Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – ПЕРЕДМОВА

Уявлення про роль та місце управління організацією, про зміст управлінської діяльності та методи її здійснення неодноразово зазнавали суттєвих змін з того часу як управління стало розглядатися як особливий вид діяльності, який здійснюється в організації.

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту

1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту Будь-яке рішення, що приймається, повинно в довгостроковій перспективі свідчити про економічну користь підприємства. Те, що дає кращі результати тільки в даний момент часу і в близькому майбутньому,

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту

1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту Будь-яке рішення, що приймається, повинно в довгостроковій перспективі свідчити про економічну користь підприємства. Те, що дає кращі результати тільки в даний момент часу і в близькому майбутньому,

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Сучасна концепція стратегічного менеджменту та її значення

Теорії менеджменту за останні 30 років пройшли досить складний шлях, на якому виникали та відмирали різні концепції й підходи, зумовлені змінами у розумінні сутності та ролі менеджменту в розвитку окремих підприємств і суспільства взагалі.

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 3. Послідовність переходу підприємства до стратегічного управління

Залежно від розуміння тенденцій розвитку економіки, галузі, підприємства, необхідності та можливостей передбачення майбутнього, фірми, що створюються сьогодні, впродовж свого існування в дещо скороченому варіанті можуть проходити історичний шлях розвитку планування та управління підприємствами за

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 2. Зміст стратегічного менеджменту

1. Суть та принципи стратегічної діяльності Стратегічне управління – це не чітко визначені дії і тим більше не конкретний план робіт. Стратегічне управління – це концепція виживання в певних умовах. Воно дає більш чи

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Суть та принципи стратегічної діяльності

1. Суть та принципи стратегічної діяльності Стратегічне управління – це не чітко визначені дії і тим більше не конкретний план робіт. Стратегічне управління – це концепція виживання в певних умовах. Воно дає більш чи

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Зміст стратегічного управління

Передусім встановимо основні складові системи стратегічного управління, її суб’єкт та об’єкт. Об’єкт стратегічного управління – це потенціал підприємства, який включає трудові, матеріальні, фінансові, інформаційні ресурси, залучені в господарську діяльність підприємства і які здатні визначати

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 3. Поняття стратегії та їх види

Що ж розуміють науковці під цією життєдайною компонентою стратегічного управління? За Альфредом Чандлером [2,18], стратегія-це визначення основних довготривалих цілей разом з відповідним планом дій та розподілом ресурсів для досягнення цих цілей. За Ігорем Ансоффом

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 3. Процес стратегічного менеджменту

1. Стратегічне планування та управління як складові процесу розробки стратегії Процес розробки стратегії включає стратегічне планування та стратегічне управління. За Ігорем Ансоффом, стратегічне планування – це прийняття оптимального, стратегічного рішення, а стратегічний менеджмент пов’язаний

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Стратегічне планування та управління як складові процесу розробки стратегії

1. Стратегічне планування та управління як складові процесу розробки стратегії Процес розробки стратегії включає стратегічне планування та стратегічне управління. За Ігорем Ансоффом, стратегічне планування – це прийняття оптимального, стратегічного рішення, а стратегічний менеджмент пов’язаний

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Процес розробки стратегії та характеристика його етапів

Особливістю цієї наукової праці є представлення процесу стратегічного управління як різновид процесу розробки та прийняття управлінських рішень, що складається з таких етапів (мал. 32) Рис. 3.2. Алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства Зображена схема

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 4. Розробка цілей та формулювання місії

1. Зміст поняття “дерева цілей” Дуже важко лаконічно і водночас повно сформулювати зміст існування будь-якого підприємства. Тому подальше викладення матеріалу розпочнемо з прикладу місії компанії Мак Дональдз. У Місії Мак Дональдз влучно сформульований її

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Зміст поняття “дерева цілей”

1. Зміст поняття “дерева цілей” Дуже важко лаконічно і водночас повно сформулювати зміст існування будь-якого підприємства. Тому подальше викладення матеріалу розпочнемо з прикладу місії компанії Мак Дональдз. У Місії Мак Дональдз влучно сформульований її

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Методи побудови “дерева цілей”

1. Зміст поняття “дерева цілей” Дуже важко лаконічно і водночас повно сформулювати зміст існування будь-якого підприємства. Тому подальше викладення матеріалу розпочнемо з прикладу місії компанії Мак Дональдз. У Місії Мак Дональдз влучно сформульований її

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 3. Алгоритм формування місії підприємства

Незалежно від методу побудови “дерева цілей” процес формування системи цілей має визначену логічність, які М. М. Мартиненко [33, 467] трансформує в чотири етапи: 1-й етап – формулювання цілей. 2-й етап – визначення пріоритетів цілей.

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1-й етап – формулювання цілей

Незалежно від методу побудови “дерева цілей” процес формування системи цілей має визначену логічність, які М. М. Мартиненко [33, 467] трансформує в чотири етапи: 1-й етап – формулювання цілей. 2-й етап – визначення пріоритетів цілей.

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2-й етап – визначення пріоритетів цілі

Логіка взаємовідносин між місією, стилевими та робочими цілями визначається за допомогою “дерева цілей”, загальний вигляд якого зображено на мал. 4.3. Пріоритети встановлюються за кожним рівнем “дерева цілей”. Значення пріоритетів робочих цілей логічно витікає зі

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 3-й етап – перевірка цілей на позитивність

Логіка взаємовідносин між місією, стилевими та робочими цілями визначається за допомогою “дерева цілей”, загальний вигляд якого зображено на мал. 4.3. Пріоритети встановлюються за кожним рівнем “дерева цілей”. Значення пріоритетів робочих цілей логічно витікає зі

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 4-й етап – створення внутрішнього зворотного зв’язку

Логіка взаємовідносин між місією, стилевими та робочими цілями визначається за допомогою “дерева цілей”, загальний вигляд якого зображено на мал. 4.3. Пріоритети встановлюються за кожним рівнем “дерева цілей”. Значення пріоритетів робочих цілей логічно витікає зі

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 5. Оцінка внутрішніх можливостей підприємства

1. Підходи до аналізу внутрішніх можливостей підприємства Як уже зазначалось, стратегічні компоненти (виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура) у сукупності утворюють потенціал підприємства. Вітчизняним науковцем 3-Є. Шершньовою [54, 58] сформовані три основні підходи до

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Підходи до аналізу внутрішніх можливостей підприємства

1. Підходи до аналізу внутрішніх можливостей підприємства Як уже зазначалось, стратегічні компоненти (виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура) у сукупності утворюють потенціал підприємства. Вітчизняним науковцем 3-Є. Шершньовою [54, 58] сформовані три основні підходи до

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Загальна економічна оцінка діяльності підприємства

Першим кроком аналізу підприємства, що дозволяє оцінити його ресурсний потенціал у загальному, є його загальна економічна характеристика. Схема її наводиться нижче. Загальна економічна характеристика підприємства. 1. Продукт або послуга O Інноваційні чи ні? O

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Першим кроком аналізу підприємства, що дозволяє оцінити його ресурсний потенціал у загальному, є його загальна економічна характеристика. Схема її наводиться нижче. Загальна економічна характеристика підприємства. 1. Продукт або послуга O Інноваційні чи ні? O

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Маркетинг

Першим кроком аналізу підприємства, що дозволяє оцінити його ресурсний потенціал у загальному, є його загальна економічна характеристика. Схема її наводиться нижче. Загальна економічна характеристика підприємства. 1. Продукт або послуга O Інноваційні чи ні? O

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Розробка нових товарів

Підприємство має потенційні можливості розробки та виготовлення нових асортиментних позицій товару. Зокрема, введення нових харчових інгредієнтів в основну сировину – сирну суміш дає можливість необмежено здійснювати інновацію продукції. Подібні зміни не потребують додаткових капітальних

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Реклама, просування і збут продукції

Згідно з маркетинговою теорією, в господарській практиці підприємств розрізняють два відокремлених напрямки просування товарів: агресивні дії та вплив на покупця. В переважній більшості випадків на ВАТ “Молочник” використовується агресивне просування товару: продаж через чисельних

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Маркетингова активність підприємства

Згідно з маркетинговою теорією, в господарській практиці підприємств розрізняють два відокремлених напрямки просування товарів: агресивні дії та вплив на покупця. В переважній більшості випадків на ВАТ “Молочник” використовується агресивне просування товару: продаж через чисельних

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 4. Аналіз виробничої діяльності підприємства

Виробництво Дана функція має особливе значення для аналізу сильних і слабких сторін підприємства. Можна виділити вісім сфер аналізу виробничої діяльності. 1. Доступ підприємства до нових матеріалів. Залежність від обмеженої кількості постачальників. 2. Стан (сучасність)

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Виробництво

Виробництво Дана функція має особливе значення для аналізу сильних і слабких сторін підприємства. Можна виділити вісім сфер аналізу виробничої діяльності. 1. Доступ підприємства до нових матеріалів. Залежність від обмеженої кількості постачальників. 2. Стан (сучасність)

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 5. Аналіз фінансової діяльності підприємства

Фінанси Якісний фінансовий аналіз дозволяє визначити ключові припущення про динаміку розвитку підприємства в майбутньому. Фінансовий прогнозний аналіз необхідно проводити за такими напрямками: – аналіз величини власного та залученого капіталу; – аналіз платоспроможності та ліквідності

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Фінанси

Фінанси Якісний фінансовий аналіз дозволяє визначити ключові припущення про динаміку розвитку підприємства в майбутньому. Фінансовий прогнозний аналіз необхідно проводити за такими напрямками: – аналіз величини власного та залученого капіталу; – аналіз платоспроможності та ліквідності

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 6. Аналіз персоналу підприємства

Персонал Є головним ресурсом кожного підприємства, від ефективності його використання здебільшого залежать результати діяльності та конкурентоспроможність. Трудові ресурси призводять до дії матеріально-речові елементи виробництва, створюють продукт, вартість та доданий продукт у формі прибутку. Розрізняють

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 7. Аналіз рівня організаційної культури

Культура підприємства Необхідність оцінки такого показника, як культура підприємства (корпоративна культура, соціокультура, організаційна культура, бізнес-культура), зумовлена багатьма факторами. Головним серед них є той, що корпоративна культура дозволяє об’єднати співробітників в єдину команду для досягнення

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Культура підприємства

Культура підприємства Необхідність оцінки такого показника, як культура підприємства (корпоративна культура, соціокультура, організаційна культура, бізнес-культура), зумовлена багатьма факторами. Головним серед них є той, що корпоративна культура дозволяє об’єднати співробітників в єдину команду для досягнення

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Тема 6. Оцінка зовнішнього середовища підприємства

1. Структурування зовнішнього середовища підприємства Відносини підприємства з зовнішнім середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Тому ситуація на підприємстві постійно змінюється. Звідси, кожне підприємство потребує

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Структурування зовнішнього середовища підприємства

1. Структурування зовнішнього середовища підприємства Відносини підприємства з зовнішнім середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Тому ситуація на підприємстві постійно змінюється. Звідси, кожне підприємство потребує

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Оцінка мезосередовища підприємства

1. Структурування зовнішнього середовища підприємства Відносини підприємства з зовнішнім середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Тому ситуація на підприємстві постійно змінюється. Звідси, кожне підприємство потребує

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Приклад з практики. Назва та класифікація товару

Сири можна розподілити на натуральні (сичужні) та перероблені, що виготовляються з натуральних сирів з додаванням інших компонентів. Сичужні сири поділяються на три основні групи: тверді, м’які та розсольні. Тверді сири виробляються з натурального коров’ячого

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Ідея створення товару

Сири можна розподілити на натуральні (сичужні) та перероблені, що виготовляються з натуральних сирів з додаванням інших компонентів. Сичужні сири поділяються на три основні групи: тверді, м’які та розсольні. Тверді сири виробляються з натурального коров’ячого

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Основні споживацькі сегменти

Сири можна розподілити на натуральні (сичужні) та перероблені, що виготовляються з натуральних сирів з додаванням інших компонентів. Сичужні сири поділяються на три основні групи: тверді, м’які та розсольні. Тверді сири виробляються з натурального коров’ячого

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Технологія виробництва

Сири можна розподілити на натуральні (сичужні) та перероблені, що виготовляються з натуральних сирів з додаванням інших компонентів. Сичужні сири поділяються на три основні групи: тверді, м’які та розсольні. Тверді сири виробляються з натурального коров’ячого

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Упаковка та дизайн

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Асортимент

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Канали збуту

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Післяпродажний сервіс

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Аналоги на ринку

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – Ключові фактори ринкового успіху товару

Зупинимось більш детально на упаковці плавленого сиру, яка жорстко регламентується стандартами. Плавлений сир може випускатися у вигляді брикетів фіксованої ваги (ЗО г, 62,5 г, 100 г) в алюмінієвій фользі та полістирольних стаканчиках, а також

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 1. Ринковий попит

Він являє собою загальну кількість товару, який може бути придбаний певною групою покупців на певній території за певний період. Необхідно передусім точно визначити товар, попит на який підлягає вимірюванню. Далі – провести оцінку обсягу

Стратегічний менеджмент – Осовська Г. В. – 2. Еластичність попиту

Він являє собою загальну кількість товару, який може бути придбаний певною групою покупців на певній території за певний період. Необхідно передусім точно визначити товар, попит на який підлягає вимірюванню. Далі – провести оцінку обсягу