Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 8. Механізм функціонування світових фінансів

У цій частині висвітлюються окремі аспекти функціонування механізму світових фінансів, зокрема новітні засоби здійснення міжнародних валютно-фінансових операцій, що з’явилися внаслідок сучасної інформаційної революції. Увагу читача зосереджено на нових технологіях торгівлі, що здійснюються у світовому інформаційному просторі за допомогою міжнародних платіжних систем регіонального та глобального рівнів.

Розглядаються і неодмінні елементи механізму світових валютно-фінансових потоків – страхування ведення бізнесу та надання фінансового лізингу в міжнародній сфері.

Розділ 32. ТЕХНІКА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

– Операції з негайною поставкою

– Угоди на термін

– Опціон ні угоди

– Операції “своп”

– Валютний арбітраж та його різновиди

ОПЕРАЦІЇ З НЕГАЙНОЮ ПОСТАВКОЮ
Зміст угоди “спот”

І І ри здійсненні угоди з негайною поставкою, яка має назву касова (готівкова), або “сло/я” (spot), іноземна валюта або JL Л інший актив постачається не пізніше, ніж протягом двох наступних банківських днів із дня укладення угоди. Отже, термін постачання практично збігається з моментом виконання угоди.

Строк постачання валюти має назву дата валютування (value date). Продану валюту продавець негайно переказує на рахунок, що вказується банком-бенефіціаром, за курсом, зафіксованим у момент укладання валютної угоди.

Курс tod/overnight котирується, якщо поставка відбувається в день укладання угоди, курс overnight – за поставки наступного дня, курс torn/next – якщо виконання припадає на наступний день після вихідного. При цьому курс за угодою “спот”, як правило, коригується залежно від рівня процентних ставок за відповідними валютами.

Лише на валютному ринку в Токіо поставка валют за угодами звичайно здійснюється протягом наступного робочого дня. Це пояснюється тим, що на цьому ринку робочий день розпочинається раніше порівняно з іншими валютними ринками, і це дає можливість здійснити своєчасний переказ валюти.

При валютній угоді “спот”, як правило, застосовується курс банківського переказу. Курс готівкових угод публікується в котирувальних бюлетенях. Ці операції є найпоширенішими, їхня частка становить більше ніж 50 % обсягу валютних угод на міжбанківському ринку.

За допомогою операцій “спот” банки забезпечують потреби своїх клієнтів у іноземній валюті для міжнародних розрахунків, створюють можливості для швидкої міграції капіталів, у тому числі “гарячих” грошей, з однієї валюти в іншу, здійснюють арбітражні та спекулятивні операції.

Загальна характеристика спот-ринку

Характерними рисами спот-ринку є:

1) виконання платежів протягом двох робочих банківських днів (як правило) без нарахування процентів на суму валюти;

2) виконання угоди головно на базі електронної торгівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня;

3) діють обов’язкові курси: якщо дилер великого банку цікавиться котируваннями іншого банку, то об’явлені йому котирування є обов’язковими для виконання угоди з купівлі-продажу.

Основними інструментами спот-ринку є електронний переказ каналами системи СВІФТ*, яка забезпечує цілодобовий доступ до швидкісної мережі передачі міжбанківської інформації у стандартній формі за високого ступеня контролю та захисту від несанкціонованого доступу.

Процес установлення валютного курсу має назву котирування валют, яке може бути прямим або непрямим (зворотним), чи прямим/зворотн им.

Пряме котирування валюти=—.

Непряме

Дилери отримують інформацію про поточні зміни обмінних курсів у електронних інформаційних системах типу Reuters, TeJerate, Bloomberg, Knightridder, а також з телефонних розмов з дилерами інших банків та брокерських домів. Деякі банки орендують у системи Reuters власні сторінки, на яких відображають інформацію про свої останні курси придбання/продажу валюти. Однак курси, зафіксовані на цих сторінках, не є обов’язковими для виконання даним банком;

4) звичайні обсяги на ринках доларів США – 3-5 млн, швейцарських франків – 5-10 млн;

5) на спот-ринку банки котирують валюти за курсами: продажу ask (offer) rate – AR(OR) – більший курс; придбання bid rate – BR – низький курс;

Середня арифметична AR та BR – середній курс застосовується дилерами для зовнішньоторговельних контрактів.

На валютному ринку базові котирування встановлюються маркет-мейкерами (market-makers). Учасників, які використовують ринок, що визначається маркет-мейкером, називають мар-кет-тейкерами (market-takers).

Вибір курсу користувачем ринку є дзеркальним відображенням котирувань, що пропонуються маркет-мейкерами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Частина 8. Механізм функціонування світових фінансів