою взаємозалежністю країн

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.15. Що сприяло виокремленню міжнародного маркетингу в самостійний напрям?

Можна виділити три аспекти, які привели до виділення міжнародного маркетингу у самостійний напрям: 1. Велика, порівняно з внутрішнім маркетингом, потреба в інформації. 2. Велика складність отримання інформації. 3. Нетрадиційні й більш високі ризики. Отже,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.16. Що спільного між внутрішнім та міжнародним маркетингом?

Можна виділити три аспекти, які привели до виділення міжнародного маркетингу у самостійний напрям: 1. Велика, порівняно з внутрішнім маркетингом, потреба в інформації. 2. Велика складність отримання інформації. 3. Нетрадиційні й більш високі ризики. Отже,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.17. Чим відрізняється міжнародний маркетинг від внутрішнього?

Можна виділити три аспекти, які привели до виділення міжнародного маркетингу у самостійний напрям: 1. Велика, порівняно з внутрішнім маркетингом, потреба в інформації. 2. Велика складність отримання інформації. 3. Нетрадиційні й більш високі ризики. Отже,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.18. Що є мотивом міжнародного маркетингу?

Можна виділити три аспекти, які привели до виділення міжнародного маркетингу у самостійний напрям: 1. Велика, порівняно з внутрішнім маркетингом, потреба в інформації. 2. Велика складність отримання інформації. 3. Нетрадиційні й більш високі ризики. Отже,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.19. Чи є міжнародний маркетинг складовою регіонального маркетингу?

У літературі з маркетингу можна зустріти думку, що міжнародний маркетинг є нічим іншим як складовою частиною або в будь-кому випадку різновидом регіонального маркетингу. Така позиція на перший погляд видається небезпідставною. Між тим, регіональний маркетинг,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.20. Хто виступає суб’єктами міжнародного маркетингу?

У літературі з маркетингу можна зустріти думку, що міжнародний маркетинг є нічим іншим як складовою частиною або в будь-кому випадку різновидом регіонального маркетингу. Така позиція на перший погляд видається небезпідставною. Між тим, регіональний маркетинг,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.21. Які існують нові пріоритети маркетингу?

У літературі з маркетингу можна зустріти думку, що міжнародний маркетинг є нічим іншим як складовою частиною або в будь-кому випадку різновидом регіонального маркетингу. Така позиція на перший погляд видається небезпідставною. Між тим, регіональний маркетинг,

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.22. Які негативні наслідки зовнішньоекономічної діяльності?

Розглядаючи позитивні чинники виходу на зовнішні ринки, слід мати на увазі, що не завжди може бути забезпечений необхідний позитивний результат від впливу даного чинника. Крім того, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності фірма може зіткнутися з

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.23. Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу?

Розглядаючи позитивні чинники виходу на зовнішні ринки, слід мати на увазі, що не завжди може бути забезпечений необхідний позитивний результат від впливу даного чинника. Крім того, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності фірма може зіткнутися з

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.24. Чим обумовлено необхідність використання міжнародного маркетингу українськими фірмами?

Розглядаючи позитивні чинники виходу на зовнішні ринки, слід мати на увазі, що не завжди може бути забезпечений необхідний позитивний результат від впливу даного чинника. Крім того, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності фірма може зіткнутися з

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.25. Які основні завдання, вирішує міжнародний маркетинг?

Міжнародний маркетинг є складовою частиною загальної системи управління фірмою, покликаною направляти всю її діяльність на задоволення потреб і сподівань покупців і споживачів на обраних зовнішніх ринках. Він слугує засобом забезпечення переваг у задоволенні конкретних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2. Економічне середовище міжнародного маркетингу

1.2.1. Що таке середовище міжнародного маркетингу? Виходячи на конкретний зовнішній ринок, фірма повинна за можливості враховувати всі чинники, що надають як безпосередній, так і непрямий вплив на ефективність її підприємницької діяльності. Дія всіх таких

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.1. Що таке середовище міжнародного маркетингу?

1.2.1. Що таке середовище міжнародного маркетингу? Виходячи на конкретний зовнішній ринок, фірма повинна за можливості враховувати всі чинники, що надають як безпосередній, так і непрямий вплив на ефективність її підприємницької діяльності. Дія всіх таких

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.2. Які чинники визначають середовище міжнародного маркетингу?

1.2.1. Що таке середовище міжнародного маркетингу? Виходячи на конкретний зовнішній ринок, фірма повинна за можливості враховувати всі чинники, що надають як безпосередній, так і непрямий вплив на ефективність її підприємницької діяльності. Дія всіх таких

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.3. Що таке економічне середовище міжнародного маркетингу?

Міжнародне середовище – це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або її ускладнюють. Міжнародне економічне середовище – сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.4. В чому полягають особливості міжнародної торгівлі?

Міжнародне середовище – це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або її ускладнюють. Міжнародне економічне середовище – сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.5. В чому сутність платіжного балансу?

Міжнародне середовище – це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або її ускладнюють. Міжнародне економічне середовище – сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.6. В чому полягають особливості зовнішньоторговельної політики?

Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи з зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики. Зовнішньоекономічна політика – генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноземних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.7. Які існують методи реалізації зовнішньоторговельної політики?

Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи з зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики. Зовнішньоекономічна політика – генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноземних

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.8. Як визначити поняття “мито”?

У міжнародному маркетингу тарифами вважаються обов’язкові платежі, що встановлюються державою на товари, що імпортуються й експортуються. В якості тарифних бар’єрів виступають мита і митні платежі. Що стосується мит, то вони зазвичай поділяються на окремі

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.9. Що таке митні платежі?

У міжнародному маркетингу тарифами вважаються обов’язкові платежі, що встановлюються державою на товари, що імпортуються й експортуються. В якості тарифних бар’єрів виступають мита і митні платежі. Що стосується мит, то вони зазвичай поділяються на окремі

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.10. В чому полягають особливості міжнародної інвестиційної діяльності?

Залучення коштів зарубіжних інвесторів припускає наявність сприятливого інвестиційного середовища (сприятливого інвестиційного клімату) у країні, в яку повинні прямувати інвестиції. Інвестиційне середовище є сукупністю правових, політичних, економічних і соціальних умов для здійснення інвестиційної діяльності. Воно

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.11. Як міжнародні організації впливають на розвиток країн?

Залучення коштів зарубіжних інвесторів припускає наявність сприятливого інвестиційного середовища (сприятливого інвестиційного клімату) у країні, в яку повинні прямувати інвестиції. Інвестиційне середовище є сукупністю правових, політичних, економічних і соціальних умов для здійснення інвестиційної діяльності. Воно

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.12. В чому специфіка діяльності Бреттон-Вудських інститутів?

Бреттон-Вудські інститути – це Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які є провідними міжнародними валютно-фінансовими установами, найважливішою ланкою сучасної інституціональної структури міжнародних валютних відносин. Международный валютный фонд – МВФ (International Monetary Fund – IMF).

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.13. Що таке міжнародна економічна інтеграція?

Бреттон-Вудські інститути – це Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які є провідними міжнародними валютно-фінансовими установами, найважливішою ланкою сучасної інституціональної структури міжнародних валютних відносин. Международный валютный фонд – МВФ (International Monetary Fund – IMF).

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3. Інформаційне середовище міжнародного маркетингу – інтернет, екстранет, інтранет

1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем? Індустрія інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має величезне значення для розвитку міжнародного маркетингу і вирішення маркетингових завдань, оскільки дозволяє

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем?

1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем? Індустрія інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має величезне значення для розвитку міжнародного маркетингу і вирішення маркетингових завдань, оскільки дозволяє

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.2. Як пояснити поняття “інформатизація”?

1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем? Індустрія інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має величезне значення для розвитку міжнародного маркетингу і вирішення маркетингових завдань, оскільки дозволяє

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.3. Які існують переваги використання інформаційних технологій в міжнародній маркетинговій діяльності?

Інформаційне забезпечення дозволяє фірмі не лише орієнтуватися в процесах і явищах в навколишньому маркетинговому середовищі, але й оптимізувати побудову маркетингових програм і ухвалення управлінських рішень, а також реалізовувати стратегію активного впливу на формування ринкового

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.4. Яке значення відіграє використання інформаційних технологій для забезпечення бізнесової діяльності?

Інформаційне забезпечення дозволяє фірмі не лише орієнтуватися в процесах і явищах в навколишньому маркетинговому середовищі, але й оптимізувати побудову маркетингових програм і ухвалення управлінських рішень, а також реалізовувати стратегію активного впливу на формування ринкового

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.5. В чому полягають особливості використання Інтернету в міжнародній маркетинговій діяльності?

Компанії, що успішно здійснюють міжнародну діяльність, користуються одночасно різними видами інформаційних мереж. В процесі організації міжнародної маркетингової діяльності всі ці мережі набувають світового характеру і їх географія розповсюджується на всі країни світу, де працює

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.6. В чому полягають особливості використання екстранету в міжнародній маркетинговій діяльності?

Компанії, що успішно здійснюють міжнародну діяльність, користуються одночасно різними видами інформаційних мереж. В процесі організації міжнародної маркетингової діяльності всі ці мережі набувають світового характеру і їх географія розповсюджується на всі країни світу, де працює