Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – І. Придбання за грошові кошти

Первісна вартість такого активу включає:

– купівельна вартість (за виключенням знижок);

– мито та митні збори;

– суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються підприємству;

– витрати зі страхування ризиків доставки;

– витрати на монтаж, налагодження та запуск;

– інші витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням об’єкту.

Приклад

Підприємство придбало обладнання на суму 60 000 $ (у тому числі ПДВ – 10 000).

Крім того, підприємство понесло такі витрати, грн:

Залізничний тариф 9 000 витрати на транспортування

Від станції на підприємство 900

Витрати зі страхування 8 100

Оплата праці монтажників 600

Виходячи з цього, первісна вартість придбаного обладнання визначається наступним чином:

60 000 – 10 000 + 9 000 + 900+ 8 100 + 600 = 68 600 грн.

За МСБО і П(С)БО при умові, що І подія є одержання об’єкту, відображується наступними записами, що зазначені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет Кредит

1

Отримано обладнання за договором постачання

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

50000

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2

Відображено суму ПДВ, яка включена до вартості обладнання за договором

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви податкових зобов’язань

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

10000

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3

Проведено оплату за договором постачання

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах

60000

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

31 “Рахунки в банках”

4

Витрати на страхування і транспортування

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

L.03.014 Інші поточні зобов’язання

15000 (9000+ 900+ 8100-3000)

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

5

Відображено суму

Пдв

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви податкових зобов’язань

L.03.14 Інші поточні зобов’язання

3000

641 “Розрахунки за податками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

6

Витрати щодо оплати праці монтажників

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

L.03.02 нарахована заробітна та відповідні податки та премії

600

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

66 “Розрахунки з оплати праці” 65 “Розрахунки за страхуванням”

7

Проведено оплату страхових і транспортних послуг

L.03.14 Інші поточні зобов’язання

А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах

18000

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

31 “Рахунки в банках”

8

Введено в

Експлуатацію

Обладнання

А.07.03 Комп’ютери та офісне обладнання

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

4 550

106 “Інструменти, прилади та інвентар”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

За МСБО і П(С)БО при умові, що І подія є попередня оплата за об’єкт, відображується наступними записами, що зазначені в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Сплачено грошові кошти за договором купівлі основних засобів (авансом)

А.04.01 Передплата постачальникам

А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах

15 000

371 “Розрахунки за виданими авансами”

31 “Рахунки в банках”

2

Відображена сума податкового кредиту 3

Пдв

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви поточних податкових зобов’язань

А.05.03 ПДВ до

Повернення або переплата по ПДВ

2500

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

3

Одержано об’єкти основних засобів

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

12 500

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

4

Відображено суму ПДВ

А.05.03 ПДВ до повернення або переплата по ПДВ

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

2500

644 “Податковий кредит”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5

Відображено зарахування заборгованості

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

А.04.01 Передплата постачальникам

15 000

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

371 “Розрахунки за виданими авансами”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – І. Придбання за грошові кошти