Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – ВСТУП

Одним з основних завдань сучасної освіти є формування екологічного способу мислення. Його становлення, власне, починається в античному світі. Проте, якщо до кінця XIX століття ця проблема носила філософський характер, то тепер вона перейшла у

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ

РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі Діалектика взаємодії суспільства і природи носить історичний характер і полягає в тім, що людство – складова частина

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі Діалектика взаємодії суспільства і природи носить історичний характер і полягає в тім, що людство – складова частина

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі

РОЗДІЛ 1. АНТРОПОГЕННИЙ І ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1.1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі Діалектика взаємодії суспільства і природи носить історичний характер і полягає в тім, що людство – складова частина

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.2. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехносфери

Екологія розглядає взаємодію живих організмів і неживої природи. Ця взаємодія, по-перше: відбувається в рамках визначеної системи (екологічної системи, екосистеми) і, по-друге: вона не хаотична, а певним чином організована, підвладна законам. Екосистемою називають сукупність продуцентів,

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.3. Біосфера і концепція ноосфери В. І. Вернадського

Поняття біосфери, на думку В. І. Вернадського, було сформульовано Ж. Б. Ламарком на початку XIX століття (без вживання самого поняття). Термін біосфера ввів австрійський геолог Е. Зюсс (1873 p.). Широке трактування вчення про біосферу

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.4. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

Забруднення – це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків. Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин – виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення – результат

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.5. Глобальні наслідки забруднення довкілля

Проблема забруднення природного середовища стає гострою як через зростання обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, так і в зв’язку з якісними змінами виробництва під впливом науково-технічного прогресу. Слід зазначити, що тільки 1-2% використовуваного природного ресурсу

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 1.6. Парниковий ефект

Вже досить тривалий час людство переймається проблемою зміни клімату на Землі. Те, що ці зміни відбуваються – не викликає сумніву навіть у школярів. Але факт антропогенного впливу, тобто впливу людської діяльності на зміни клімату

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА Й ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

2.1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів Екополітика – система заходів, пов ‘язаних із впливом суспільства на природу. Екологічна політика (ЕП) буває п’яти видів: 1. Глобальна – проведення міжнародних, політичних і зовнішньоекономічних

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 2.1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів

2.1. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів Екополітика – система заходів, пов ‘язаних із впливом суспільства на природу. Екологічна політика (ЕП) буває п’яти видів: 1. Глобальна – проведення міжнародних, політичних і зовнішньоекономічних

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 2.2. Пріоритети екобезпеки. Екобезпека та екостратегія

Екологічна безпека – такий стан навколишнього середовища, при якому стає неможливим погіршення екологічної обстановки і виникнення небезпеки для здоров’я людей. Складовими елементами екобезпеки є: – Екологічно чиста продукція – матеріали чи продукти (харчового і

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 2.3. Критерії екобезпеки

Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального комплексу заснована на порівнянні природних і техногенних (виробничих) потенціалів території. І=Т е (3) І – природоємність виробництва території, тобто сукупність обсягів господарського вилучення і ураження місцевих відновлюваних ресурсів, включаючи забруднення

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 2.4. Зони екологічного лиха

Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального комплексу заснована на порівнянні природних і техногенних (виробничих) потенціалів території. І=Т е (3) І – природоємність виробництва території, тобто сукупність обсягів господарського вилучення і ураження місцевих відновлюваних ресурсів, включаючи забруднення

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 2.5. Типи аварійних ситуацій

Режимні – виникають при штатному функціонуванні потенційно небезпечних об’єктів, наслідки від них передбачувані, ступінь захищеності висока (щорічні повені в заплавах річок, зледеніння полотнини автодоріг під час ожеледі, зледеніння літаків при польоті на визначеній висоті

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 3.1. Природні ресурси та природні умови Природні ресурси та природні умови, що складають природно-ресурсний потенціал, для кожної території характеризуються достатньою різноманітністю. Зазначена різноманітність може відображати природні

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 3.1. Природні ресурси та природні умови Природні ресурси та природні умови, що складають природно-ресурсний потенціал, для кожної території характеризуються достатньою різноманітністю. Зазначена різноманітність може відображати природні

