Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Президент України

Як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України і Голова РНБО України здійснює загальне керівництво та координацію між усіма гілками влади щодо забезпечення національної безпеки в інформаційній та інших її сферах.

Завдання та функції Президента України щодо забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері визначені в Конституції України (ст. 106), Законі України “Про основи національної безпеки України” (статті 9,11):

– забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

– представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

– очолює Раду національної безпеки і оборони України;

– визначає і затверджує основи політики національної безпеки України;

– здійснює керівництво в інформаційній та інших сферах національної безпеки та оборони України;

– здійснює контроль і координацію діяльності державних органів у забезпеченні національної безпеки в інформаційній та інших сферах;

– вживає оперативні заходи з метою нейтралізації загроз національним інтересам України в межах компетенції, визначеної Конституцією;

– здійснює контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки в межах своїх повноважень (ст. 11);

– Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України;

– зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; скасовує акти Ради міністрів АР Крим;

– підписує закони, прийняті Верховною Радою України; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

– вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

– приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

– призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

– вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

– один раз на рік на сесії Верховної Ради звітує перед народом України про стан національної безпеки України;

– здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Окрім цього, проаналізувавши положення чинних нормативно-правових актів, можна дійти висновку, що Президент України:

– забезпечує взаємодію усіх гілок державної влади між собою, а також із недержавною складовою системи забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері;

– видає нормативно-правові акти з питань забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері;

– визначає реальні та потенційні загрози та небезпеки для національної безпеки в інформаційній сфері та вживає необхідних заходів з її забезпечення.

Окремим державним органом, який також підпорядкований Президенту України, є Інформаційна служба при Секретаріаті Президента України. До її завдань належать:

– створення умов для вільного доступу громадян до інформації про діяльність Президента України та його Секретаріату;

– усунення недоліків у виконанні указів, розпоряджень, доручень Президента України з питань державної інформаційної політики;

– впорядкування механізмів надання громадянам інформаційних послуг органами виконавчої влади;

– визначення ефективних способів та механізмів залучення громадськості до процесів формування засад громадянського суспільства;

– надання підтримки у створенні й розвитку інформаційних та консультативних центрів в органах виконавчої влади;

– удосконалення взаємодії органів виконавчої влади зі ЗМІ та громадськими організаціями;

– узагальнення аналітично-інформаційних та довідкових матеріалів за результатами щоденного моніторингу інформаційного простору, підготовка щотижневих аналітично-інформаційних оглядів за результатами такого моніторингу;

– взаємодія зі ЗМІ з питань підготовки та поширення інформації про діяльність Президента України та його Секретаріату;

– ведення бази даних щодо ЗМІ, що здійснюють діяльність в інформаційному просторі України;

– забезпечення діяльності прес-центру Секретаріату, організація проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівників структурних підрозділів Секретаріату та керівників центральних органів виконавчої влади (за згодою);

– ведення бази даних щодо управлінь (відділів) з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю, прес-служб органів державної влади України;

– інформаційно-технічне обслуговування веб-сторінки Президента

України в Інтернеті;

– підготовка в межах своєї компетенції матеріалів для розгляду на засіданнях Ради з питань інформаційної політики при Президентові України;

– розробка за дорученням Президента України Голови Секретаріату Президента України або за власною ініціативою самостійно чи разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату проектів указів, розпоряджень та доручень Президента України з питань державної інформаційної політики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Президент України