Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – ВСТУП

“Особи, покликані вирішувати управлінські задачі, діють на базі індивідуальної функції корисності, володіючи обмеженими пізнаннями”. Юрген Вебер Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Територіальне розташування

Галузі харчової промисловості розміщувалися нерівномірно, за винятком борошномельної, що була поширена у всіх районах України. Підприємства цукрової та спиртової промисловості зосереджувалися переважно на Правобережжі, консервної – на Півдні, промислового виробництва вина – на Одещині,

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 1. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ. МІСЦЕ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ В СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА

Розглядаються поняття, мета та задачі контролінгу; передумови формування контролінгу; причини появи контролінгу на сучасних українських підприємствах; визначення контролінгу, його ціль, завдання й функції, специфічні функції контролінгу; види Інформації для управління підприємством, інструментарій контролінгу, місце

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.1. Контролінг: поняття, мета і задачі

Розглядаються поняття, мета та задачі контролінгу; передумови формування контролінгу; причини появи контролінгу на сучасних українських підприємствах; визначення контролінгу, його ціль, завдання й функції, специфічні функції контролінгу; види Інформації для управління підприємством, інструментарій контролінгу, місце

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.2. Концепції системи контролінгу

В економічній літературі виділяють дві основні концепції контролінгу: німецьку і американську Згідно з німецькою концепцією, центральні задачі контролінгу включають вирішення проблем внутрішнього обліку у всіх формах, як от: – документальної; – планової; контрольної. На

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.3. Служба контролінгу

На підприємстві задачі контролінгу вирішуються конкретними особами – контролерами (з наголосом на другу о). При цьому доцільність аутсорсінгу контролерів не практикується. Таким чином контролер завжди є найманим робітником підприємства, а із зростанням і ускладненням

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.4. Керівники і фахівці служби контролінгу

Таке визначення повністю відповідає вимогам по відношенню до контролерів. Згідно з Ельмаром Майер контролером є або стає той, хто: 1) більше, ніж інші, вчиться, 2) бачить і у всіх ситуаціях думає, 3) діє з

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Опис функціональних обов’язків контролера за А. Дайле

А. Опис функціональних обов’язків Для керівника відділу фінансово-економічних розрахунків як контролера підприємства: Контролер є підзвітним одному з членів правління і відповідає за: Задача Створення апарату планування і контролю, що орієнтує підприємство на одержання прибутку.

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.5. Інструментарій контролінгу

1.5.1. Складові елементи інструментарію контролінгу Задачі контролінгу підприємства зазвичай виконуються за допомогою спеціальних інструментів. Інструментарій контролінгу має свою специфіку і міняється залежно від конкретної концепції служби контролінгу. Можна виділити наступні інструменти контролінгу: – аналіз

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.5.1. Складові елементи інструментарію контролінгу

1.5.1. Складові елементи інструментарію контролінгу Задачі контролінгу підприємства зазвичай виконуються за допомогою спеціальних інструментів. Інструментарій контролінгу має свою специфіку і міняється залежно від конкретної концепції служби контролінгу. Можна виділити наступні інструменти контролінгу: – аналіз

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.5.2. Аналіз методів збільшення прибутку

Форма для оцінки можливостей збільшення прибутку, що може застосовуватися для будь-якого бізнесу, може бути розглянута таким чином: Загальні способи збільшення прибутку: A. Скорочення витрат. 1. Бізнес неприбутковий. 2. У конкурентів більш високі показники рентабельності

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.5.3. Ефективність методу мозкового штурму як інструмент контролінгу

Хоча мозковий штурм часто використовується у світовій практиці вже протягом більш 70 років, його ефективність з погляду генерування нових ідей безумовна. Мозковий штурм – найбільш ефективний спосіб зробити безліч ідей за короткий період. Групові

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.6. Резюме

В сучасній економічній літературі приводиться достатньо багато різноманітних дефініцій контролінгу. Контролінг виконує найважливішу функцію підтримки системи менеджменту і займається: плануванням і постановкою мети (глобальних і локальних стратегій); збором, аналізом внутрішньої і зовнішньої інформації; цілеспрямованим

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 2. ВИДИ КОНТРОЛІНГУ. СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ІСТРАТЕПЧНОГО КОНТРОЛІНГУ І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Розглядаються методологічні аспекти оперативного контролінгу; соціально-психологічні фактори, що мають місце при організації контролінгу, система нормативного регулювання контролінгу, основи організації оперативного контролінгу на підприємствах з різним масштабом діяльності; місце контролінгу в системі міжнародних норм і

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.1. Концепція оперативного і стратегічного контролінгу

Розглядаються методологічні аспекти оперативного контролінгу; соціально-психологічні фактори, що мають місце при організації контролінгу, система нормативного регулювання контролінгу, основи організації оперативного контролінгу на підприємствах з різним масштабом діяльності; місце контролінгу в системі міжнародних норм і

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.2. Стратегічний контролінг

Стратегічний контролінг – це найважливіша складова контролінгу, управляюча зовнішнім середовищем, стратегічними чинниками успіху, альтернативними стратегіями, стратегічною метою. Стратегічний контролінг направлений на реалізацію довгострокових стратегій і програм. Ціль стратегічного контролінгу – це своєчасне встановлення причин

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.3. Оперативний контролінг

Оперативний контролінг припускає створення і підтримку рівня ефективності системою досягнення поточної локальної мети фірми, управління ефективністю підприємства. Оперативний контролінг має свої особливості в системі контролінгу. По-перше, він орієнтований на оперативне (поточне) планування. По-друге, оперативний

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.4. Взаємозв’язок стратегічного і оперативного контролінгу

Оперативний контролінг припускає створення і підтримку рівня ефективності системою досягнення поточної локальної мети фірми, управління ефективністю підприємства. Оперативний контролінг має свої особливості в системі контролінгу. По-перше, він орієнтований на оперативне (поточне) планування. По-друге, оперативний

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.5. Фінансовий контролінг

2.5.1. Сутність, необхідність та задачі фінансового контролінгу Під фінансовим контролінгом прийнято розуміти функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Служби фінансового контролінгу на підприємстві безпосередньо не

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.5.1. Сутність, необхідність та задачі фінансового контролінгу

2.5.1. Сутність, необхідність та задачі фінансового контролінгу Під фінансовим контролінгом прийнято розуміти функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Служби фінансового контролінгу на підприємстві безпосередньо не

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.5.2. Стратегічний фінансовий контролінг

Фінансові проблеми, які виникають у суб’єктів господарювання, досить часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, довгострокових фінансових планів та нерозумінням місії суб’єкта господарювання. Як наслідок, у підприємства виникають складнощі з визначенням потреби

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.5.3. Оперативний фінансовий контролінг

Базовими складовими оперативного фінансового контролінгу є система річних бюджетів і бюджетний контроль. У разі необхідності бюджети можуть складатися з розподілом за кварталами, місяцями, декадами і навіть днями. Головною метою оперативного фінансового контролінгу є організація

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.6. Резюме

Контролінг – система управління досягненням кінцевих результатів діяльності підприємства. Контролінг дозволяє встановити контроль за досягненням як стратегічної (довгострокової), так і оперативної (тактичної, поточної) мети підприємства. На фоні цього і формуються два напрями контролінгу: стратегічний

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА КОНТРОЛІНГУ. ЗАДАЧІ І МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Пояснюється роль і місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту; розглядається взаємозв’язок і відмінності фінансового, управлінського й виробничого обліку; класифікуються витрати за різними ознаками і використанням отриманих знань для складання фінансової звітності, прийняття рішень

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.1. Введення в управлінський облік

Пояснюється роль і місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту; розглядається взаємозв’язок і відмінності фінансового, управлінського й виробничого обліку; класифікуються витрати за різними ознаками і використанням отриманих знань для складання фінансової звітності, прийняття рішень

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.2. Сутність і призначення управлінського обліку

Управлінський облік – підсистема бухгалтерського обліку, яка в рамках однієї організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, що використовується для планування, власне управління і контролю над діяльністю організації. Цей процес включає виявлення, вимірювання, збір, аналіз,

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.3. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку

Щоб краще і більш наочно представити сутність управлінського обліку, корисно показати відмінність і схожість між фінансовим і управлінським обліком. Для цього охарактеризуємо 12 основних відмінностей між цими підсистемами обліку і загальні їх риси. 1.

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.4. Види інформації для управлінського обліку

Управлінський облік має на меті забезпечити адміністрацію організації, куди входить досить вузьке коло внутрішніх користувачів, інформацією, необхідною для контролю над виробничою діяльністю організації і ухвалення рішень за наслідками цієї діяльності. До такої інформації, в

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.5. Організаційні аспекти управлінського обліку

Організація управлінського (у тому числі виробничого) обліку – внутрішня справа. Адміністрація організації сама вирішує, як класифікувати витрати, наскільки деталізувати місця виникнення витрат і як пов’язати їх з центрами відповідальності, яким чином вести облік фактичних

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 3.6. Резюме

Організація управлінського (у тому числі виробничого) обліку – внутрішня справа. Адміністрація організації сама вирішує, як класифікувати витрати, наскільки деталізувати місця виникнення витрат і як пов’язати їх з центрами відповідальності, яким чином вести облік фактичних

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Визначаються об’єкти витрат й описується система виробничого обліку; описуються застосування системи позамовного калькулювання; описується застосування системи калькулювання по процесах; розподіляються витрати обслуговуючих підрозділів; розраховується й розглядається застосування ставки розподілу накладних витрат; пояснюються переваги заздалегідь

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.1. Класифікація витрат і основні методи їх аналізу

Визначаються об’єкти витрат й описується система виробничого обліку; описуються застосування системи позамовного калькулювання; описується застосування системи калькулювання по процесах; розподіляються витрати обслуговуючих підрозділів; розраховується й розглядається застосування ставки розподілу накладних витрат; пояснюються переваги заздалегідь

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.2. Локалізація витрат за видами продукції

Класифікація витрат на прямі і непрямі використовується при розгляді питання про факт віднесення витрат на певний вид продукції або на певний підрозділ (цех) підприємства. Відповідно до цієї класифікації витрати підрозділяються на: – прямі; –

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.3. Методи калькуляції собівартості продукції

Класифікація витрат на прямі і непрямі використовується при розгляді питання про факт віднесення витрат на певний вид продукції або на певний підрозділ (цех) підприємства. Відповідно до цієї класифікації витрати підрозділяються на: – прямі; –

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.4. Резюме

Собівартість виробництва одиниці продукції є основою для прийняття управлінських рішень. Існує три основних складових витрат в процесі господарювання на підприємстві: витрати – матеріальна складова – вартість використаних виробничих запасів (сировини, матеріалів, робіт, послуг), оплати

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ І ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ

Визначається точка беззбитковості; визначається обсяг діяльності, необхідний для одержання бажаного прибутку; визначається прибуток при певному обсязі діяльності; будується графік беззбитковості, взаємозв’язку “об’єм, прибуток і маржинальний доходу наводиться методика складання бізнес-плану підприємства на основі аналізу

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 5.1. Початкові допущення

Визначається точка беззбитковості; визначається обсяг діяльності, необхідний для одержання бажаного прибутку; визначається прибуток при певному обсязі діяльності; будується графік беззбитковості, взаємозв’язку “об’єм, прибуток і маржинальний доходу наводиться методика складання бізнес-плану підприємства на основі аналізу

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 5.2. Розрахунок і аналіз точки беззбитковості

Визначається точка беззбитковості; визначається обсяг діяльності, необхідний для одержання бажаного прибутку; визначається прибуток при певному обсязі діяльності; будується графік беззбитковості, взаємозв’язку “об’єм, прибуток і маржинальний доходу наводиться методика складання бізнес-плану підприємства на основі аналізу

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 5.3. Робочий формат для аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку

Всі витрати в цьому форматі розділені на змінні і постійні. Нижче приведений список базових показників, які частіше за все доступні на вітчизняних підприємствах: – час роботи виробничого устаткування; витрати основних матеріалів; – витрати прямої

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 5.4. Використання аналізу беззбитковості для складання бізнес планів підприємств

Всі витрати в цьому форматі розділені на змінні і постійні. Нижче приведений список базових показників, які частіше за все доступні на вітчизняних підприємствах: – час роботи виробничого устаткування; витрати основних матеріалів; – витрати прямої

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 5.5. Резюме

Аналіз беззбитковості і цільове планування прибутку полягає в можливості правильно оцінити прибутковість окремих видів продукції та визначитись з оптимальним складом портфеля продукції та спланувати такі обсяги реалізації, які зможуть забезпечити бажані обсяги прибутку. Допущення

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – Розділ 6. БЮДЖЕТУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

Пояснюється мета бюджетування й роль бухгалтера-аналітика в цьому процесі; складаються операційні й фінансові бюджети й пояснюється взаємозв’язок між ними; обгрунтовується необхідність бюджетного контролю; розглядається, у чому складається керування по відхиленнях; підготовляється гнучкий бюджет І

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.1. Основи планування

Пояснюється мета бюджетування й роль бухгалтера-аналітика в цьому процесі; складаються операційні й фінансові бюджети й пояснюється взаємозв’язок між ними; обгрунтовується необхідність бюджетного контролю; розглядається, у чому складається керування по відхиленнях; підготовляється гнучкий бюджет І

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.2. Програмування

Пояснюється мета бюджетування й роль бухгалтера-аналітика в цьому процесі; складаються операційні й фінансові бюджети й пояснюється взаємозв’язок між ними; обгрунтовується необхідність бюджетного контролю; розглядається, у чому складається керування по відхиленнях; підготовляється гнучкий бюджет І

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.3. Бюджетне планування

Перш ніж ввести поняття бюджету, зупинимося на проблемах термінології. Зазвичай поняття “бюджет” ми пов’язуємо з такими визначеннями, як державний, федеральний, місцевий; у всіх на слуху вираз “дефіцит бюджету”. В управлінському обліку як самостійній підсистемі

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.4. Загальний бюджет

Загальний бюджет с скоординованим (по всіх підрозділах або функціях) планом роботи для організації в цілому. Він складається з двох основних бюджетів: оперативного і фінансового. Зупинимося на кожному з них. Основні складові загального бюджету представлені

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.5. Кошторис (бюджет) грошових коштів

Рух грошових коштів – один з найважливіших аспектів операційного циклу організації. В рамках підготовки загального бюджету кошторис (бюджет) грошових коштів розробляють після того, як всі періодичні бюджети і прогнозний звіт про прибутки і збитки

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.6. Труднощі планування об’єму продаж

Як вже наголошувалося, підготовка бюджету продаж – відправна точка у всьому процесі складання загального бюджету. Об’єм продаж і його товарна структура зумовлюють рівень і загальний характер діяльності організації. Майже у всіх організацій бюджет продаж

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6. 7. Управлінський контроль

Як вже наголошувалося, підготовка бюджету продаж – відправна точка у всьому процесі складання загального бюджету. Об’єм продаж і його товарна структура зумовлюють рівень і загальний характер діяльності організації. Майже у всіх організацій бюджет продаж

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.7.1. Сфера управлінського контролю

Як вже наголошувалося, підготовка бюджету продаж – відправна точка у всьому процесі складання загального бюджету. Об’єм продаж і його товарна структура зумовлюють рівень і загальний характер діяльності організації. Майже у всіх організацій бюджет продаж