Господарське право – Щербина В. С. – Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання

Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання
1. Поняття та види суб’єктів господарського права

Поняття суб’єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин.

Згідно зі ст. 2 ГК учасниками відносин у сфері господарювання є:

А) суб’єкти господарювання;

Б) споживачі;

В) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією;

Г) громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Таким чином, усіх вищезазначених суб’єктів можна розглядати як суб’єктів господарського права.

Найбільшу і найважливішу для господарської діяльності групу суб’єктів господарського права складають суб’єкти господарювання. Тому саме їх правовому статусу приділяється головна увага у цій темі.

Частина 1 ст. 55 ГК визнає суб’єктами господарювання учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Наведене визначення дає підстави виділити наступні ознаки суб’єкта господарювання:

– по-перше, цей суб’єкт є учасником господарських відносин;

– по-друге, він безпосередньо здійснює господарську діяльність;

– по-третє, він наділений господарською компетенцією (сукупністю господарських прав і обов’язків), яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов’язків. Цю ознаку суб’єкта господарського права в літературі ще називають господарською правосуб’єктністю. Суб’єкт господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати у судових органах. Правосуб’єктність суб’єкта господарювання доктринально визначається як господарська компетенція, тобто сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав і обов’язків;

– по-четверте, він має відокремлене від інших суб’єктів (у тому числі і від власника) майно;

– по-п’яте, він несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за ним майна.

Суб’єктами господарювання згідно з ч. 2 ст. 55 ГК є:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

У теорії господарського права обгрунтована точка зору, що до суб’єктів господарювання відносяться також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. Це положення було закріплене в ч. 2 ст. 55 ГК України, проте Законом України від 4 лютого 2005 р. структурні одиниці без належних для того підстав і наукового обгрунтування були виключені з числа суб’єктів господарювання1.

Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання та права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції у ГК та інших законах.

Суб’єкти господарювання – господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та Господарським кодексом.

Вони мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання