Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пас) визначається за формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Де: Hбі. – базовий норматив плати за викиди в атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн/т; М f – маса річного викиду /’-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, т; Ка – коефіцієнт кратності плати за понадлімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин; Мпі – маса понадлімітного річного викиду в атмосферу /-тої забруднюючої речовини, т; Кт – коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості; Кінд – коефіцієнт індексації.

Коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості (Кт), залежить від чисельності жителів населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Де: К нас – коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів населеного пункту і визначається за табл. 3; К. – коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту і визначається за табл. 1 Додатку 2.

Базові нормативи плати за викиди в атмосферу і-тої забруднюючої речовини стаціонарними джерелами забруднення (Нб.) встановлюються на підставі їхньої гранично допустимої концентрації, відносної та оцінки економічного збитку від шкідливої дії викидів і затверджуються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством Фінансів України (Додаток 2, табл. 2).

Якщо забруднююча речовина не має затвердженої середньодобової гранично допустимої концентрації, базові нормативи плати визначаються в залежності від її класу небезпечності (Додаток 1, п. 2).

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені класи небезпечності, за норматив плати береться ставка, що дорівнює базовому нормативу плати за викид забруднюючої речовини 1 класу небезпечності.

Значення показника Мі{ береться рівним річному обсягу викиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, а показника Мп. – річному обсягу понадлімітного викиду (фактичний викид мінус ліміт).

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення встановлюється на підставі базових нормативів плати за ці викиди та кількості використаного палива (табл. 3).

Розмір платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (П,) визначається за формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Де НГі – базовий норматив плати за викиди забруднюючих речовин, що утворюються в результаті спалювання 1 тонни /-го пального грн/т (табл. 4); М. – річний обсяг використання пального /-го виду, т; Кт – коефіцієнт, що враховує територіальні соціальио-екологічні особливості і визначається за формулою (2) даної методики; Км – коефіцієнт індексації.

Таблиця 4.3.1

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Таблиця 4J.2

Базові нормативи плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Види пальногоБазовий норматив плати
(Нбі),грн/т.
Дизельне пальне0,00624
Бензин:
Етилований0,00767
Не етилований0,00466
4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Розміри платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти (Пв) визначаються за формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Де: Нбі – базовий норматив плати за скидання 1 тонни і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, грн/т: М. – маса річного скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, т; Кп – коефіцієнт кратності плати за понадлімітні скиди забруднюючих речовин, т; Кт – регіональний (басейновий) коефіцієнт, що враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства; Кінд – коефіцієнт індексації.

Базові нормативи плати за скидання і-тої забруднюючої речовини у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти (Нбі) встановлюються на підставі їхньої гранично допустимої концентрації, відносно агресивності та оцінки економічного збитку від шкідливої дії скидів і затверджується Міністерством охорони навколишнього середовища України за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України (Додаток 1, п. 3).

Значення показника М. береться рівним річному обсягу скиду /-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, а показника Мпі – річному обсягу понадлімітного скиду (фактичний скид мінус ліміт).

Регіональні (басейнові) коефіцієнти Kv які враховують територіальні соціально-економічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства, наведені у табл. З Додатка 2.

4.5. Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Розмір платежу за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (П) визначається за формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Де: Нбі – базовий норматив плати за розміщення 1 тонни і-го виду в межах ліміту (згідно з дозволами на розміщення) грн/ т; Ми. – річна маса відходів і-ro виду в межах ліміту (згідно з дозволами на розміщення), т; К – коефіцієнт кратності плати за понадлімітне розміщення відходів у навколишньому природному середовищі; М – маса понадлімітного річного розміщення відходів і-го виду, т; Кц – коефіцієнт, який враховує розташування місця (зони) розміщення відходів; Ки – коефіцієнт, який враховує характер обладнання місця розміщення відходів; Км – коефіцієнт індексації.

Базові нормативи плати за розміщення 1 тони відходів і-го виду у навколишньому природному середовищі (Н6і) встановлюється з урахуванням їхньої небезпечності для навколишнього природного середовища і оцінки економічних збитків від розміщення відходів у природному середовищі та затверджуються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України (табл. 4.5.1).

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Значення показника Мчі береться рівним річному обсягу розміщення відходів і-го виду у навколишньому природному середовищі в межах ліміту (згідно з дозволами на їхнє розміщення), а показника М. – річному обсягу понадлімітного розміщення відходів і-го виду у навколишньому природному середовищі (фактичний обсяг мінус ліміт).

Коефіцієнт Км який враховує розташування місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, визначається за табл. 4.5.2.

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Коефіцієнт Кп, який враховує характер облаштування місця розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, визначається за табл. 4.5.3.

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти

Контрольні запитання

1. Дайте характеристику методам визначення збитків.

2. Як сплачують за лімітні та понадлімітні викиди та скиди?

3. Як розраховують розмір платежу за викиди в атмосферу?

4. Як розраховують розміри платежів за розміщення відходів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 4.4. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні і внутрішні морські води та підземні горизонти