Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – Тематика рефератів за курсом “Екологічний менеджмент”

1. Проблеми взаємодії суспільства і природи.

2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище і його наслідки.

3. Планування екологічної діяльності.

4. Методи управління природокористуванням.

5. Принципи екологічної політики.

6. Правові основи природокористування.

7. Адміністративне регулювання природоохоронної діяльності.

8. Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності.

9. Методи економічної оцінки природних ресурсів.

10. Методи економічної оцінки земельних ресурсів.

11. Методи економічної оцінки водних ресурсів.

12. Методи економічної оцінки корисних копалин.

13. Методи економічної оцінки біологічних ресурсів.

14. Методи економічної оцінки лісових ресурсів.

15. Методи економічної оцінки рекреаці й них ресурсів.

16. Екологічні витрати і шляхи їх усунення.

17. Методи розрахунку збитку від забруднення навколишнього середовища.

18. Методи розрахунку економічної ефективності природоохоронних витрат.

19. Система платежів за забруднення навколишнього середовища.

20. Фінансування природоохоронної діяльності. Природоохоронні фонди.

21. Система екологічного страхування.

22. Еколого-економічне стимулювання.

23. Екологічний аудит.

24. Форми міжнародного співробітництва в питаннях раціонального природокористування.

25. Вплив НТП на стан природного середовища.

26. Проблеми раціонального природокористування в різних країнах.

27. Поняття “екосистема”, основні закономірності її розвитку.

28. Війна і біосфера.

29. Розвиток охорони природи в Україні.

30. Охорона біологічних ресурсів України.

31. Екологізація виробництва: сутність, методи, ефективність.

32. Відходи виробництва як сировина.

33. Причини довголіття.

34. Значення сугестивності для керування особистістю.

35. Застосування методів математичного моделювання в екології.

36. Використання й охорона водних ресурсів Українського Причорномор’я (чи однієї з областей України на вибір).

37. Використання й охорона біологічних ресурсів України.

38. Використання й охорона ресурсів Чорного моря.

39. Використання й охорона ресурсів Азовського моря.

40. Використання й охорона ресурсів Світового океану.

41. Рідкі і зникаючі рослини України.

42. Використання дикоростучих рослин у народній медицині і як продукти харчування.

43. Альтернативні джерела одержання енергії.

44. Способи утилізації відходів.

45. Варіанти заміни бензину на інші види палива.

46. Проблеми раціонального природокористування в сільському господарстві України.

47. Екологічні проблеми лиманів України.

48. Проблеми нестачі питної води і шляхи її вирішення (на прикладі України, чи інших країн світу).

49. Шумове забруднення в городах і методи боротьби з ним.

50. Способи очищення стічних вод і атмосферних викидів від забруднення.

51. Продукти харчування і їхнє забруднення шкідливими компонентами.

52. Екологічні проблеми Дністра.

53. Екологічні проблеми Дніпра.

54. Екологічні проблеми рік України.

55. Наслідки Чорнобильської аварії.

56. Екологічні проблеми енергетики.

57. Природа – лікувальник усіх хвороб.

58. Екологічні наслідки ядерних випробувань.

59. Гонка озброєння і раціональне природокористування.

60. Проблеми зрошуваного землеробства.

61. Основи лікувального голодування.

62. Вода, що ми п’ємо.

63. Основи раціонального харчування.

64. Психофізичні можливості людини.

65. Ринкові відносини і раціональне природокористування.

66. Зони екологічних катастроф.

33

67. Законодавство в сфері екологічного менеджменту.

68. Регіональна екополітика.

69. Глобальна екополітика.

70. Національна екополітика.

71. Ліцензовані види діяльності.

72. Методи управління екополітикою.

73. Механізм створення й особливості існування екологічних фондів.

74. Формування ринку екологічних послуг.

75. Екологічний ризик і управління ним.

76. Екологічна експертиза пової техніки.

77. Міжнародне співробітництво в сферах екологічної експертизи та екологічного аудиту.

78. Екологічний аудит територій.

79. Екологічний консалтинг.

80. Екологічний аудит об’єкті в, що складають державну таємницю.

81. Екоменеджмент у країнах ЄС.

82. Екоаудит і приватизація

83. Екоаудит в інвестиційних процесах.

84. Екоаудит і ціноутворення.

85. Екоаудит і “зелені технології”.

86. Екологічна експрес-оцінка інвестиційних і інших видів ризиків.

87. Менеджмент відходів.

88. Маркірування небезпечних матеріалів і продукції.

89. Аудит скидань стічних вод.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – Тематика рефератів за курсом “Екологічний менеджмент”