Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.11. В чому особливості культурних вимірів Ф. Тромпенаарса?

Для теорії міжкультурного менеджменту широке визнання отримали культурні виміри Ф. Тромпенаарса. У своїй теорії він визначає шість культурних вимірів, серед яких важливими для міжкультурного менеджменту є лише п’ять. Вчений протягом 10 років вивчав анкети більш ніж 15000 менеджерів із 28 країн. Становище кожної країни щодо кожного з цих вимірів визначено на основі аналізу відповідей якнайменше 500 менеджерів [68, р. 49].

Культурні виміри Ф. Тромпенаарса:

1. Універсалізм / партикуляризм (конкретність) – соціальні проти особистих обов’язків.

2. Індивідуалізм / колективізм – особистісні потреби на противагу цілей групи.

3. Нейтральні відносини / афективні – емоційна орієнтація у стосунках.

4. Специфічні відносини / дифузні – рівень втягнення у відносини.

5. Результат / спостереження – узаконення влади і статусу.

2.3.12. В чому особливості культурного виміру “універсалізм/ партикуляризм (конкретність)”?

Згідно зі ступенем готовності дотримуватись законів або знаходити основу для їх порушення, Ф. Тромпенаарс розділив національні культури на універсальні і партикуляристські (конкретні).

В культурах, де панують універсальні істини, традиційною є висока законослухняність.

У конкретних культурах традиційним є пошук причин і моральних виправдань для порушення правил.

Універсалізм означає, що основні ідеї та традиції можна застосувати скрізь без модифікацій. Партикуляризм передбачає, що обставини диктують, як потрібно використовувати ідеї і традиції.

Як приклад цього виміру в сфері бізнесу можна навести те, яку роль відіграють контракти в різних культурах (табл.2.1). В універсалістських культурах вони є способом життя, а в партикуляристських процес їх укладання базується на стосунках з людьми, які відіграють важливу роль у поліпшенні стану справ країни.

Таблиця 2.1. ХАРАКТЕРНІ РИСИ УНІВЕРСАЛІЗМУ / ПАРТИКУЛЯРИЗМУ [9, С. 67]

Універсалізм

Партикуляризм

Базується, переважно, на правилах, а не на відносинах

Базується, переважно, на відносинах, а не на правилах

Готовність до укладання юридичних контрактів

Є тенденція до зміни юридичних контрактів

Заслуговують довіри ті, хто дотримуються слова або виконують контракт

Заслуговують довіри ті, хто цінує зміну обставин

Існує лише одна правда або реальність

Існує кілька перспектив для кожного учасника

Справа є справа

Розвиток відносин

Непорозуміння між бізнесменами-універсалістами і бізнесменами-партикуляристами можуть виникнути через ступінь довіри одного до одного. Універсалісти вважають, що партикуляристам довіряти не можна, бо вони завжди допомагають своїм друзям, а партикуляристи переконані, що універсалістам не можна довіряти, бо вони не допомагатимуть навіть друзям.

Список ділових культур універсальних істин очолюють Канада, США, Англія і Скандинавські країни. У країнах Азії і Латинської Америки, Південної і Західної Європи переважає ділова культура конкретних істин. На цьому ж полюсі розташовані країни СНД.

2.3.13. В чому особливості культурного виміру “індивідуалізм проти колективізму”?

Найчастіше в управлінській практиці використовується культурний вимір, що можна визначити як індивідуалізм проти колективізму. Він також є одним з найважливіших вимірів відмінностей між культурами. Суть його полягає в тому, як індивід визначає свою позицію: вважає себе незалежною особистістю або членом групи. Цей вимір також є основним у дослідженні Г. Хофстеде.

У колективістських суспільствах є багато груп, з якими особи ідентифікують себе. Це може бути профспілка, сім’я, нація, корпорація, релігія, професія або державний апарат. Так, французи ідентифікують себе найчастіше з Францією, сім’єю; японці – з Японією, корпорацією; населення колишніх країн соціалістичного табору – з комуністичною партією.

На міжнародний менеджмент значно впливають індивідуалістичні або колективістські преференції в межах різних країн (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІНДИВІДУАЛІЗМУ / КОЛЕКТИВІЗМУ

Індивідуалізм

Колективізм

Частіше використовується “я” замість “ми”

Частіше використовується “ми” замість “я”

Під час переговорів рішення у типовому випадку приймається на місці представником організації

Під час переговорів рішення у типовому випадку передається делегатом до організації

Досягнення здійснюються самостійно на основі особистої відповідальності

Досягнення здійснює група, що передбачає спільну відповідальність

Відпустки проводять парами або навіть наодинці

Відпустки проводять у організованих групах або великою сім’єю


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.11. В чому особливості культурних вимірів Ф. Тромпенаарса?