Економіка розвитку – Царенко О. М

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Передмова

Становлення незалежної Української державності виявилося складнішим і важчим, ніж передбачалося на початку демократичних перетворень на пострадянському просторі. Проте альтернативи державній незалежності немає, та й не може бути. Досягти поставленої мети, узагальненої і закріпленої Конституцією

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Розділ 1. ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ

Становлення незалежної Української державності виявилося складнішим і важчим, ніж передбачалося на початку демократичних перетворень на пострадянському просторі. Проте альтернативи державній незалежності немає, та й не може бути. Досягти поставленої мети, узагальненої і закріпленої Конституцією

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 1. Економіка перетворень

Становлення незалежної Української державності виявилося складнішим і важчим, ніж передбачалося на початку демократичних перетворень на пострадянському просторі. Проте альтернативи державній незалежності немає, та й не може бути. Досягти поставленої мети, узагальненої і закріпленої Конституцією

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Економічні теорії розвитку

Становлення незалежної Української державності виявилося складнішим і важчим, ніж передбачалося на початку демократичних перетворень на пострадянському просторі. Проте альтернативи державній незалежності немає, та й не може бути. Досягти поставленої мети, узагальненої і закріпленої Конституцією

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Історія реформування промисловості і сільського господарства в період 1900-1917 pp

Усім відомо: хто не знає історії минулого, не може розраховувати на майбутнє. Згадаємо економічну реформу Столипіна в Росії, адже вона дала змогу цій державі вийти в число передових країн світового співтовариства у розвитку як

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Економічне зростання незалежної України – в ефективності виробництва, розвитку фінансів і банківської системи

Розбудовуючи незалежну державу, Україна має розв’язати цілу низку проблем, які обумовлюють необхідність подальшого прискорення інтеграційних процесів в економіці. Сьогодні країна має деформовану економіку, де існує відносно благополучний сектор, що вивозить сировину і закуповує для

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 4. Необхідність управління стабілізаційними процесами в економіці України

Шлях становлення оновленої Української держави виявився складнішим і важчим, ніж передбачалося на початку демократичних перетворень на пострадянському просторі. Проте альтернативи державній незалежності немає. Досягти поставленої мети, узагальненої і закріпленої новою Конституцією України, – справа

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 2. Методологічні аспекти впливу інфляційних процесів на розвиток економіки

§ 1. Економічна суть інфляції У якості засобу обігу гроші виступають не як самостійне втілення товарної вартості, а як посередник при обміні товарів. Тому коли держава вдається до додаткового випуску грошей в обіг без

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Економічна суть інфляції

§ 1. Економічна суть інфляції У якості засобу обігу гроші виступають не як самостійне втілення товарної вартості, а як посередник при обміні товарів. Тому коли держава вдається до додаткового випуску грошей в обіг без

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Вплив на інфляційні процеси введення національної валюти

Головними передумовами створення національної грошової системи були проголошення державності України і прагнення політичного та економічного відродження. Реальний перебіг подій показав, що після того, як Росія поклала на себе функції правонаступниці Союзу, Центральний банк Росії

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Формування системи управління інфляційними процесами

Розгляд інфляції як зростання надмірного попиту на товари та послуги і паралельно неконтрольоване зростання грошової маси виділяє надмірний попит на товари та грошову масу у взаємозалежні причинні фактори. Таке визначення інфляції надає змогу поставити

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 3.Формування економіки територій

§ 1. Економічний розвиток територій Специфіка національної ринкової економічної моделі проявляється через масову самоорганізацію економічних суб’єктів, через їх саморозвиток. Сенс ринку полягає в активізації трудової, ділової, підприємницької діяльності, загалом – в активізації творчої діяльності

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Економічний розвиток територій

§ 1. Економічний розвиток територій Специфіка національної ринкової економічної моделі проявляється через масову самоорганізацію економічних суб’єктів, через їх саморозвиток. Сенс ринку полягає в активізації трудової, ділової, підприємницької діяльності, загалом – в активізації творчої діяльності

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Формування системного механізму державного управління територіями

Сучасному рівню розвитку продуктивних сил повинен відповідати і адекватний механізм управління територіями. Він має грунтуватись на всебічній зацікавленості держави в розвитку територій. Управління територіями має відповідати таким основним вимогам: Забезпечення досягнення системою цілей розвитку

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Методологія становлення і розвитку територій

В економічній ситуації, що склалася в Україні, перед теорією і практикою управління постають нові проблеми. Нині перед економічною наукою виникають питання, які передусім стосуються розробки і втілення у вітчизняну практику господарювання стратегічного менеджменту. Методологія

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Розділ 2. ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК

Глава 1. Економічна трансформація в сільському господарстві § 1. Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві Земля е одним з головних, життезабезпечуючих і виробничих ресурсів, раціональне використання якого визначає ступінь соціального й економічного прогресу суспільства. Незважаючи

