Інформаційна безпека – Остроухов В. В

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – ВСТУП

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – ЧАСТИНА 1. НЕБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.1. Інформаційно-психологічна безпека особи

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2. Вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища

Цифрові і комп’ютерні технології в телерадіомовленні уможливлюють і роблять легкодосяжним створення і широке застосування різноманітних відео – і аудіо ефектів. Вже сьогодні можна стверджувати, що запровадження нових інформаційних технологій і засобів комунікацій має потужні

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2.1. Звукові феномени

Цифрові і комп’ютерні технології в телерадіомовленні уможливлюють і роблять легкодосяжним створення і широке застосування різноманітних відео – і аудіо ефектів. Вже сьогодні можна стверджувати, що запровадження нових інформаційних технологій і засобів комунікацій має потужні

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2.2. Світлові феномени

Сучасна людина не мислить вже свого існування без телебачення. Воно перетворилося в засіб, що ефективно захопив розум мільярдів людей на Землі. Світло підвищеної інтенсивності впливає на центри циркадних ритмів людини, усуває депсіхронізацію біоритмів людини,

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.3. Інформаційно-психологічний вплив

Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – вплив на свідомість особи і населення з метою внесення змін у їх поведінку та (або) світогляд. Базовими методами ІПВ є переконання і навіювання. Переконання звернене до власного критичного сприйняття дійсності.

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА “МАНІПУЛЯЦІЯ”

2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція” Термін “маніпуляція”, чи “маніпулювання” походить від латинського слова “manipulare Його первинний зміст має вельми позитивне значення “управляти”, “управляти зі знанням справи”, “надавати допомогу” тощо. Наприклад, у медицині –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція”

2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція” Термін “маніпуляція”, чи “маніпулювання” походить від латинського слова “manipulare Його первинний зміст має вельми позитивне значення “управляти”, “управляти зі знанням справи”, “надавати допомогу” тощо. Наприклад, у медицині –