Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 8. РИНКИ ЄВРОВАЛЮТ

Глобалізація валютних відносин посилилася на базі інтернаціоналізації господарських зв’язків. При проведенні операцій і розрахунків широко використовуються електронні засоби зв’язку. Операції здійснюються безперервно протягом доби по черзі в усіх частинах світу.

Техніка валютних операцій уніфікована, розрахунки проводяться за кореспондентськими рахунками банків.

Збільшується обсяг валютних операцій з метою страхування валютних та кредитних ризиків.

Обсяг спекулятивних та арбітражних операцій набагато перевищує обсяг валютних операцій, які пов’язані з виконанням комерційних угод.

Для сучасних валютних ринків характерна стійка нестабільність курсів валют.

Основні терміни і поняття

Валютні ринки

Валюта котирування

Спот – ринок

Форвардний ринок

Своп-ринок

Форексний ринок

Готівковий ринок

Спред

Маркет-мейкер

Спекулянт

Хеджер

Валютна позиція

Контрольні запитання та завдання

1. Розкрийте поняття “валютний ринок”.

2. Схарактеризуйте учасників валютних ринків.

3. Наведіть основні розбіжності між торгівлею валютою та банкнотами.

4. Які види валютних позицій Ви знаєте?

5. Розкрийте поняття “спред”.

ЛІТЕРАТУРА

Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. М., 1996.

Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под оед. И. Н. Платоновой. М., 1996.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. М., 1994.

Международные экономические отношения / Под ред. В. Э. Рыбалкина. М., 1997. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. К., 1998.

Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. В. В. Круглое. М., 1998.

Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. М., 1994.

Перар Ж. Управление международными денежными потоками. М., 1998.

Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник. К., 2001.

Писку лов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. (Foreign Exchange and

Money Market Operations): Прикладное пособие. M., 1995.

Семенов К. А. Международные валютные и финансовые отношения. М., 2000.

Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практика. М., 1998.

ХэррисДж. М. Международные финансы. М., 1996.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. К., 2002.

Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредит-

Ные отношения. СПб., 2001.

Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посібник. К., 1999. Grabbe J. О. International Financial Markets. 3d ed. London, 1996.

Розділ 8. РИНКИ ЄВРОВАЛЮТ

* Причини появи ринку євродолара

* Етапи розвитку евровалютного ринку

* Ринок евровалют

* Основні сегменти евровалютного ринку

* Операції на ринку евровалют

* Особливості ринку евровалют

* Роль ринку евровалют у міжнародних валютно-кредитних відносинах

Міжнародний ринок поділяють на грошовий ринок і ринок капіталів. Міжнародний грошовий ринок визначає попит і пропозицію позичкового капіталу, що виступає як міжнародний купівельний та платіжний засіб. На цьому ринку в основному реалізуються короткострокові депозитно-позичкові операції з терміном до 1 року. Він також охоплює ринок євровалют – центральну ланку сучасного міжнародного ринку позичкових капіталів.

ПРИЧИНИ ПОЯВИ РИНКУ ЄВРОДОЛАРА

До кінця 50-х років XX ст. міжнародний рух капіталів був дуже обмеженим. З провідних промислово розвинутих країн лише США мали позитивне сальдо національних заощаджень. Тим часом повоєнна відбудова економіки європейських країн та Японії й розвиток країн “третього світу” потребували зовнішніх джерел фінансування. Оскільки “холодна війна” звела майже нанівець торгівлю з країнами з централізованою економікою, рух міжнародних капіталів характеризувався обмеженістю та одно-спрямованістю, причому США відігравали основну роль у забезпеченні фінансування.

Проте східноєвропейські власники доларових запасів, разом з колишнім Радянським Союзом*, не наважувалися розміщувати свої вклади у Сполучених Штатах. Ці країни зберігали свої доларові вклади в Європі, зокрема в Лондоні. Крім того, доларові вклади надходили з центральних банків різних країн Західної Європи, а також від компаній, що заробили гроші на експорті до Сполучених Штатів. Ці дві групи вкладників розміщували свої заощадження не в американських банках, а в банках Лондона, оскільки там вони одержували вищий процент.

Потреби підприємств, інвесторів та навіть деяких країн Європи в капіталі спричинилися до виникнення в середині 1950-х років у Західній Європі ринку євродолара.

Євродолари – долари США, що нагромадилися на рахунках юридичних і фізичних осіб в іноземних банках і використовуються для депозитно-позикових операцій на міжнародному ринку позичкових капіталів.

Виникають євродолари за умови, коли депозити в доларах переказуються за межі США й осідають в іноземних банках, аж поки позики в євродоларах не конвертуються в іноземні валюти.

Виникнення ринку євродолара було викликано поєднанням таких чинників:

– пропозицією розміщення доларів поза США;

– попитом на долари в Європі;

– американською регламентацією, що ускладнювала операції, які проводилися в США, порівняно з операціями вільного ринку;

– прагненням банків знайти механізм фінансування міжнародних операцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 8. РИНКИ ЄВРОВАЛЮТ