Банківський нагляд – Васюренко O. B

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – ПЕРЕДМОВА

Банківська система має стратегічне значення в економіці будь-якої країни. Як регулятори грошового обігу і центри зосередження грошових ресурсів та їх перерозподілу банки активно впливають на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки. Забезпечити стійке

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду. 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду. 1.3. Базельські угоди про капітал. 1.4. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в Україні. 1.5. Повноваження Національного банку України з питань

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду

1.1. Становлення та розвиток системи банківського нагляду. 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду. 1.3. Базельські угоди про капітал. 1.4. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в Україні. 1.5. Повноваження Національного банку України з питань

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.2. Принципи ефективного банківського нагляду

У 1997 р. Базельський комітет з питань банківського нагляду розробив Основні принципи ефективного банківського нагляду, які були схвалені міжнародною фінансовою спільнотою на щорічному засіданні Міжнародного валютного фонду і Світового банку. При відпрацюванні Основних принципів

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Основні принципи ефективного банківського нагляду

Ці принципи розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду і включають 25 принципів, необхідних для того, щоб система нагляду була ефективною. 1. Цілі, незалежність, повноваження, прозорість та співробітництво. Ефективна система банківського нагляду повинна мати

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Передумови ефективного банківського нагляду

Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на певних зовнішніх елементах або передумовах. Хоча ці передумови у своїй більшості знаходяться за межами прямої юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо впливають на ефективність нагляду на практиці. Там,

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.3. Базельські угоди про капітал

Базельські угоди про капітал мають особливе значення у створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і попередження фінансових криз. У 1988 р. Базельський комітет з питань банківського нагляду прийняв Міжнародне наближення оцінки капіталу

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.4. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в Україні

Банківське регулювання та нагляд здійснюються з метою забезпечення стабільності банківської системи. Необхідність банківського регулювання та нагляду з боку держави визначається суспільною природою банків. Банки функціонують як приватні структури, мета діяльності яких – отримання максимального

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.5. Повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків

Однією з актуальних світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає моральних збитків кредитним установам, підриває довіру вкладників, мало того – обіг таких грошей

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 1.6. Система банківського регулювання та нагляду Національного банку України

Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено повноваження нагляду за фінансовим оздоровленням комерційних банків. Для цього у 1992 р. було

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні

Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено повноваження нагляду за фінансовим оздоровленням комерційних банків. Для цього у 1992 р. було

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Організаційна структура банківського нагляду Національного банку України

Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено повноваження нагляду за фінансовим оздоровленням комерційних банків. Для цього у 1992 р. було

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Методологічні основи банківського нагляду в Україні

Останнім часом Національним банком України активно впроваджуються міжнародні підходи та стандарти щодо банківського регулювання та нагляду, вдосконалюється нормативна база, але форми контролю залишаються незмінними (рис. 1.8). Національний банк України відповідно до “Положення про службу

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні

Пріоритетні напрями розвитку і регулювання банківської діяльності та нагляду на період до 2010 р. розроблені з метою підвищення ефективності регулювання банківської діяльності та банківського нагляду на основі принципів Базельського комітету з банківського нагляду, оптимізації

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Розділ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

2.1. Порядок та умови створення банків. 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків. 2.3. Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом. 2.4. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України. 2.5. Створення

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.1. Порядок та умови створення банків

2.1. Порядок та умови створення банків. 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків. 2.3. Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом. 2.4. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України. 2.5. Створення

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.2. Проведення вступного контролю при реєстрації банків

Державна реєстрація банку – це надання банку статусу юридичної особи. Державна реєстрація банків здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” (ст. 17) та “Положення про порядок створення і державної реєстрації

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.3. Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом

В умовах глобалізації світових фінансових ринків присутність іноземного капіталу у банківських секторах країн з перехідною економікою є об’єктивною необхідністю. Провідні іноземні банки виходять на нові для себе ринки і розвиваються за типовою схемою (рис.

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.4. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України

Відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” (ст. 23), “Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” банки мають право відкривати на території України відокремлені структурні

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Відкриття відділень банків

З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти). У разі відкриття структурних одиниць банк зобов’язаний присвоїти кожному відділенню та власному обмінному пункту внутрішньобанківські

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Особливості відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов: – держава, в якій зареєстровано іноземний банк, належить до держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов

Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов: – держава, в якій зареєстровано іноземний банк, належить до держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.5. Створення дочірніх банків, філій та представництв українських банків на території інших держав

Умови та порядок створення дочірніх банків, філій і представництв українських банків на території інших держав визначаються Законом України “Про банки і банківську діяльність” (ст. 25) та “Положенням про створення дочірнього банку, філії і представництва

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Створення дочірнього банку на території інших держав

Дочірній банк – це банк, 100 % статутного капіталу якого належить материнському банку, або банк, у якому материнський банк безпосередньо чи опосередковано володіє часткою, одноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Створення філії українського банку на території інших держав

