Інформаційна безпека – Остроухов В. В

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – ВСТУП

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – ЧАСТИНА 1. НЕБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.1. Інформаційно-психологічна безпека особи

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для сучасного етапу розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять: сукупність інформації, інформаційних зв’язків та інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію, зберігають, розповсюджують і використовують її, а також

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2. Вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища

Цифрові і комп’ютерні технології в телерадіомовленні уможливлюють і роблять легкодосяжним створення і широке застосування різноманітних відео – і аудіо ефектів. Вже сьогодні можна стверджувати, що запровадження нових інформаційних технологій і засобів комунікацій має потужні

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2.1. Звукові феномени

Цифрові і комп’ютерні технології в телерадіомовленні уможливлюють і роблять легкодосяжним створення і широке застосування різноманітних відео – і аудіо ефектів. Вже сьогодні можна стверджувати, що запровадження нових інформаційних технологій і засобів комунікацій має потужні

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.2.2. Світлові феномени

Сучасна людина не мислить вже свого існування без телебачення. Воно перетворилося в засіб, що ефективно захопив розум мільярдів людей на Землі. Світло підвищеної інтенсивності впливає на центри циркадних ритмів людини, усуває депсіхронізацію біоритмів людини,

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 1.3. Інформаційно-психологічний вплив

Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – вплив на свідомість особи і населення з метою внесення змін у їх поведінку та (або) світогляд. Базовими методами ІПВ є переконання і навіювання. Переконання звернене до власного критичного сприйняття дійсності.

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА “МАНІПУЛЯЦІЯ”

2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція” Термін “маніпуляція”, чи “маніпулювання” походить від латинського слова “manipulare Його первинний зміст має вельми позитивне значення “управляти”, “управляти зі знанням справи”, “надавати допомогу” тощо. Наприклад, у медицині –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція”

2.1. Походження та еволюція феномена “маніпуляція” Термін “маніпуляція”, чи “маніпулювання” походить від латинського слова “manipulare Його первинний зміст має вельми позитивне значення “управляти”, “управляти зі знанням справи”, “надавати допомогу” тощо. Наприклад, у медицині –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 2.2. Визначення маніпулювання та його рівнів

2.2.1. Переносне значення маніпулювання У початковому неметафоричному значенні термін “маніпуляція” означає складні види дій, виконуваних руками: управління важелями, виконання медичних процедур, довільне поводження з предметами тощо, що потребують майстерності та проворства у виконанні. Перехідним

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 2.2.1. Переносне значення маніпулювання

2.2.1. Переносне значення маніпулювання У початковому неметафоричному значенні термін “маніпуляція” означає складні види дій, виконуваних руками: управління важелями, виконання медичних процедур, довільне поводження з предметами тощо, що потребують майстерності та проворства у виконанні. Перехідним

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 2.2.2. Психологічне визначення маніпулювання

2.2.1. Переносне значення маніпулювання У початковому неметафоричному значенні термін “маніпуляція” означає складні види дій, виконуваних руками: управління важелями, виконання медичних процедур, довільне поводження з предметами тощо, що потребують майстерності та проворства у виконанні. Перехідним

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЛЮДИНИ

3.1. Технології маніпулювання у міжособистісних відносинах Аналізуючи наукову літературу щодо маніпулювання, Є. Доценко помітив частий повтор одних і тих самих тем, які в різних поєднаннях як лейтмотиви включаються в коло обговорюваних авторами проблем. Сукупність

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 3.1. Технології маніпулювання у міжособистісних відносинах

3.1. Технології маніпулювання у міжособистісних відносинах Аналізуючи наукову літературу щодо маніпулювання, Є. Доценко помітив частий повтор одних і тих самих тем, які в різних поєднаннях як лейтмотиви включаються в коло обговорюваних авторами проблем. Сукупність

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Цілеспрямоване перетворення інформації

3.1. Технології маніпулювання у міжособистісних відносинах Аналізуючи наукову літературу щодо маніпулювання, Є. Доценко помітив частий повтор одних і тих самих тем, які в різних поєднаннях як лейтмотиви включаються в коло обговорюваних авторами проблем. Сукупність

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Приховування маніпулятивного впливу

Це потайний характер маніпулятивного впливу. Правда, в літературі не знайдено рефлексної відмінності між приховуванням факту маніпулятивного впливу, з одного боку, та приховуванням намірів маніпулятора – з іншого. Проте вважається, що найбільш ретельно приховуються саме

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Засоби примушення

Це потайний характер маніпулятивного впливу. Правда, в літературі не знайдено рефлексної відмінності між приховуванням факту маніпулятивного впливу, з одного боку, та приховуванням намірів маніпулятора – з іншого. Проте вважається, що найбільш ретельно приховуються саме

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Мішені впливу

Це потайний характер маніпулятивного впливу. Правда, в літературі не знайдено рефлексної відмінності між приховуванням факту маніпулятивного впливу, з одного боку, та приховуванням намірів маніпулятора – з іншого. Проте вважається, що найбільш ретельно приховуються саме

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Роботизація

Це потайний характер маніпулятивного впливу. Правда, в літературі не знайдено рефлексної відмінності між приховуванням факту маніпулятивного впливу, з одного боку, та приховуванням намірів маніпулятора – з іншого. Проте вважається, що найбільш ретельно приховуються саме

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 3.2. Технології масового маніпулювання

В основі будь-якої технології маніпулювання масовою свідомістю лежать механізми впливу на психіку людини, її свідомість, але ці механізми служать меті маніпулювання лише в тому випадку, коли вони майстерно ведуть до прихованого збудження у людини

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Паблік рилейшнз

В основі будь-якої технології маніпулювання масовою свідомістю лежать механізми впливу на психіку людини, її свідомість, але ці механізми служать меті маніпулювання лише в тому випадку, коли вони майстерно ведуть до прихованого збудження у людини

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Політична реклама

Технології, вживані в політичній і комерційній рекламі, на думку багатьох дослідників, майже ідентичні. Проте політичну рекламу характеризують дві принципові відмінності. Перша: обмежений час рекламної кампанії. Друга: на виборах головна мета – перемога над конкурентами.

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Як “продати” імідж політика?

Технології, вживані в політичній і комерційній рекламі, на думку багатьох дослідників, майже ідентичні. Проте політичну рекламу характеризують дві принципові відмінності. Перша: обмежений час рекламної кампанії. Друга: на виборах головна мета – перемога над конкурентами.

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Прийоми та способи маніпулювання в політичній рекламі

Основний маніпулятивний прийом впливу на виборців, що використовується в політичній рекламі, – це експлуатація існуючих у суспільстві стереотипів шляхом їх посилення, зіставлення, послаблення тощо. Інший маніпулятивний прийом – вибудовування сприятливих для лідера асоціацій. Наприклад,

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Політична реклама в системі політичного маркетингу

Основний маніпулятивний прийом впливу на виборців, що використовується в політичній рекламі, – це експлуатація існуючих у суспільстві стереотипів шляхом їх посилення, зіставлення, послаблення тощо. Інший маніпулятивний прийом – вибудовування сприятливих для лідера асоціацій. Наприклад,

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Методи політичної реклами

Серед основних методів потрібно назвати: поштову розсилку, телевізійні та радіоролики, наочну агітацію (плакати, розтяжки, щити тощо), сувенірну продукцію (значки, вимпели, бейсболки, прапори, футболки тощо), концерти та інші розважальні заходи. Поштова розсилка. Дуже ефективна для

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Пропаганда

Серед основних методів потрібно назвати: поштову розсилку, телевізійні та радіоролики, наочну агітацію (плакати, розтяжки, щити тощо), сувенірну продукцію (значки, вимпели, бейсболки, прапори, футболки тощо), концерти та інші розважальні заходи. Поштова розсилка. Дуже ефективна для

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Як працює пропагандистська машина?

Серед основних методів потрібно назвати: поштову розсилку, телевізійні та радіоролики, наочну агітацію (плакати, розтяжки, щити тощо), сувенірну продукцію (значки, вимпели, бейсболки, прапори, футболки тощо), концерти та інші розважальні заходи. Поштова розсилка. Дуже ефективна для

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Типи пропаганди

У певному сенсі пропаганда приречена на існування в сучасному суспільстві, оскільки натовп не сприймає раціональних аргументів.’ Таким чином, пропаганда перш за все впливає на емоції людей. Чи означає це, що вона може нести тільки

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Методи пропаганди

В числі прийомів пропаганди можна назвати: передування оцінних суджень перед викладом фактів, замовчування фактів, спотворення фактів, упереджену інтерпретацію фактів тощо. Серед основних методів впливу на аудиторію С. Московічі виділяє ствердження і повторення. “Перша умова

