Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.5. В чому полягають особливості використання Інтернету в міжнародній маркетинговій діяльності?

Компанії, що успішно здійснюють міжнародну діяльність, користуються одночасно різними видами інформаційних мереж.

В процесі організації міжнародної маркетингової діяльності всі ці мережі набувають світового характеру і їх географія розповсюджується на всі країни світу, де працює дана компанія.

Інтернет (Internet), або всесвітня інформаційна мережа, був розроблений в США спочатку для вирішення військових завдань, а потім почав використовуватися для комерційних цілей, внаслідок чого утворився глобальний віртуальний світ всесвітньої інформації і зв’язку, об’єднуючий потоки інформації і банки даних всього світу. “Всесвітнє павутиння” є вищим ступенем в розвитку технологій міжнародних інформаційних мереж і в даний час займає лідируючі позиції в світовому інформаційному середовищі.

Інтернет будується на базі гіпертекстового представлення інформації, тобто у вигляді тексту, що містить посилання на інші інформаційні блоки. Така система дозволяє відображати графіку, включати мультимедійні (звукові і відео) вставки.

“Всесвітнє павутиння” дозволяє маніпулювати інформацією, що знаходиться в мільйонах комп’ютерів, розкиданих по всьому світу, і об’єднаних даною інформаційною мережею. Вона дозволяє отримувати міжнародну маркетингову інформацію, вести електронну торгівлю, здійснювати рекламу і зв’язки з громадськістю, розробляти нові продукти, привертаючи величезне число користувачів Інтернету

1.3.6. В чому полягають особливості використання екстранету в міжнародній маркетинговій діяльності?

Екстранет (Extranet) – це вертикальні мережі, що об’єднують компанії-контрагентів (компанії-виробники і фірми оптової торгівлі, компанії-виробники і субпідрядники, постачальники сировини і матеріалів і т. ін.), що входять в міжфірмові об’єднання з вертикальними виробничими і збутовими зв’язками, і комплексні мережі, що мають міжгалузевий характер, які створюються спільно компаніями-контр-агентами з різних галузей економіки і забезпечують, головним чином, обмін інформацією про отримання і виконання замовлень, оплату рахунків, спілкування між відвідувачами мережі в режимі реального часу. Мережі Екстранет забезпечують також зв’язок компанії з її споживачами. Разом з Інтернетом вони мають велике значення для організації електронної торгівлі.

Екстранет дозволяє партнерам компанії дістати доступ до певної частини її внутрішньої мережі. В Екстранеті міститься різна інформація спеціального, а не лише ознайомлювального характеру, яка не відкрита для широкого доступу. Тому для підключення до неї потрібні реєстрація і особливий пароль – протокол. Екстранет не лише активізує і підвищує ефективність ділових зв’язків компанії, що склалися, але й дозволяє привертати нових партнерів по бізнесу і нових клієнтів, надаючи їм можливість користуватися певною частиною своєї інформації.

Дана мережа створюється на базі Інтернет-протоколів, які ретельно захищені від проникнення ззовні. При створенні екстрамережі компанія може використовувати свою інтрамережу, а також автоматизувати весь ланцюжок руху товару сировина – готова продукція – збутові організації – споживач, включаючи його замовлення, оплату і доставку. Підключення до мережі можливо лише за умови реєстрації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.3.5. В чому полягають особливості використання Інтернету в міжнародній маркетинговій діяльності?