Фінанси підприємств – Шило В. П

Фінанси підприємств – Шило В. П. – ПЕРЕДМОВА

Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Модуль І. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 1. Основи фінансів підприємств

Основні питання: 1.1. Економічна сутність фінансів підприємств 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємств 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування 1.4. Фінансова діяльність підприємств Основні терміни і поняття: Фінанси підприємств Грошові фонди Фінансові ресурси

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.1. Економічна сутність фінансів підприємств

Основні питання: 1.1. Економічна сутність фінансів підприємств 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємств 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування 1.4. Фінансова діяльність підприємств Основні терміни і поняття: Фінанси підприємств Грошові фонди Фінансові ресурси

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Основні питання: 1.1. Економічна сутність фінансів підприємств 1.2. Формування і функціонування фінансів підприємств 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування 1.4. Фінансова діяльність підприємств Основні терміни і поняття: Фінанси підприємств Грошові фонди Фінансові ресурси

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.4. Фінансова діяльність підприємств

Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Основні питання: 2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків. 2.2. Рахунки підприємств. 2.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 2.4. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків” Основні терміни І Поняття: Грошові кошти,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків

Основні питання: 2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків. 2.2. Рахунки підприємств. 2.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 2.4. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків” Основні терміни І Поняття: Грошові кошти,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 2.2. Рахунки підприємств Банківські рахунки та порядок їх відкриття

Основні питання: 2.1. Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових розрахунків. 2.2. Рахунки підприємств. 2.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 2.4. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків” Основні терміни І Поняття: Грошові кошти,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Сутність готівкової форми розрахунків

Готівкова Форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (наприклад – виплата заробітної плати, премій, грошової допомоги, дивідендів, пенсій). Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Основні вимоги до організації і проведення готівкових розрахунків

Готівкова Форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (наприклад – виплата заробітної плати, премій, грошової допомоги, дивідендів, пенсій). Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 2.3. Характеристика форм безготівкових розрахунків

Готівкова Форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (наприклад – виплата заробітної плати, премій, грошової допомоги, дивідендів, пенсій). Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 2.4. Економічна відповідальність за несвоєчасність здійснення розрахунків

Готівкова Форма розрахунків застосовується для обслуговування населення (наприклад – виплата заробітної плати, премій, грошової допомоги, дивідендів, пенсій). Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовний модель 3. Грошові надходження підприємства

Основні поняття і терміни: Грошові надходження, дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, чистий дохід, оптова і роздрібна ціни. 3.1. Види грошових надходжень Грошові надходження підприємств відіграють важливу роль у процесі кругообігу коштів. Грошові

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 3.1. Види грошових надходжень

Основні поняття і терміни: Грошові надходження, дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, чистий дохід, оптова і роздрібна ціни. 3.1. Види грошових надходжень Грошові надходження підприємств відіграють важливу роль у процесі кругообігу коштів. Грошові

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 3.2. Виручка від реалізації продукції та від іншої реалізації

Виручка від реалізації продукції – це сума грошей, що надійшла на рахунок підприємства, чи в касу за реалізовану продукцію(виконані роботи, надані послуги). В Україні застосовуються два методи визначення надходжень від продажу продукції (товарів, робіт,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 3.3. Надходження від фінансово-інвестиційної діяльності та інші грошові надходження

Фінансові інвестиції обумовлені наявністю вільних фінансових ресурсів і можливістю ефективно їх використовувати на фінансових ринках, що дозволяє діставати додатковий прибуток. Фінансові інвестиції – це вкладення фінансових ресурсів в інвестиційні (фондові) інструменти (акції, облігації, паї).

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 4. Формування і розподіл прибутку

Основні питання: 4.1. Економічна сутність прибутку та його види 4.2. Фактори, що формують прибуток підприємства 4.3. Собівартість продукції 4.4. Розподіл прибутку підприємства Основні поняття і терміни: Прибуток, обліковий прибуток, оподаткований прибуток, валовий прибуток від

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 4.1. Економічна сутність прибутку та його види

Основні питання: 4.1. Економічна сутність прибутку та його види 4.2. Фактори, що формують прибуток підприємства 4.3. Собівартість продукції 4.4. Розподіл прибутку підприємства Основні поняття і терміни: Прибуток, обліковий прибуток, оподаткований прибуток, валовий прибуток від

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 4.2. Фактори, що формують прибуток підприємства

Валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це перевищення чистого доходу підприємства від реалізації над їх собівартістю. Прибуток від операційної діяльності – визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу та

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 4.3. Собівартість продукції

Собівартість продукції, робіт, послуг це – виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво. Витрати на виробництво продукції складають виробничу собівартість. Підприємство може істотно впливати на формування собівартості. Однак, варто брати до

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розрахунок прибутку від реалізації продукції

Розрахунок прибутку від реалізації продукції є важливою складовою частиною в процесі роботи підприємства. Даний розрахунок має специфічні особливості в залежності від сфери діяльності підприємства (виробнича сфера, сфера торгівлі, сфера послуг) і виду самої діяльності

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розрахунок рентабельності

Розрахунок прибутку від реалізації продукції є важливою складовою частиною в процесі роботи підприємства. Даний розрахунок має специфічні особливості в залежності від сфери діяльності підприємства (виробнича сфера, сфера торгівлі, сфера послуг) і виду самої діяльності

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 4.4. Розподіл прибутку підприємства

Розрахунок прибутку від реалізації продукції є важливою складовою частиною в процесі роботи підприємства. Даний розрахунок має специфічні особливості в залежності від сфери діяльності підприємства (виробнича сфера, сфера торгівлі, сфера послуг) і виду самої діяльності

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 5. Оподаткування підприємств

Основні питання: 5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система 5.2. Пряме оподаткування підприємств 5.3. Непряме оподаткування підприємств 5.4. Збори і цільові відрахування Основні поняття і терміни: Носій податку, податкова ставка, податкова квота, податкова пільга,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система

Основні питання: 5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система 5.2. Пряме оподаткування підприємств 5.3. Непряме оподаткування підприємств 5.4. Збори і цільові відрахування Основні поняття і терміни: Носій податку, податкова ставка, податкова квота, податкова пільга,

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.2. Пряме оподаткування підприємств

Прямі податки включають: – податок на прибуток; – податок на доходи з фізичних осіб; – плата за землю; – податок на майно підприємств; – податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Податок з доходів фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб застосовується в Україні на підставі Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-ІУ від 22.05.2003 р. Платниками податку з доходів фізичних осіб (суб’єктами оподаткування) в Україні є:

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Плата за землю

Податок з доходів фізичних осіб застосовується в Україні на підставі Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-ІУ від 22.05.2003 р. Платниками податку з доходів фізичних осіб (суб’єктами оподаткування) в Україні є:

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів

Податок з доходів фізичних осіб застосовується в Україні на підставі Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-ІУ від 22.05.2003 р. Платниками податку з доходів фізичних осіб (суб’єктами оподаткування) в Україні є:

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.3. Непряме оподаткування підприємств

Непрямі податки включають: O податок на додану вартість; O акцизний збір; O мито. Податок на додану вартість (ПДВ) Податок на додану вартість застосовується в Україні на підставі Закону України “Про ПДВ ” №1б8/97-ВР від

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Акцизний збір

Акцизний збір, також як і ПДВ, включається в ціну товару що реалізується, у формі надбавки. Покупець при купівлі підакцизного, товару платить акцизний збір, включений у ціну товару. Платниками податку в бюджет є підприємства-виробники або

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Мито

Мито – податок, стягнутий державою з товарів, транспортних засобів, інших предметів, що перемішуються через митний кордон по ставках митного тарифу. Митний тариф – перелік товарів, з яких стягуються мита, із вказівкою ставок митного податку

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 5.4. Збори і цільові відрахування

Загальнодержавні збори включають: Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів і надр землі при видобутку корисних копалин; Плата за використання лісових ресурсів. Податкові збори впливають на фінансово-господарську діяльність підприємств. Нормативи відрахувань встановлені законодавчо й

