Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 14.4. Послуги, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту

Екологічний аудит вирішує такі завдання:

Збір достовірної інформації про виробничу діяльність об’єкта аудита і формування на її основі аудиторського висновку про реальний екологічний стан.

Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки здійснюваної діяльності.

Встановлення відповідності об’єктів ЕА вимогам екологічного законодавства, санітарним нормам, будівельним нормам і правилам.

Оцінка впливу діяльності об’єктів ЕА на стан навколишнього середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів.

Оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості і достатності заходів для охорони навколишнього середовища і здоров’я людей.

Підготовка об’єктивних і обгрунтованих еколого-економічиих рекомендацій і заходів на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності у відношенні навколишнього середовища і здоров’я населення.

Основні причини, з яких проводиться ЕА:

– страхування (витрати на ліквідацію наслідків забруднення навколишнього середовища);

– конкуренція на ринку (товари повинні бути екологічно чистими, це підвищує їхній попит на споживчому ринку, спеціальним екологічним знаком виділяються товари, що пройшли перевірку);

– придбання (витрати на придбання земельної ділянки чи підприємства можуть виявитися завищеними);

– експертиза стану навколишнього середовища і забруднення земельних ділянок об’єкта, що здобувається;

– законодавство (необхідність дозволів роботи з забруднюючими матеріалами)

Вигоди проведення ЕА складаються із:

– зменшення витрат на видалення відходів за рахунок зменшення їхньої маси;

– зменшення витрат на сировину за рахунок більш ефективного її використання і зменшення маси відходів;

– зменшення витрат на виробництво шляхом використання більш прогресивних технологій і підчищення ефективності технологічного процесу;

– зменшення витрат на воду і електроенергію за рахунок більш раціонального їхнього використання;

– розширення ринків збуту товарів з “зеленою” міткою;

– підвищення репутації підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

14.4. Послуги, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту

Послуги екологічного аудиту включають:

– аналіз впливу екологічно небезпечної діяльності на стан природного середовища і здоров’я населення;

– еколого-економічний прогноз наслідків господарської діяльності (вартісна оцінка);

– екологічне обгрунтування впровадження винаходів, ресурсозберігаючих технологій і систем, приладів контролю і т. д.;

– еколого-економічну оцінку здійснюваних інвестиційних проектів;

– еколого-економічну оцінку ризику адміністративних рішень.

Об’єктами екологічного аудиту можуть виступати:

– діючі підприємства, господарські об’єкти, організації, установи;

– екологічні ситуації, що склалися на визначених територіях;

– окремі ділянки (об’єкти) природних ресурсів, що пропонуються чи знаходяться в користуванні;

– окремі види діяльності фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності і підпорядкування, у тому числі режимні і важливі об’єкти збройних сил, а також озброєння, військова техніка, військові об’єкти і діяльність збройних сил, що негативно виливає чи може впливати на стан навколишнього середовища;

– інвестиційні і приватизаційні проекти, програми, пропозиції, кредитні угоди;

– сировина, продукти харчування, технологічні процеси, продукція;

– викиди в атмосферу, стічні води, відходи;

– засоби індивідуального і колективного захисту, техніка безпеки, екологічні паспорти підприємств.

Суб’єкти екологічного аудиту:

1) замовники:

– фізичні і юридичні особи – щодо природних ресурсів, я кі надаються їм у користування;

– власники господарських об’єктів чи особи, що мають право доручати проведення ЕА;

– центральні і місцеві органи виконавчої влади;

– органи місцевого самоврядування

2) виконавці:

– аудиторські організації з питань екології;

– провідні аудитори з питань екології;

– аудитори з питань екології;

– аудиторські групи;

– фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, наділені спеціальними повноваженнями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 14.4. Послуги, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту