Людина і світ – Юрій М. Ф. – ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

На закінчення знову звернемося до назви даного параграфа і питання про співвідношення діяльності і спілкування. Кожна з позначених у дискусії з цього питання точок зору може бути зіставлена з функціями спілкування. Функції, у свою чергу, виділяються залежно від того, яка мета спілкування.

Якщо ціль спілкування виходить за його межі, а саме спілкування обслуговує предметну діяльність, допомагаючи зробити її більш успішною, корисною, радісною, то воно може розглядатися як підлегле, “включене” у взаємодію суб’єкта з об’єктом чи з іншим суб’єктом із приводу об’єкта.

Інша справа, якщо ціль спілкування в ньому самому, якщо цінне саме спілкування. Таке спілкування з товаришем, з коханою людиною. При такій взаємодії сторони, що беруть участь, рівнозначні. Таке і спілкування з мистецтвом заради одержання естетичного задоволення, душевного відгуку. Тут спілкування цілком тотожне діяльності, воно цілком поглинає людину, складаючи для неї вищу мету і зміст. Так само спілкування виявляється в грі.

Нарешті, спілкування може служити меті залучення партнера до свого досвіду, знань, цінностей. Тут немає симетрії сторін, але є прагнення до неї, бажання “підтягти” партнера, збагатити його. Яскравіше за все ця функція спілкування виявляється в навчанні, вихованні. Але в нього є і друга сторона – прагнення самому прилучитися до цінностей іншого, довідатися більше про світ і людину в ньому. Освіта не може бути без самоосвіти, а вихованню допомагають самовиховання, контакт, взаєморозуміння.

Отже, співвідношення діяльності і спілкування залежить від розуміння діяльності. Спілкування залишається за межами предметної діяльності, але воно цілком або частково збігається з діяльністю, що розуміється широко як різнобічний прояв активності людини.

Основні поняття

Спілкування. Функції спілкування.

Терміни

Комунікація. Діалог. Інформація.

Запитання для самоперевірки

1. Які основні точки зору на співвідношення діяльності і спілкування? Якій точці зору на співвідношення діяльності і спілкування ви віддаєте перевагу? Чому?

2. Що таке комунікація? Наведіть приклади комунікації, проаналізуйте їх з погляду змісту інформації, способу її передачі, характеристики учасників комунікації.

Завдання

1. Яка ваша думка про можливість спілкування людей, один із яких говорить наступне: “Помітьте, люб’язний доктор… що без дурнів було б на світі дуже нудно… Подивіться, от нас двоє розумних людей; ми знаємо заздалегідь, що про все можна сперечатися до нескінченності, і тому не сперечаємося; ми знаємо майже всі таємні думки один одного; одне слово для нас ціла історія; ми бачимо зерно кожного почуття крізь потрійну оболонку… Отже, розміну почуттів і думок між нами не може бути: ми знаємо один про одного усе, що хочемо знати, і знати більше не хочемо; залишається один засіб: розповідати новини. Скажіть же мені яку-небудь новину?” (М. Ю. Лермонтов )Людина і світ – Юрій М. Ф. – ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