Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.4. Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу?

Міжнародний маркетинг (International Marketing) повинен розглядатися як складова частина всієї системи знань у галузі маркетингу. Його генетичною основою є чинники

Просторового й географічного порядку, які пов’язані з діяльністю підприємств на ринках інших країн. Він ніби доповнює національно-державний, “домашній” маркетинг (Domestic Marketing).

Міжнародний маркетинг може бути охарактеризований як маркетинг на зовнішніх ринках. Критерієм, за яким його можна розрізняти, є державний кордон. Уся робота з маркетингу, орієнтована на зарубіжні інтереси фірми, належить до сфери міжнародного маркетингу. У книзі Дж. Р. Еванса й Б. Бермана “Маркетинг” автори дають таке визначення: “Міжнародний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться організація” [22, c. 310].

Державний кордон як критерій для розрізнення міжнародного маркетингу може мати винятки у тих випадках, коли між суверенними державами є союз, що утворює єдиний економічний простір. Наприклад, Швейцарія і Ліхтенштейн близькі за соціокультурними показниками, мають єдину валютну і митну систему, і тому для підприємств цих країн вивчення ринків обох держав не належить до сфери міжнародного маркетингу.

1.1.3. Звідки виникло поняття міжнародний маркетинг?

Поняття “міжнародний маркетинг” слід відрізняти від поняття “експортний маркетинг”. Традиційний експорт полягає у тому, що вітчизняні виробники обмежуються поставкою своєї продукції фірмам іншої країни, тобто імпортерам. Постачальників не турбує або ж мало турбує те, що з їхньою продукцією відбувається, наскільки задоволені нею споживачі. Якщо ж мова йде про міжнародний маркетинг, то він передбачає систематичну, планомірну та активну обробку міжнародних ринків на різних стадіях просування до покупця.

Міжнародний маркетинг виражає масштабність зарубіжної діяльності фірми. Він може мати білатеральний (двобічний) характер, коли підприємство, яке освоїло ринок своєї країни, виходить на ринок іншої держави. Однак не менш часто застосовуються системи мультилатеральної (багатобічної) дії. Вони бувають досить гнучкими й характеризуються тим, що компанія, яка присутня на одному або багатьох ринках, шукає можливість потрапити на новий ринок або ж одразу на декілька.

1.1.4. Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу?

Об’єктивні процеси розвитку світової економіки приводять до прискорення інтернаціоналізації національних економік. Фірми (підприємства) і організації практично всіх країн світу приймають безпосередню участь в міжнародному бізнесі. Здійснюючи такий бізнес, фірма повинна будувати всю свою діяльність з урахуванням реального стану світового ринку, грунтуючись на точному знанні потреб і запитів споживачів і обліку можливих їх змін в майбутньому. Такі знання забезпечуються завдяки реалізації міжнародного маркетингу.

Здійснення міжнародного маркетингу дає можливість визначити, як ці потреби можуть бути задоволені найкращим чином. Вся діяльність фірми, що використовує міжнародний маркетинг, повинна бути підпорядкована задоволенню потреб виявлених на зарубіжних ринках і досягненню на цій основі бажаних кінцевих результатів її роботи. При цьому міжнародний маркетинг формує погляди менеджерів на розвиток світового ринку, можливу поведінку фірми на ньому і стає певною системою дій, що забезпечує довгострокову перспективу взаємодії фірми з оточуючим її світогосподарським середовищем. І, таким чином, будучи інструментом здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний маркетинг стає філософією бізнесу на світовому ринку [1, с. 8].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.4. Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу?