Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.7. В чому полягають особливості використання інтранету у міжнародній маркетинговій діяльності?

Інтранет (Intranet) – об’єднання видалених локальних мереж в рамках однієї компанії або однієї групи компаній за допомогою механізму видаленого доступу. Зазвичай це горизонтальні мережі всередині групи компаній, призначені для збору і накопичення статистичної інформації стосовно виробництва і збуту для всіх компаній – членів групи, а також для обробки інформації за загальною схемою і єдиними критеріями. Вони строго захищені від проникнення ззовні.

Інтрамережі дозволяють використовувати можливості Web для розміщення і розповсюдження інформації в межах компанії або єдиної групи компаній. Інтранет не має підключень ззовні і захищений від проникнення сторонніх осіб і організацій. Захист внутрішніх мереж забезпечується за рахунок так званих протоколів, тобто наборів кодів або сигналів, за допомогою яких комп’ютери встановлюють один з одним зв’язок і передають інформацію. В Інтернеті – це TCP/IP, в локальних мережах – мережеві протоколи.

Інтранет дешевше спеціалізованих локальних баз даних і мереж. Близько 30% американських компаній використовують у внутрішньо корпоративному управлінні і міжнародному маркетингу систему Інтранет. Ці мережі надійні і прості в управлінні та експлуатації. За допомогою Інтранета співробітники компаній, що входять до неї, мають можливість спільно використовувати різноманітну інформацію, заходити в дозволені бази даних компанії, бути в курсі основних внутрішньо корпоративних подій, підключитися до будь-якої складової Інтранета і отримати будь-яку закладену в цю мережу інформацію.

Це стосується інформації про товар, його продажі і просування, цінову лінію. Окрім того, мережа дозволяє різним підрозділам швидко й ефективно спілкуватися між собою з питань, що цікавлять, будучи впевненими в тому, що дана інформація недоступна зовнішнім особам і організаціям. Така інформаційна система дозволяє співробітникам компанії швидко й ефективно увійти дізнаватися основні тенденції і дані стосовно діяльності компанії, отримувати необхідні документи, оперативно і гнучко реагувати на зміни, що відбуваються, підвищує ступінь самостійності в ухваленні рішень і тим самим підвищує продуктивність праці в компанії або в групі об’єднаних компаній, у тому числі і за рахунок заміни паперових аналогів.

Фахівці з маркетингу ведуть бази даних по товарах, клієнтах, конкурентах, ринкам і т. ін. Вони організовують групи новин й інтерактивні бесіди (чати) з маркетингової тематики, що стосується діяльності підрозділів компанії в масштабах всієї земної кулі. Мережа Інтранет дозволяє підвищувати координованість їх дій під час реалізації міжнародних маркетингових програм і стратегій.

Устаткування й обслуговування мережі Інтранет виявляється дешевшим, ніж Інтернет і обмін даними в них відбувається швидше, ніж в Інтернеті. Зазвичай в рамках внутрішньої мережі в компанії можуть проводитися відео – і телеконференції і дискусійні “клуби” у письмовій формі, коли автори висловлених пропозиції або критичних зауважень можуть бути невідомі. Особливо це важливо при вивченні думок співробітників філій і дочірніх компаній, що можуть бути розміщені по всьому світу.

Якщо раніше існувала значна відмінність принципів побудови і функціонування мереж Інтернет і Інтранет, то в сучасний період відбувається згладжування відмінностей, і технології “всесвітнього павутиння” активно проникають в системи внутріфірмової мережі: електронна пошта, групи новин, передача файлів і т. ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.7. В чому полягають особливості використання інтранету у міжнародній маркетинговій діяльності?