Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 6. Основні напрямки розвитку Internet

Мережа Internet зростає та вдосконалюється неймовірно швидкими темпами. Причини такого стрімкого зростання її популярності полягають у динамічному розвитку засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки, в постійному вдосконаленні технологій інформаційного обміну, як у глобальному масштабі, так і в рамках самої мережі Internet.

Якщо простежити процес становлення і популяризації технологій інформаційного обміну, що надаються Internet, то неважко помітити, що до певного періоду часу потенціал цієї справді вражаючої своїми можливостями мережі не був затребуваний і гідно використаний. Це пояснюється цілим рядом цілком об’єктивних причин. Ще зовсім недавно для того, щоб отримати повний спектр інформаційних послуг в Internet, користувач повинен був мати:

Можливість підключення до Internet по високошвидкісних каналах зв’язку в режимі on-line (у режимі прямого доступу);

Високошвидкісний модем для підключення призначеного для користувача комп’ютера до каналів зв’язку;

Комп’ютер, що має достатню обчислювальну потужність для організації тривалого обміну даними в режимі on-line;

Спеціалізоване програмне забезпечення для входу в мережу і організації інформаційної взаємодії з територіально віддаленими комп’ютерами мережі;

– необхідну базову підготовку і кваліфікацію для роботи в Internet.

Якби темпи розвитку засобів обчислювальної техніки не були такими високими, як в останні роки, то робота в мережі Internet так і залишилася б дорогим задоволенням для обмежених груп професіоналів і університетських вчених.

Однак протягом 90-х років XX сторіччя стався неймовірний підйом в розвитку техніки і технологій інформаційного обміну. Були розроблені принципово нові високошвидкісні 32-розрядні мікропроцесори для персональних комп’ютерів. На ринку програмних продуктів з’явилися нові багатозадачні 32-розрядні операційні системи з дружнім графічним інтерфейсом. Все це, у свою чергу, дозволило розробити і впровадити принципово нові форми інформаційного обслуговування в самій мережі Internet.

Результат не довелося чекати довго. В останні роки на ринку інформаційних і телекомунікаційних технологій спостерігається неймовірний інтерес до всього, що так чи інакше пов’язано з Internet. Більше того, Internet-технології самі чинять істотний вплив на розвиток всього спектра сучасних інформаційних технологій, примушуючи виробників програмного та апаратного забезпечення випускати продукцію, спеціально адаптовану до використання в процесах інформаційного обміну в мережі Internet.

Говорячи про перспективи розвитку і вдосконалення Internet-технологій, слід відзначити, що найбільш багатообіцяючим напрямом їх розвитку є продукт Java компанії Sun Microsystems. Java – це інтерпретована мова програмування, спеціально розрахована для розробки програмних прикладних застосувань у відкритому мережному середовищі. В останні роки мова Java набуває все більшої популярності, практично всі спеціалізовані Internet-навігатори містять у своєму складі вбудовану підтримку Java. Наявність такої мови програмування потенційно зможе вирішити ряд найбільш істотних проблем і зняти деякі обмеження, що є в системі WWW, а саме: відсутність достатнього рівня інтерактивності, контроль вигляду електронного документа, набір стандартних форматів вбудованої графіки та інших мультимедійних об’єктів.

У процесі розвитку Internet-технологій необхідно вирішити ряд інших істотних проблем, пов’язаних не з технологічними або технічними аспектами функціонування мережі, а швидше з організаційно-правовими. До таких проблем передусім необхідно віднести питання реалізації законів про експорт і авторські права, оскільки досі немає чіткої регламентації того, що в мережі Internet захищено авторським правом і, отже, підпадає під дію національних і міжнародних правових актів про захист авторських прав. У міру комерціалізації мережі Internet поступово втрачає своє перше призначення – доступ до глобальних інформаційних ресурсів з освітньою, дослідницькою або просто пізнавальною метою. Сьогодні Internet все більше надає комерційну і рекламну інформацію, практично відтісняючи на другий план некомерційні джерела інформації. Зберегти розумний баланс між різними інформаційними джерелами, інформаційними службами і послугами можна тільки за наявності адекватної системи управління мережею. Це сприяло поступовому перевтіленню Internet з абсолютно вільного, відкритого і малокерованого мережного середовища на мережу, що має певну інформаційну політику, яка, зберігаючи відкритість мережі, допомогла б збалансованому розвитку Internet.

Ще однією потенційною проблемою Internet є прийнята система присвоєння мережних адрес і побудови внутрішнього адресного простору. Мережний протокол передачі даних – IP-протокол, що використовується сьогодні, містить тільки 32 біта і може вже в недалекому майбутньому істотно обмежити кількість потенційних абонентів мережі. Саме тому вже зараз для розв’язання цієї проблеми розробляється IP нового покоління – IPng, в якому для запису мережної адреси використовується 128 біт, що дозволить зняти проблему обмеження мережної адресації в Internet практично повністю.

Особливе місце в переліку проблем, що потребують вирішення в перспективних розробках Internet-технологій, є питання безпеки і захисту інформації, що циркулює в мережі, від несанкціонованого доступу, спотворення або знищення. Підключення будь-якого комп’ютера до глобальних інформаційних ресурсів робить його потенційно вразливим для стороннього втручання. Питанням захисту інформації в Internet останнім часом приділяється величезна увага, але, на жаль, доводиться констатувати факт, що стовідсоткового захисту від доступу до інформації ззовні поки не існує. У цьому значенні власникам конфіденційної інформації потрібно керуватися принципом “вартість розкриття систем захисту інформації повинна бути вища за вартість даних, що захищаються”.

Ніхто не міг передбачити, що мережа Internet, створена на замовлення і за безпосередньої участі військового відомства США, не просто стане вдалим технічним проектом, а й у буквальному розумінні заполонить весь світ. Швидкість приросту користувачів Internet на планеті набагато перевищує темпи приросту, наприклад, користувачів традиційного телефонного зв’язку. Мережа Internet без сумніву стає наймасовішою технологією, а отже, і найперспективнішою з погляду інвестування і бізнесу. Експерти стверджують, що вже у 2001 році обсяги бізнесу, так чи інакше пов’язаного з Internet, становитимуть 0,9% від валового національного доходу в європейських країнах і 2,7% – у США. Крім цього, істотно збільшитися кількість користувачів мережі. За розрахунками, у Європі кількість абонентів Internet зросте до 53 мільйонів чоловік, у США – до 98 мільйонів.

Але, як уже зазначалося, Internet сьогодні – це не тільки нова технологія для реалізації бізнес-процесів, це технологія створення принципово нового світу, світу віртуальної реальності. За оцінками фахівців, Internet і глобальна телекомунікація ще тільки на початку шляху. Вже в найближчому майбутньому через інтенсивний розвиток мережі Internet і Internet-технологій можуть виникнути серйозні проблеми стосовно швидкості доступу до інформаційних ресурсів, швидкості завантаження та обробки. Це, безсумнівно, послужить додатковим мотивом до розвитку і вдосконалення засобів телекомунікацій і обчислювальної техніки, орієнтованих на використання в Internet, стимулюючи тим самим нові витки розвитку Internet-технологій.

Підводячи підсумки розгляду різних аспектів функціонування мережі Internet, зазначимо, що важливо визначити ступінь впливу цього видатного винаходу XX сторіччя на хід розвитку не тільки інформаційних процесів у сучасному суспільстві, а й на хід розвитку багатьох соціально-економічних процесів. Технології, що надаються мережею Internet, уже сьогодні стають базовими елементами нового інформаційного суспільства, у якому людство житиме в новому тисячолітті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 6. Основні напрямки розвитку Internet