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.1. Природні ресурси та природні умови

РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХНЯ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 3.1. Природні ресурси та природні умови Природні ресурси та природні умови, що складають природно-ресурсний потенціал, для кожної території характеризуються достатньою різноманітністю. Зазначена різноманітність може відображати природні

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.2. Функції і показники економічної оцінки природних ресурсів та умов

Під Економічною оцінкою природно-ресурсного потенціалу слід розуміти кількісну і якісну характеристику природних ресурсів та умов, як чинників економіки регіону, що відображають суспільну цінність природних благ. Можна стверджувати, що економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу – один

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.3. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу

Економічні відносини з приводу залучення природно-ресурсного потенціалу у виробничий процес сформувались історично, і нині досить складно дати об’єктивний аналіз видам економічних оцінок природних ресурсів та умов, етапам їхнього формування. Тим більш складно встановити, за

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.4. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу

У зв’язку з тим, що умови формування й недоліки витратної та результатної теорії аналогічні, можна представити алгоритми розрахунку економічної оцінки О природних ресурсів в узагальненому вигляді: О=Z/Q Де: Z – витрати на освоєння та

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Запаси мінеральних ресурсів оцінюються за ступенем розвіданості та готовності до експлуатації. За цим принципом їх прийнято поділяти на категорії за формулою А + В + C1 + С2 До категорії А відносяться запаси добре

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

4.1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища У системі показників природокористування економічним збиткам віл забруднення навколишнього середовища належить особлива роль. Цей показник відбиває екологічні наслідки антропогенної діяльності, а також концентрує у собі

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

4.1. Методи визначення економічних збитків від забруднення навколишнього середовища У системі показників природокористування економічним збиткам віл забруднення навколишнього середовища належить особлива роль. Цей показник відбиває екологічні наслідки антропогенної діяльності, а також концентрує у собі

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.2. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища

На території України існують єдині правила встановлення плати за викиди й скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення в ньому відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв, а також стягнення відповідних платежів

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.3. Визначення розмірів платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пас) визначається за формулою: Де: Hбі. – базовий норматив плати за викиди в атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн/т;

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пас) визначається за формулою: Де: Hбі. – базовий норматив плати за викиди в атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн/т;

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.5. Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пас) визначається за формулою: Де: Hбі. – базовий норматив плати за викиди в атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн/т;

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм підвищення ефективності суспільного виробництва. Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів повинний забезпечувати

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм підвищення ефективності суспільного виробництва. Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів повинний забезпечувати

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.2. Народногосподарський підхід в обгрунтуванні природоохоронних заходів

5.1. Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм підвищення ефективності суспільного виробництва. Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів повинний забезпечувати

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.3. Визначення чистого економічного ефекту

Показник чистого економічного ефекту природоохоронних заходів є критерієм вибору варіантів одно цільового і багатоцільового призначення в тих випадках, коли розрахунок порівняльної ефективності не може бути застосований через незіставність варіантів, що порівнюються, за своїм впливом

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

Показник чистого економічного ефекту природоохоронних заходів є критерієм вибору варіантів одно цільового і багатоцільового призначення в тих випадках, коли розрахунок порівняльної ефективності не може бути застосований через незіставність варіантів, що порівнюються, за своїм впливом

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, проектуванні природоохоронних об’єктів і комплексів виникає необхідність вибрати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що забезпечують заданий рівень якості навколишнього середовища (при Р –

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.6. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, проектуванні природоохоронних об’єктів і комплексів виникає необхідність вибрати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що забезпечують заданий рівень якості навколишнього середовища (при Р –

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.7. Розрахунок економічного ефекту від скорочення захворюваності населення внаслідок запобігання забрудненню навколишнього середовища

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, проектуванні природоохоронних об’єктів і комплексів виникає необхідність вибрати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що забезпечують заданий рівень якості навколишнього середовища (при Р –

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.8. Розрахунок ефективності економії мінеральної сировини

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, проектуванні природоохоронних об’єктів і комплексів виникає необхідність вибрати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що забезпечують заданий рівень якості навколишнього середовища (при Р –

