Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем?

1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем?

Індустрія інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має величезне значення для розвитку міжнародного маркетингу і вирішення маркетингових завдань, оскільки дозволяє маркетологам проводити широкомасштабні і глибокі маркетингові дослідження, оперувати величезною кількістю даних пов’язаних зі світовим маркетинговим середовищем, ринками, товарами і фірмами зарубіжних країн, у тому числі і за рахунок підключення до банків даних інших організацій і через об’єднання комунікаційних систем в локальному, національному, регіональному і міжнародному масштабах. Вона сприяє здійсненню ефективного збору, накопичення, обробки, систематизації й аналізу багатопланової по своїй структурі маркетингової інформації, розширює можливості застосування математичних методів, складних, оптимальних економетричних моделей для економічного і ринкового прогнозування і моделювання, створює умови для підвищення ефективності і значного прискорення процесу складання маркетингових програм і ухвалення управлінських рішень, проведення імітаційних тестів в лабораторних умовах, веде до розвитку нового вигляду маркетингу (наприклад, електронного маркетингу) і т. ін.

1.3.2. Як пояснити поняття “інформатизація”?

Інформатизація – глобальний процес, обумовлений стрімким розвитком науково-технічного прогресу, переходом до нових поколінь наукоємних технологій, систем техніки і матеріалів та нового вигляду інформаційного обміну, що викликає кардинальні зміни структури і характеру світового економічного і соціального розвитку і що лежить в основі визначення нової стадії в розвитку суспільства – інформаційного суспільства, в якому в значних масштабах проводиться, накопичується, виробляється і споживається величезна кількість інформації і де постійно розвивається сфера інформаційних послуг.

Процес інформатизації включає три основних напрями:

O в економічній структурі зростає частка галузей, що надають різного роду інформаційні послуги;

O у виробничій структурі економіки зростає частка галузей, що спеціалізуються на виробництві інформаційної техніки;

O збільшується обсяг витрат фірм і організацій на передачу і обробку інформації, тобто відбувається інформатизація виробництва і управління.

Наприклад, в США коефіцієнт інформатизації суспільства, виражений співвідношенням осіб; зайнятих у сфері послуг, до всієї кількості зайнятих в країні, за 90-і рр. виріс з 71,4 до 82,1 %, а в Японії з 59,2 до 65,4 %. В даний час розвинені країни мають інтенсивну і розгалужену інформаційну інфраструктуру й інформаційне середовище. Суспільство в цих країнах характеризується значним розвитком інтелекту, культом знань, зростанням числа фахівців з високим рівнем освіти і професіоналізму у виробничо-збутових, науково-технічних та управлінських сферах, активним розвитком засобів масової інформації, що підсилює значення інформаційного забезпечення економічного розвитку, внутріфірмового управління і маркетингу.

Збір, обробка і аналіз маркетингової інформації набувають особливого значення в зовнішньоекономічній і міжнародній діяльності компанії, і важливість маркетингової інформації в сучасний період постійно збільшується. Це визначається перш за все збільшенням інформаційних потоків, у зв’язку з чим ускладнюється завдання відбору необхідних, достатніх, оптимальних за змістом, якістю і кількістю даних, їх систематизації і визначення достовірності. Крім того, в результаті розвитку засобів масової комунікації, зв’язку і транспорту спостерігається прискорення ринкових змін, що вимагає постійного спостереження за ринковими процесами і прогнозування тенденцій їх трансформації. І нарешті, одна фірма практично не в змозі контролювати або визначати розвиток ринкової ситуації, проте повинна прагнути до розробки стратегій і засобів адаптації до ринкових вимог або засобів протидії небажаним впливам ринкових тенденцій. Фірма має сприяти покращенню своєї конкурентної позиції, в умовах конструктивного розвитку ринку і світового маркетингового середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.1. Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем?