Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 10. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

* Поняття і структурні сегменти міжнародного ринку цінних паперів

* Валютна структура міжнародного ринку цінних паперів

* Основні напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів

Основною тенденцією сучасного фінансового розвитку е зменшення ролі банківського сектора як механізму перерозподілу фінансових ресурсів на національному й міжнародному рівнях і відповідне посилення інвестиційної та позичкової діяльності на ринках цінних паперів. Через це останніми роками серед основних сегментів світового фінансового ринку провідне місце посіли міжнародні ринки цінних паперів. Завдяки стрімким перетворенням на ринках цінних паперів саме вони почали відігравати і роль головного структуро утворювального чинника розвитку світових фінансів.

У даному розділі ми розглянемо структуру міжнародного ринку цінних паперів, покажемо, під впливом яких факторів змінюється роль тієї чи іншої валюти, у якій деномінуються цінні папери, а також проаналізуємо основні тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів на зламі XX-XXI ст.

ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРНІ СЕГМЕНТИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Поняття міжнародного ринку цінних паперів

Єдиного загальноприйнятого визначення міжнародного ринку цінних паперів не склалося. Найчастіше при аналізі міжнародного ринку цінних паперів розглядається торгівля цінними паперами між нерезидентами, а також торгівля цінними паперами, деномінованими в іноземних валютах.

За традиційним визначенням Банку міжнародних розрахунків (Базель), емісія цінних паперів на міжнародному грошовому або борговому ринку в певній країні охоплює три різновиди емісій:

– емісії цінних паперів нерезидентами в національній або іноземній валюті на внутрішньому фінансовому ринку країни;

– емісії цінних паперів резидентами в іноземній валюті;

– емісії цінних паперів резидентами в національній валюті, призначені для продажу іноземним інвесторам. Орієнтованість на іноземних інвесторів визначається за низкою критеріїв, таких, наприклад, як участь іноземних банків у синдикаті, який розміщує емісію, наміри емітента залучити цією емісією іноземних інвесторів, проведення емісії поза межами національного фінансового ринку тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 10. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