Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Грошові знижки

В ході фінансово-господарської діяльності з метою розширення бази клієнтів та покупців підприємства пропонують різного виду знижки (загальні, прості, бонусні, сезонні, спеціальні, привілейовані, дилерські, складні та інші). З точки зору бухгалтера, знижка – це сума на яку зменшується загальна ціна за рахунком-фактурою. Є знижки які стимулюють клієнта швидше сплачувати кошти за наданий товар, послугу, виконану роботу. Також знижки є ефективним заходом щодо скорочення сумнівної заборгованості.

Приклад.

ЗАТ “Крас&;Ко” пропонує своєму клієнту ПП “Стікс” грошову знижку у розмірі 5 % за умови термінової оплати на протязі 10 днів. Максимальна відстрочка платежу 30 днів (загальноприйняте позначення – 5/10, п30). Загальна сума за рахунком-фактурою товару 10 000 $, собівартість якого 6 600. Товар було відвантажено 1.04.08

ЗАТ “Крас&;Ко” 1.05.08 операції відображує проводками:

Дт А.03 “Рахунки до одержання” 10 000

Кт РL.01 “Дохід від реалізації” 986 000

ДтРL.02 “Собівартість реалізації” 6600

Кт А.06.02 “Товари” 6600

ПП “Стікс” сплатив за товар 9.05.08 в обсязі 9500 $ та складаються проводки відповідно:

Дт А.01 “Грошові кошти” 9500

Дт РL.01 “Дохід від реалізації” 500

Кт А.03 “Рахунки до одержання” 10 000

Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату. Механізм надання таких знижок в Україні не відпрацьований.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

2

3

1. Реалізація вітчизняному покупцю

Готової продукції

А.03.01 Дебіторська організація

L.01.01 Дохід від реалізації готової продукції

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

Товарів

А.03.01 Дебіторська організація

L.01.02 Дохід від реалізації товарів

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

Робіт і послуг

А.03.01 Дебіторська організація

L.01.03 Дохід від реалізації робіт і послуг

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

2. Одночасно на суму ПДВ

Ь.01.01 Дохід від реалізації готової продукції

Ь.03.02 Заборгованість за податками та резерви поточних податкових зобов’язань

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

641 “Розрахунки за податками”

L.01.02 Дохід від реалізації товарів

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви поточних податкових зобов’язань

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

Таблиця 7.3

L.01.03 Дохід від реалізації робіт і послуг

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви поточних податкових зобов’язань

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

641 “Розрахунки за податками”

3. Списуємо собівартість реалізованих

Готової продукції

PL.02.13 Собівартість реалізованої готової продукції

А.06.01 Готова продукція

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

26 “Готова продукція”

Товарів

PL.02.13 Собівартість реалізованої продукції

А.06.02 Товари

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари”

Робіт і послуг

PL.02.13 Собівартість реалізованої продукції

А.06.05 Виробництво

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

23 “Виробництво”

4. Погашена дебіторська заборгованість грошовими коштами

А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах

А.03.01 Дебіторська організація

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Повернення товарів від покупців також зменшує суму дебіторської заборгованості. Повернення продукції або товарів протягом звітного періоду відображається на рахунках бухгалтерського обліку записами:

Дт 704 “Вирахування з доходу”

Кт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” або

Кт 301 “Каса в національній валюті”

Та одночасно сторно на суму ПДВ:

Дт 704 “Вирахування з доходу”

Кт 641 “Розрахунки за ПДВ”.

Звичайно і за МСБО мають місце випадки, коли товар може бути повернутий у зв’язку з винайденим дефектом чи невідповідної якості тоді, як правило, підприємство може домовитись зменшити суму боргу покупця, або ж прийняти назад. Повертання проданого товару чи компенсація за нього скорочують як дебіторську заборгованість нетто так і чисту реалізаційну вартість.

Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості інкасації.

Щодо фінансових інструментів, таких як короткострокова торговельна дебіторська, не треба розкривати інформацію про справедливу вартість, якщо балансова вартість є обгрунтованим приблизним значенням справедливої вартості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Грошові знижки