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ

4.1. Види та процеси маніпулятивного впливу Згідно з тлумачним словником слово “механізм” означає: 1) пристрій (сукупність ланок і деталей), який передає чи перетворює рух; 2) сукупність проміжних станів або процесів певних явищ. Відповідно до

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 4.1. Види та процеси маніпулятивного впливу

4.1. Види та процеси маніпулятивного впливу Згідно з тлумачним словником слово “механізм” означає: 1) пристрій (сукупність ланок і деталей), який передає чи перетворює рух; 2) сукупність проміжних станів або процесів певних явищ. Відповідно до

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Маніпулювання образами (“перцептивні маріонетки”)

Загальновідомо, що образи володіють сильним потенціалом психологічного впливу. В усі часи та в усіх психотехнічних системах – релігіях, містеріях, психотерапевтичних школах, педагогічній практиці, мистецтві тощо – оперування образами складало ключові елементи використовуваних технологій: обрядів,

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Конвенціональне маніпулювання (конвенціональні роботи )

У процесі соціалізації дитина набуває сукупності звичок, ролей, смаків, переваг, понять, уявлень і упереджень, бажань і уявних потреб, кожна з яких відображає особливості сімейного та соціального середовища, а не дійсно внутрішні тенденції й установки.

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Експлуатація особистості адресата

Неможливо обійти увагою й те, яку роль в успіху маніпулятивного впливу відіграють власне особистісні структури адресата – ті, що визначають його як суб’єкта ухвалення рішення. Технологічно маніпулювання виникає з визнання маніпулятором того, що адресат

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Маніпулювання духовністю (духовна зневага )

Механізмами, що передають маніпулятивний вплив до виконавчих структур, можуть стати також вищі рівні психіки: життєві значення, цінності. Опора на цінності відрізняється від опори на конвенціональні вимоги в першу чергу тим, що цінності людини –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Доведення до стану підвищеної покірності

Механізмами, що передають маніпулятивний вплив до виконавчих структур, можуть стати також вищі рівні психіки: життєві значення, цінності. Опора на цінності відрізняється від опори на конвенціональні вимоги в першу чергу тим, що цінності людини –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Комбінування

Механізмами, що передають маніпулятивний вплив до виконавчих структур, можуть стати також вищі рівні психіки: життєві значення, цінності. Опора на цінності відрізняється від опори на конвенціональні вимоги в першу чергу тим, що цінності людини –

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 4.2. Узагальнення моделі психологічного маніпулювання

Мотиваційний вплив у загальному вигляді розгортається за формулою “якщо… то…”, в якій як після “якщо”, так і після “то” може знаходитись будь-яка багаточленна конструкція з безліччю варіантів підстановки: суб’єкт (я, вони, це, обставини, умови)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Деструктивність маніпулятивного впливу

Слід визнати справедливим “звинувачення” маніпулювання в тому, що в його основі нерідко лежить апеляція до сластолюбних або примітивних потягів людини. Особистісна структура адресата, якщо він досить часто піддається такого роду впливу, спрощується. В результаті

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ

5.1. Маніпулювання через засоби масової інформації Сучасні засоби масової інформації (ЗМІ) повністю контролюють розповсюдження інформації, яка визначає наші уявлення, установки, а зрештою й нашу поведінку. Мас-медіа не тільки інформують, розважають і висвітлюють. Вони володіють

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – 5.1. Маніпулювання через засоби масової інформації

5.1. Маніпулювання через засоби масової інформації Сучасні засоби масової інформації (ЗМІ) повністю контролюють розповсюдження інформації, яка визначає наші уявлення, установки, а зрештою й нашу поведінку. Мас-медіа не тільки інформують, розважають і висвітлюють. Вони володіють

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Анонімний авторитет

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Буденна розповідь

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Голодування

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – “Тримай злодія”

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Заговорювання

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Емоційний резонанс

Цей прийом введення в оману належить до так званої “сірої пропаганди”. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релігійним або ж вагомою політичною

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Ефект “бумеранга”

Ефект “бумеранга” – це ті граблі, на які регулярно наступають угрупування, що мають владу. Організовуючи тотальне цькування свого опонента, вони “забивають” його до такого ступеня, що в результаті він починає викликати жалість і симпатію