Дочірній банк – це банк, 100 % статутного капіталу якого належить материнському банку, або банк, у якому материнський банк безпосередньо чи опосередковано володіє часткою, одноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Створення представництва українського банку на території інших держав

Дочірній банк – це банк, 100 % статутного капіталу якого належить материнському банку, або банк, у якому материнський банк безпосередньо чи опосередковано володіє часткою, одноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Для отримання дозволу на створення представництва банк подає до Національного банку

Дочірній банк – це банк, 100 % статутного капіталу якого належить материнському банку, або банк, у якому материнський банк безпосередньо чи опосередковано володіє часткою, одноосібно або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.6. Створення і державна реєстрація банківських об’єднань

Згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” (ст. 9-12) банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група (рис. 2.10). Банківська корпорація – це юридична

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Вимоги та порядок формування статутного капіталу об’єднання

Мінімальний розмір статутного капіталу (сплачений та зареєстрований підписний капітал) на час реєстрації банківської корпорації не може бути менше ніж 5 млн євро. Формування і збільшення статутного капіталу об’єднання може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Державна реєстрація банківської корпорації

Мінімальний розмір статутного капіталу (сплачений та зареєстрований підписний капітал) на час реєстрації банківської корпорації не може бути менше ніж 5 млн євро. Формування і збільшення статутного капіталу об’єднання може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Державна реєстрація банківської холдингової групи

Мінімальний розмір статутного капіталу (сплачений та зареєстрований підписний капітал) на час реєстрації банківської корпорації не може бути менше ніж 5 млн євро. Формування і збільшення статутного капіталу об’єднання може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 2.7. Проведення вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльності

Ліцензування банківської діяльності – це надання банку дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій. Згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” (ст. 19) банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу

Національний банк видає банку банківську ліцензію у разі дотримання ним таких обов’язкових умов: – на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку повинен бути повністю сплачений; – банк

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу

До територіального управління Національного банку за його місцезнаходженням (або Департаменту реєстрації та ліцензування банків) банк подає такі документи: – клопотання банку про видачу банківської ліцензії за підписом голови правління банку; – інформацію про керівників

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій

Вимоги Національного банку щодо видачі банківській корпорації банківської ліцензії встановлено на рівні загальних вимог для банків, виходячи з розміру статутного капіталу банківської корпорації за умови дотримання вимог. Згідно з банківською ліцензією банківська корпорація обслуговує

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій

Вимоги Національного банку щодо видачі банківській корпорації банківської ліцензії встановлено на рівні загальних вимог для банків, виходячи з розміру статутного капіталу банківської корпорації за умови дотримання вимог. Згідно з банківською ліцензією банківська корпорація обслуговує

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Розділ 3. БЕЗВИЇЗНИЙ НАГЛЯД ТА ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ

3.1. Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв’язок, 3.2. Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків. 3.3. Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банків. 3.4. Встановлення спеціальних

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.1. Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв’язок

3.1. Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв’язок, 3.2. Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків. 3.3. Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банків. 3.4. Встановлення спеціальних

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.2. Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків

Діяльність безвиїзного нагляду в Україні спрямована на виявлення на ранньому етапі потенційних проблем у будь-якому напрямі діяльності банків і своєчасного на них реагування шляхом внесення відповідних рекомендацій керівництву банків щодо їх усунення, а також

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.3. Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банків

З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, притаманні банківській діяльності, органи нагляду встановлюють вимоги щодо регулятивного капіталу

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Нормативи капіталу

До нормативів капіталу відносять: норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2), норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (НЗ). Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 10

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Нормативи ліквідності

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Нормативи кредитного ризику

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Нормативи інвестування

Прямі інвестиції банків – це внесення банками власних коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою. Банки мають право здійснювати прямі інвестиції

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку

Прямі інвестиції банків – це внесення банками власних коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою. Банки мають право здійснювати прямі інвестиції

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.4. Встановлення спеціальних значень економічних нормативів

Національний банк здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків і встановлює спеціальні вимоги стосовно певного виду діяльності банків (рис. 3.7). Рис. 3.7. Встановлення спеціальних значень економічних нормативів для спеціалізованих банків Спеціалізованим банкам та уповноваженим банкам, що

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Порядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків

Банки зобов’язані постійно станом на кожний робочий день визначати співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів банку за останні ЗО календарних днів поспіль без урахування розрахунків між філіями та іншими

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.5. Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів

Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку на постійній основі. Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи) проводять на

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Контроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності

Банки та банківські об’єднання зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність згідно з “Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”. З метою встановлення характеру впливу учасників консолідованої групи на фінансовий стан материнського банку

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – 3.6. Проведення поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків

Інспектування банків полягає у проведенні поточного контролю за діяльністю банків з виїздом на місця на підставі вивчення та аналізу первинної документації та зіставлення її з даними звітності, яка подається до Національного банку. Завданнями поточного