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 1. Економічна трансформація в сільському господарстві

Глава 1. Економічна трансформація в сільському господарстві § 1. Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві Земля е одним з головних, життезабезпечуючих і виробничих ресурсів, раціональне використання якого визначає ступінь соціального й економічного прогресу суспільства. Незважаючи

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві

Глава 1. Економічна трансформація в сільському господарстві § 1. Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві Земля е одним з головних, життезабезпечуючих і виробничих ресурсів, раціональне використання якого визначає ступінь соціального й економічного прогресу суспільства. Незважаючи

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Форми господарювання в АПК

Передумовою становлення ринкових відносин в Україні є реформування державної і колгоспно-кооперативної власності. З позицій становлення різних її форм досліджуються проблеми власності, розвиваються і конкретизуються певні її категорії. Вивчення власності як категорії мотивації високопродуктивного господарювання

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Процеси реформування економічних відносин в аграрному секторі

Найбільш повне задоволення матеріальних і духовних потреб усіх членів суспільства можливе тільки за умови раціональної організації суспільного виробництва, невід’ємною частиною якої є розвиток різноманітних форм власності і господарювання. Аграрна реформа покликана забезпечити цю розмаїтість,

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 4. Іпотечне кредитування – запорука успіху в реформуванні сільського господарства

Ефективне реформування економіки, її структурне перетворення з якісним оновленням ринкової та соціальної інфраструктури, виробництва, формуванням сучасного і майбутнього конкурентоспроможного середовища неможливі без відповідних капіталовкладень, розробки і здійснення науково обгрунтованих програм. Тому для досягнення стійкого

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 2. Стратегія ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва

§ 1. Система розвитку сільськогосподарського виробництва Науково обгрунтована система ведення сільського господарства охоплює всі сторони найбільш раціональної організації сільськогосподарського виробництва, заснованого на приватній власності на землю та досягненнях науково-технічної революції і передового досвіду. Під

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Система розвитку сільськогосподарського виробництва

§ 1. Система розвитку сільськогосподарського виробництва Науково обгрунтована система ведення сільського господарства охоплює всі сторони найбільш раціональної організації сільськогосподарського виробництва, заснованого на приватній власності на землю та досягненнях науково-технічної революції і передового досвіду. Під

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Визначення засад ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва

У процесі вивчення проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств та економічної стійкості сільськогосподарського виробництва виявляється наявність неоднакових і суперечливих трактувань економічної суті даного поняття. Адже нерідко поняття стійкості ототожнюють зі стабільністю й сталістю, і аж ніяк

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Ефективний аудит – гарантія безризикової діяльності підприємств

Високорозвинене розширене виробництво – один з найважливіших факторів економічного зростання держави. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить у першу чергу сільськогосподарському підприємству, яке є першоосновою виробничих процесів і як таке має сприяти створенню

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером Персональні комп’ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером Персональні комп’ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером Персональні комп’ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Операційні системи

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером Персональні комп’ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Системне програмне забезпечення

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів § 1. Загальні принципи програмного управління комп’ютером Персональні комп’ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Прикладне програмне забезпечення

Незважаючи на те, що операційні системи і системне програмне забезпечення забезпечують працездатність персонального комп’ютера і організовують зручну і комфортну роботу з ним користувача, основне призначення будь-якої обчислювальної системи – це вирішення цілком конкретних прикладних

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Огляд операційних систем персональних комп’ютерів

Операційна система MS DOS. Першою операційною системою для персональних комп’ютерів, яка була створена разом з комп’ютером і надалі набувала величезної популярності, була операційна система MS DOS фірми Microsoft. Популярність цієї операційної системи була обумовлена

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Програмна оболонка Windows

Спроби створення універсальних операційних систем для персональних комп’ютерів, здатних максимально використати можливості нових поколінь мікропроцесорів, здійснювались протягом всього існування даного класу комп’ютерів. Але для створення справді універсальної операційної системи, здатної задовольнити зростаючі вимоги користувачів

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Сімейство операційних систем Microsoft Windows

Сімейство операційних систем, які постачаються сьогодні фірмою Microsoft на ринок операційних систем, складають такі програмні продукти: Windows 95 (з подальшими версіями) – операційна система для персональних комп’ютерів на базі мікропроцесорів Intel; Windows NT Workstation

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Операційна система Windows 95

Сімейство операційних систем, які постачаються сьогодні фірмою Microsoft на ринок операційних систем, складають такі програмні продукти: Windows 95 (з подальшими версіями) – операційна система для персональних комп’ютерів на базі мікропроцесорів Intel; Windows NT Workstation

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Операційна система Windows NT

Операційні системи Windows NT і Windows 95 мають, безсумнівно, безліч спільних властивостей, завдяки яким їх можна вважати ефективними операційними системами для обчислювальних комплексів масштабу підприємства. До цих спільних властивостей можна віднести: Однаковий інтерфейс користувача;

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Операційна система Windows СЕ

У листопаді 1996 року корпорація Microsoft представила нову операційну систему, яка підтримує використання рідкокристалічних дисплеїв, міжнародні набори символів, повноцінну роботу з локальними обчислювальними мережами. Нова операційна система дістала назву Windows СЕ. Ця операційна система

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 2. Локальні обчислювальні мережі

§ 1. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж Персональні комп’ютери з моменту свого виникнення сприймалися і використовувалися виключно як індивідуальний обчислювальний комплекс, здатний вирішувати величезне коло завдань автономно, без взаємодії з іншими обчислювальними ресурсами. Такий

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж

§ 1. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж Персональні комп’ютери з моменту свого виникнення сприймалися і використовувалися виключно як індивідуальний обчислювальний комплекс, здатний вирішувати величезне коло завдань автономно, без взаємодії з іншими обчислювальними ресурсами. Такий

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Класифікація комп’ютерних мереж

На сьогоднішній день відомі і досить поширені такі види конфігураційного зв’язку між окремими робочими станціями локальних обчислювальних мереж, що іменуються топологією мережі: Топологія мережі з єдиною шиною (bus network); Кільцева топологія мережі (ring network);

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Мережні операційні системи і загальні принципи управління комп’ютерними мережами

Сьогодні практично будь-яка комп’ютерна система – це цілий комплекс взаємопов’язаних програмно-апаратних модулів, узгоджена робота яких забезпечує необхідний рівень інформаційного та обчислювального сервісу. У цьому значенні роль різноманітних операційних систем, системного програмного забезпечення є визначальною

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 3. Глобальні обчислювальні мережі. Internet

§ 1. Глобальні обчислювальні мережі Насущні потреби ринку інформаційних послуг нарівні з бурхливим розвитком телекомунікаційних технологій в останні десятиріччя стали вагомими спонукальними причинами стрімкого розвитку технологій широкого обміну інформацією, побудови потужних територіальних і глобальних

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Глобальні обчислювальні мережі

§ 1. Глобальні обчислювальні мережі Насущні потреби ринку інформаційних послуг нарівні з бурхливим розвитком телекомунікаційних технологій в останні десятиріччя стали вагомими спонукальними причинами стрімкого розвитку технологій широкого обміну інформацією, побудови потужних територіальних і глобальних

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 2. Історія розвитку мережі Internet

На перший погляд мережа Internet подібна до звичайних глобальних мереж. Але насправді вона має ряд абсолютно специфічних особливостей і унікальну структуру. Якщо звичайна глобальна комп’ютерна мережа може розглядатися як сукупність територіально розподілених локальних обчислювальних

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 3. Організаційно-технологічні принципи побудови мережі Internet

Розглядаючи Internet з позицій суто технічних або організаційно-технологічних, неможливо дати точне визначення ні самої мережі, ні ступеня її впливу на сучасний світ. Мережа Internet сьогодні – це швидше соціальне явище. Вона перестала бути просто

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 4. Інформаційний сервіс мережі Internet

Розглянемо більш детально базовий перелік інформаційних послуг, що надаються в рамках мережі Internet. Серед постійно зростаючого переліку інформаційного сервісу Internet можна виділити групу найбільш популярних і поширених видів інформаційного обслуговування абонентів мережі. До цієї

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 5. Можливості практичного використання мережі Internet

Глобальні інформаційні ресурси, зосереджені у світовій мережі Internet нарівні з інформаційними службами нового покоління, можна розглядати як прототип нової системи соціальної комунікації в рамках усієї світової спільноти. Вже сьогодні створення і розвиток цієї мережі

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 6. Основні напрямки розвитку Internet

Мережа Internet зростає та вдосконалюється неймовірно швидкими темпами. Причини такого стрімкого зростання її популярності полягають у динамічному розвитку засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки, в постійному вдосконаленні технологій інформаційного обміну, як у глобальному масштабі, так

Економіка розвитку – Царенко О. М. – Глава 4. Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки

§ 1. Інформатика – комп’ютерна наука Відомо, що слово інформатика (“Informatique”) уперше було введено в наукову термінологію французькими вченими на початку 1970-х років. В англомовних країнах паралельно використовується термін “computer Science” – комп’ютерна наука.

Економіка розвитку – Царенко О. М. – § 1. Інформатика – комп’ютерна наука

§ 1. Інформатика – комп’ютерна наука Відомо, що слово інформатика (“Informatique”) уперше було введено в наукову термінологію французькими вченими на початку 1970-х років. В англомовних країнах паралельно використовується термін “computer Science” – комп’ютерна наука.