Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 26. КАТЕГОРІЯ ПЕРЕХІДНОСТІ/НЕПЕРЕХІДНОСТІ

Перехідність/неперехідність – загальнодієслівна категорія, що виражає відношення дії до об’єкта.

Дієслова поділяються на перехідні і неперехідні.

Перехідні дієслова називають дію, яка поширюється на об’єкт – конкретний предмет, особу чи іншу якусь істоту: Спекти коровай, навчати дітей, слухати маму, пасти корову.

До перехідних належать дієслова зі значенням:

O конкретної фізичної дії: Ліпити, будувати, шити, в’язати, фарбувати, копати, асфальтувати;

O інтелектуальної діяльності та мовлення: Писати, читати, слухати, додавати, говорити, казати, мовити;

O руху, переміщення: нести, сунути, везти, котити, штовхати. Об’єкт після перехідних дієслів виражається формою:

O знахідного відмінка без прийменника: Слухати пісню, виконати завдання, посадити дерево, написати твір;

O родового відмінка без прийменника:

А) якщо дія поширюється не на весь предмет, а лише на його частину: відсипати цукру, налити води, насипати борошна;

Б) якщо перед дієсловом наявна заперечна частка не: Не прочитати роману, не виконати вправи.

Неперехідні дієслова називають дію, що не переходить на предмет: зеленіє ліс, птах летить, батько сумує.

До неперехідних належать дієслова, що означають:

O стан людини та довкілля: Сумувати, веселитися, бідувати, світає, вечоріє, дощить, гримить;

O динамічні процеси в рослинному світі: Рости, квітнути, цвісти, в’янути;

O професійну чи громадську діяльність людей: Головувати, директорувати, маклерувати;

O звуки тварин, комах, птахів і неживої природи: Гавкати, воркотіти, шипіти, тьохкати, дзюрчати;

Майже всі дієслова з постфіксом – ся, є неперехідними: Митися, одягатися, зустрічатися, веселитися, листуватися тощо.

Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні можуть вживатися в значенні неперехідних: Читати книгу, писати речення (перехідні) – Читати вголос, писати повільно (неперехідні).

§ 27. КАТЕГОРІЯ СТАНУ

Категорія стану – це загальнодієслівна категорія, що виражає відношення дії або стану до суб’єкта (виконавця дії) і об’єкта (предмета, на який спрямовується дія або стан).

У сучасній українській літературній мові розрізняють три стани: активний, пасивний і зворотньо-середній.

1. Дієслова активного стану виражають дію, що активно спрямована від суб’єкта (діяча) на об’єкт (предмет), виражений іменником у формі знахідного відмінка без прийменника: Бризки променя нетлінного золотять пожовклий лист (В. Ярошенко).

Лише перехідні дієслова, що вживаються без постфікса – ся, мають значення активного стану.

Дієслова пасивного стану виражають відношення, за яких іменник, що називає суб’єкт дії, виступає додатком у формі орудного відмінка, а іменник, який означає об’єкт дії, виконує роль підмета: Де трактором нива ореться, там добре живеться (Нар. творч.). Іменник Трактор – Суб’єкт дії, бо він оре ниву, але виступає додатком, а іменник нива є об’єктом дії, бо її оре трактор, виконує функцію підмета.

Дієслова пасивного стану творяться від дієслів активного стану за допомоги постфікса – ся: Студент пише курсову роботу – Курсова робота пишеться студентом.

Дієслова зворотньо-середнього стану виражають такі відношення, за яких дія виконується суб’єктом і на нього ж спрямовується – суб’єкт є водночас і об’єктом дії: В бризках променя купаються вже прив ‘ялії квітки; листя жовкне і згортається, і знесилено схиляються пелюстки (В. Ярошенко).

Дієслова зворотньо-середнього стану означають дію:

O що спрямована на діючу особу: Одягатися, вмиватися, взуватися, голитися, фарбуватися;

O виконувану кількома особами: Листуватися, зустрічатися, сперечатися, змагатися, цілуватися;

O що виконується особою в своїх інтересах: Готуватися до екзаменів, лаштуватися в дорогу;

O як постійну властивість предмета: (собака) кусається, (кішка) дряпається, (кропива) жалиться;

O що виникає під впливом іншого предмета: (лоза) гнеться, (скло) б’ється, (палиця) ламається.

Категорія стану властива не всім дієсловам. Є дієслова нульового стану, що називають дію, яка стосується лише суб’єкта (діяча). До них належать:

O неперехідні дієслова, що не виражають будь-яких відношень дії до суб’єкта: летіти, бігти, плакати, спати, пливти, стояти;

O неперехідні дієслова, що без постфікса – ся не вживаються: Боятися, сміятися, намагатися, пишатися;

O безособові дієслова з постфіксом – ся: Не спиться, не сидиться, розвидняється;

O дієслова, утворені від неперехідних за допомоги префікса і постфікса – ся, які надають їм нового лексичного значення: Наплакатися (пор.: плакати), насидітися, добігатися.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 26. КАТЕГОРІЯ ПЕРЕХІДНОСТІ/НЕПЕРЕХІДНОСТІ