Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Передмова

В умовах ринкових перетворень усе більш очевидною стає обмеженість традиційних поглядів на трудовий процес. Без комплексного теоретичного підходу до праці як предмета наукового економічного дослідження на новій концептуальній основі, що враховує радикальні зміни в

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця” З моменту виникнення людини та об’єднання у спільноту з метою виживання, праця стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою формування та розвитку людини. Сьогодні неможливо

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”

1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця” З моменту виникнення людини та об’єднання у спільноту з метою виживання, праця стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою формування та розвитку людини. Сьогодні неможливо

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.2. Праця як об’єкт вивчення дисципліни

Праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і окремої людини особливо важливу роль, оскільки саме це поняття є невіддільним від людського життя. Змінюючи у процесі праці навколишнє природне середовище

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1.3. Предмет і завдання дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини”

Предмет дисципліни як такий ніколи не змінювався і був єдиним для всього різноманіття шкіл і теорій. Предмет економіки праці і соціально-трудових відносин – це праця як доцільна діяльність людей, яка завжди й одночасно є

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – Розділ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави. Населення – сукупність людей, що перебувають у межах території даної держави і підлягають

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2.1. Характеристика та динаміка змін у структурі населення України та світового співтовариства

Методичні вказівки до вивчення теми Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави. Населення – сукупність людей, що перебувають у межах території даної держави і підлягають

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2.2. Трудові ресурси: сутність та показники виміру

Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення трудових ресурсів. Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 1. Демографічний аспект трудових ресурсів

На трудові ресурси істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Без обліку демографічної ситуації можуть виникнути деформації при формуванні державних планів економічного і соціального розвитку країни. Від демографічних характеристик працездатного населення (статевої структури,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Акулов М. Г. – 2. Освітній аспект трудових ресурсів

На трудові ресурси істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Без обліку демографічної ситуації можуть виникнути деформації при формуванні державних планів економічного і соціального розвитку країни. Від демографічних характеристик працездатного населення (статевої структури,