Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права

Суб’єктний склад суспільних відносин у різних галузях економіки характеризується різноманітністю та різноплановістю статусних характеристик. За умови реформування господарського законодавства актуальним є питання правового статусу учасників господарських відносин і вдосконалення інституту реалізації їх господарських прав та обов’язків. Важливість такого господарсько-правового інституту разом із їх правовим станом зумовлена насамперед положеннями Конституції України та ГК України про загальні принципи господарювання (ст. 6 ГК): забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист усіх суб’єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; захист національного товаровиробника; заборона незаконного втручання органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Якщо проаналізувати коло первинних суб’єктів права, що впливають на суспільні відносини, статус яких визначено Конституцією України, то структурно серед них можна виокремити: громадян, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших негосподарюючих суб’єктів та похідних суб’єктів права – суб’єктів господарювання. Отже, поняття суб’єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, в якому регламентується, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин. Як підкреслює В. С. Мілаш, характер співвідношення категорій “суб’єкт господарського права” і “учасник господарських відносин” можна визначити таким чином: кожен учасник будь-якого різновиду господарських правовідносин є суб’єктом господарського права, однак не кожен суб’єкт господарського права може бути учасником усіх без винятку господарських правовідносин (відносин, що складаються у сфері господарювання та відчувають вплив господарсько-правових засобів).

Відповідно до ст. 2 ГК України учасниками відносин у сфері господарювання є: суб’єкти господарювання; споживачі; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією; громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право – Задихайло Д. В. – 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права