Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 4.3.12. В чому полягає сутність і необхідність використання міжнародного факторингу?

На певному етапі розвитку виробництва фірма стикається з недоліком або відсутністю оборотних коштів, які необхідні для закупівлі сировини, устаткування, розширення асортименту і ринків збуту.

На практиці це виглядає таким чином. Товар вироблено, потім віддано покупцеві на умовах відстрочення платежу, оскільки на ринку висока конкуренція і виробники вимушені кредитувати своїх покупців, гроші заморожуються на невизначений термін і, як наслідок, немає чим платити за сировину, а отже, виробництво не працює на повних потужностях.

В зв’язку з цим розглянемо заходи, що дозволяють стабілізувати виробництво. До них слід віднести:

– банківський кредит;

– факторинг.

Банківському кредиту як засобу досягнення зазначеної вище мети властиві деякі недоліки. Оскільки більшість дрібних і середніх промислових підприємств працюють на умовах оренди площ і устаткування, а також частина обороту відбувається в “чорному готівковому” еквіваленті, багато банків просто відмовляються надати кредит або надають кредит на невигідних для виробника умовах.

Крім того, в умовах нестабільності в економіці, при високому рівні інфляції в свідомості багатьох керівників живе страх перед можливим потраплянням в залежність від банку і, як наслідок, втрати контролю над підприємством.

Факторинг для країн СНД, на відміну від банківського кредитування, достатньо новий засіб, хоча в світі він успішно використовується вже більше 20 років. До нас він дійшов достатньо пізно внаслідок того, що основний грошовий обіг дрібних і середніх підприємств складала “чорна готівка”, що неприйнятно для факторингу [5, с.115].

Його основна відмінність від традиційного банківського кредиту полягає в кредитуванні кожного конкретного постачання, що не вимагає наявності кредитної історії перед банком і дозволяє підписати договір про факторингове обслуговування практично будь-якому підприємству, що працює хоча б 1 рік.

4.3.12. В чому полягає сутність і необхідність використання міжнародного факторингу?

Зупинимося детальніше на суті факторингової послуги. Перш за все дамо трактування основним поняттям факторингу.

Факторинг – операція, відповідно до якої фактор (банк) здійснює фінансування продавця під переуступання грошових вимог (дебіторської заборгованості) на умовах і в порядку, визначених договором і додатковими угодами до нього, а також надає продавцеві інші послуги, а саме:

O облік поточного стану грошових вимог до дебіторів і контроль за своєчасністю їх оплати (адміністративне управління дебіторською заборгованістю);

O інші фінансові послуги, пов’язані з грошовими вимогами, що стали предметом переуступки.

Серед переваг для продавця можна виокремити:

– миттєве отримання більшої частини платежу;

– гарантії повного погашення заборгованості;

– зниження витрат по веденню рахунків.

Продавець для отримання фінансування поступається фактору грошовими вимогами, що з’являються з надання продавцем товарів, виконання ним робіт або надання послуг третім особам (дебіторам). Фінансування – надання фактором продавцеві грошових коштів в рахунок грошових вимог продавця до дебіторів. Фінансування здійснюється в порядку і на умовах, передбачених цим договором і додатковими угодами до нього.

Ліміт фінансування – максимальна сума фінансування, що виплачується фактором продавцеві. Ліміти фінансування встановлюються на дебіторів (групи дебіторів) і продавця.

Невикористана частина ліміту фінансування – величина, що дорівнює різниці між лімітом фінансування і сумою фактично наданого продавцеві фінансування.

Контракт – означає договір купівлі-продажу товарів, виконання робіт або надання послуг між продавцем і дебітором.

Відстрочення платежу покупця за поставлений товар або надані послуги спричиняє за собою в більшості випадків нестачу оборотних коштів, необхідних для закупівлі сировини, розрахунків з постачальниками, розширення асортименту і ринків збуту. При цьому надання або збільшення відстрочення платежу є серйозною конкурентною перевагою на ринку, а деколи і єдиним аргументом для роботи з покупцем.

Відзначимо, що факторингове обслуговування є тією послугою, яка найповніше задовольняє потребу постачальника товарів і послуг в оборотних коштах.

Багато компаній зі світовою популярністю (такі, як Parmalat, Acer та ін.) використовують для свого розвитку факторингове обслуговування як основний інструмент. При цьому схема роботи досить проста. Відразу після отримання документів про постачання, проведеного з відстроченням платежу, банк виплачує постачальникові від 60 до 85% від суми поставленого товару або наданої послуги. Покупець переводить гроші за постачання на спеціальний транзитний рахунок Банку. Банк погашає виплачене постачальникові фінансування, утримує комісію, а залишок платежу перераховує на розрахунковий рахунок постачальника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 4.3.12. В чому полягає сутність і необхідність використання міжнародного факторингу?