Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

Як відомо, державне управління поділяється на сфери і галузі. До сфери входять питання управління загального, надвідомчого характеру (планування, стандартизація). До галузі відноситься організація управління однорідними, об’єктивно пов’язаними між собою підприємствами, установами, організаціями, що функціонують в тій чи іншій сфері господарського, соціально-культурного чи адміністративно-політичного життя.

Самостійною галуззю управління в адміністративно-політичній сфері є управління внутрішніми справами. Ця галузь має свої специфічні об’єкти управління. Управління внутрішніми справами поділяється на під галузі, які знаходяться в різноманітних управлінських зв’язках між собою.

Зміст галузі “внутрішні справи” має складний багатоструктурний характер.

До цієї галузі належать:

– охорона громадського порядку і боротьба зі злочинністю;

– гарантування безпеки дорожнього руху; охорона власності; гарантуванні пожежної безпеки;

– здійснення дозвільної системи;

– виконання кримінальних покарань та інші.

Усі перераховані напрямки об’єктивно взаємопов’язані, що дозволяє їх розглядати як досить складну, але єдину цілісну галузь управління.

Управління внутрішніми справами – це діяльність компетентних органів держави по забезпеченню охорони громадського порядку і громадської безпеки, охорони власності, особи, прав і законних інтересів громадян, захисту їх від злочинних та інших протиправних посягань, а також створення нормальних умов для діяльності державних і громадських організацій, праці і відпочинку громадян.

Управління внутрішніми справами має свою специфіку, що проявляється у правоохоронному характері управління. Воно має на меті:

– втілення в життя законів і підзаконних актів;

– попередження правопорушень;

– створення умов державним органам, підприємствам, установам, організаціям і громадянам для реалізації їх прав і покладених на них обов’язків;

Виховання у громадян правосвідомості, поваги до норм права і правил людського співіснування.

Управління внутрішніми справами характеризується також єдиноначальництвом, високою службовою дисципліною. Органи внутрішніх справ, які здійснюють управління в цій галузі, не тільки організують, але й практично здійснюють охорону громадського порядку і ведуть боротьбу зі злочинністю. Значна кількість працівників органів внутрішніх справ мають статус представників влади, наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу.

З наукової точки зору управління є складною динамічною системою, до якої входить велика кількість суб’єктів та об’єктів управління різного рівня, що взаємодіють між собою.

Динамізм системи управління виявляється в тому, що кожна його ланка, будучи суб’єктом управління щодо нижчих підлеглих ланок, своєю чергою, є об’єктом управління з боку вищих ланок. Кожен орган внутрішніх справ має такі взаємозв’язки.

Адміністративне право   Кісіль З. Р.   3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

За характером взаємозв’язки та взаємодії можна визначити таким чином:

– з вищими та нижчими органами внутрішніх справ (підпорядкування та керівництво), з іншими органами і службами (взаємодія);

– взаємодія всередині самого органу внутрішніх справ (структурних підрозділів, окремих співробітників);

– з різноманітними державними і громадськими організаціями при вирішенні завдань щодо охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю (суд, прокуратура, СБУ, підприємства тощо);

– з органами державної виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи