Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 2. Світовий фінансовий ринок

Цю частину присвячено перерозподілові світових фінансових ресурсів, що відбувається завдяки світовому фінансовому ринкові. Розгляд механізму здійснення міжнародних валютних операцій на валютних ринках передує висвітленню функціонування інших ринкових секторів, оскільки валютні відносини опосередковують увесь спектр взаємовідносин суб’єктів системи світового господарства. Викладений матеріал охоплює всі структурні складові світового ринку: ринки прав власності, похідних фінансових інструментів та боргових, включаючи боргові цінні папери та несек’юритизовані кредити і позики.

Розділ 7. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ

– Загальна характеристика валютних ринків

– Види валютних ринків

– Учасники валютних ринків

– Поняття та види валютних позицій

– Сучасні тенденції розвитку валютного ринку

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНИХ РИНКІВ
Поняття валютного ринку

Процес міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, виробниче і науково-технічне співробітництво, міграція робочої сили, туризм породжують грошові вимоги і зобов’язання учасників міжнародних економічних відносин.

Необхідною умовою розрахунків у сфері зовнішньої торгівлі при наданні послуг, кредитів, інвестицій тощо є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі чи продажу.

Міжнародний обіг, пов’язаний з оплатою грошових зобов’язань юридичних і фізичних осіб різних країн, обслуговується валютним ринком. Іноземна валюта використовується для оцінки та опосередкування міжнародних торговельних операцій з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, капіталів тощо. Іноземна валюта у цьому випадку виконує ті ж самі функції, що й національна валюта, тобто функції міри вартості й масштабу цін, засобу платежу і нагромадження. Крім того, на міжнародних валютних ринках іноземна валюта виступає як специфічний товар, тобто є предметом купівлі-продажу. її ціна (валютний курс) змінюється залежно від попиту і пропозиції.

Валюти тих держав, національна економіка яких має найбільшу вагу у світовому господарстві і значною мірою впливає на міжнародну торгівлю і рух капіталу, набувають статусу ключових (резервних). Інші валюти виконують у міжнародній сфері лише окремі функції, наприклад функцію міжнародної торговельної валюти.

Валютний ринок у широкому розумінні – це сфера економічних відносин, які виникають при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті, а також операцій з інвестування капіталу в іноземній валюті. Саме на валютному ринку відбувається узгодження інтересів продавців і покупців валютних цінностей.

Формування світового ринку, розвиток регулярних міжнародних економічних зв’язків, поширення кредитних засобів міжнародних розрахунків, посилення концентрації й централізації банківського капіталу стали найважливішими передумовами виникнення та подальшого розвитку валютних ринків.

Обсяги операцій на міжнародних валютних ринках

У 80-90-х роках XX ст. операції на міжнародних валютних ринках швидко зростали. Так, якщо в середині 80-х років щоденний обсяг угод з валютою у світі становив приблизно 330 млрд дол., то в 1995 р. він збільшився до 1200 млрд дол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 2. Світовий фінансовий ринок