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Ринковий збір

Платники – юридичні і фізичні особи за торговельні місця на ринках і павільйонах, на критих і відкритих столах за кожний день торгівлі. Розмір збору залежить від ринку, його територіального розміщення і виду продукції. Збір

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Комунальний податок

Платники – юридичні і фізичні особи за торговельні місця на ринках і павільйонах, на критих і відкритих столах за кожний день торгівлі. Розмір збору залежить від ринку, його територіального розміщення і виду продукції. Збір

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Податок на рекламу

Платники – юридичні і фізичні особи за торговельні місця на ринках і павільйонах, на критих і відкритих столах за кожний день торгівлі. Розмір збору залежить від ринку, його територіального розміщення і виду продукції. Збір

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Про реформи податкової системи

Платники – юридичні і фізичні особи за торговельні місця на ринках і павільйонах, на критих і відкритих столах за кожний день торгівлі. Розмір збору залежить від ринку, його територіального розміщення і виду продукції. Збір

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Податковий кодекс України

Реформування податкової системи триватиме до 2015 року Проект Податкового кодексу України розроблений Міністерством фінансів у відповідності до основних положень Концепції реформування податкової системи, схваленої Кабінетом Міністрів України 19 лютого 2007 року. При підготовці розділу

Фінанси підприємств – Шило В. П. – МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Змістовий модуль 6: Обігові кошти та їх організація на підприємстві Змістовий модуль 7: Кредитування підприємств Змістовий модуль 8: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Змістовий модуль 9: Оцінка фінансового стану підприємства Змістовий модуль 10: Фінансове

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Змістовий модуль 6: Обігові кошти та їх організація на підприємстві Змістовий модуль 7: Кредитування підприємств Змістовий модуль 8: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Змістовий модуль 9: Оцінка фінансового стану підприємства Змістовий модуль 10: Фінансове

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві

Змістовий модуль 6: Обігові кошти та їх організація на підприємстві Змістовий модуль 7: Кредитування підприємств Змістовий модуль 8: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Змістовий модуль 9: Оцінка фінансового стану підприємства Змістовий модуль 10: Фінансове

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 6.1. Сутність і основа організації оборотних коштів

Змістовий модуль 6: Обігові кошти та їх організація на підприємстві Змістовий модуль 7: Кредитування підприємств Змістовий модуль 8: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів Змістовий модуль 9: Оцінка фінансового стану підприємства Змістовий модуль 10: Фінансове

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 6.2. Нормування оборотних коштів

У процесі роботи підприємства необхідно чітко визначити потребу в оборотних коштах. Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів, послаблення режиму економії і їхньому використанню не за призначенням. Недолік оборотних коштів негативно впливає на

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 6.3. Джерела формування оборотних коштів

Визначення джерел фінансування оборотних коштів здійснюється на підприємстві з метою забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими коштами. На підприємстві аналізується стан оборотних коштів у попередньому періоді, а потім формуються принципи, структура й обсяги

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 6.4. Показники стану і використання оборотних коштів підприємства

Визначення джерел фінансування оборотних коштів здійснюється на підприємстві з метою забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими коштами. На підприємстві аналізується стан оборотних коштів у попередньому періоді, а потім формуються принципи, структура й обсяги

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Змістовий модуль 7. Кредитування підприємств

Основні питання: 7.1. Необхідність і сутність кредитування підприємств 7.2. Банківське кредитування підприємств 7.3. Види небанківського кредитування підприємств Основні поняття і терміни: Кредит, банківський кредит, комерційний кредит, бланковий кредит дисконт, акцептний кредит, овальний кредит, факторинг.

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 7.1. Необхідність і сутність кредитування підприємств

Основні питання: 7.1. Необхідність і сутність кредитування підприємств 7.2. Банківське кредитування підприємств 7.3. Види небанківського кредитування підприємств Основні поняття і терміни: Кредит, банківський кредит, комерційний кредит, бланковий кредит дисконт, акцептний кредит, овальний кредит, факторинг.