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – ЧАСТИНA 3. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 6. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 6.1. Предмет екологічного менеджменту Будучи загальноекономічною наукою, екологічний менеджмент застосовує дані конкретних економічних наук, а також природничих наук – геології, біології, грунтознавства, лісознавства, метеорології, демографії та інших

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 6. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗДІЛ 6. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 6.1. Предмет екологічного менеджменту Будучи загальноекономічною наукою, екологічний менеджмент застосовує дані конкретних економічних наук, а також природничих наук – геології, біології, грунтознавства, лісознавства, метеорології, демографії та інших

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 6.1. Предмет екологічного менеджменту

РОЗДІЛ 6. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 6.1. Предмет екологічного менеджменту Будучи загальноекономічною наукою, екологічний менеджмент застосовує дані конкретних економічних наук, а також природничих наук – геології, біології, грунтознавства, лісознавства, метеорології, демографії та інших

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 6.2. Основні принципи й елементи системи екологічного менеджменту (EMS)

Схема 1. Елементи екологічного менеджменту Принцип перший: Зобов’язання і політика Організація повинна визначити свою екологічну політику і забезпечити виконання зобов’язань по відношенню до функціонування EMS. Принцип другий: Планування Організація повинна розробити план (програму) досягнення

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 6.3. Стан екологічного менеджменту в Україні

Схема 1. Елементи екологічного менеджменту Принцип перший: Зобов’язання і політика Організація повинна визначити свою екологічну політику і забезпечити виконання зобов’язань по відношенню до функціонування EMS. Принцип другий: Планування Організація повинна розробити план (програму) досягнення

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 6.4. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту

Загострення екологічної ситуації в різних частинах світу змусило держави шукати шляхи виходу зі становища, що склалося. У багатьох країнах розроблені 5-10-річні програми поліпшення якості навколишнього середовища. Наприклад, Японія прийняла програму фінансування будівництва водоочисних споруд,

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

7.1. Історичні корені і хронологія розвитку Поняття ISO та EMAS Вперше поняття “екологічний менеджмент” з’явилося в “Порядку денному па XXI століття”, прийнятому в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., у якому підкреслювалось, що “екологічний менеджмент варто

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 7.1. Історичні корені і хронологія розвитку Поняття ISO та EMAS

7.1. Історичні корені і хронологія розвитку Поняття ISO та EMAS Вперше поняття “екологічний менеджмент” з’явилося в “Порядку денному па XXI століття”, прийнятому в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., у якому підкреслювалось, що “екологічний менеджмент варто

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 7.2. Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних стандартів

В існуючому нині тлумаченні понять визначення “менеджмент” і “управління” трохи відмінні один від одного. В епоху А. Файоля, творця теорії адміністрування, в іноземній і російськомовній літературі поняття “управління” і “адміністрування” були синонімами. В останні

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 7.3. Перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні

Незважаючи на розходження, функції екологічного управління й екологічного менеджменту в цілому збігаються. Разом з тим для екологічного менеджменту характерний істотний розвиток, поглиблення і розширення ряду функцій і відповідної діяльності, що у традиційному екологічному управлінні

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – РОЗДІЛ 8. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

8.1. Мета і завдання екологічного менеджменту як наукової дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами У класичному трактуванні, виходячи з загальноприйнятих визначень, під екологічним менеджментом можна розуміти складну міждисциплінарну науку, метою якої є пошук шляхів

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 8.1. Мета і завдання екологічного менеджменту як наукової дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами

8.1. Мета і завдання екологічного менеджменту як наукової дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами У класичному трактуванні, виходячи з загальноприйнятих визначень, під екологічним менеджментом можна розуміти складну міждисциплінарну науку, метою якої є пошук шляхів

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 8.2. Системний підхід у дослідженні екологічного менеджменту

Загальновідомо, що формування методології системного підходу базується на використанні знань про системи: їхньої класифікації, загальних системних властивостей природи і видів їхнього поводження. Основою методології системного підходу є системне бачення світу і системне мислення. Цим