Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція координаційна

3. Функція мотиваційна. Типові завдання діяльності та уміння:

3.1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці:

– розроблення та впровадження комплексних мотиваційних заходів, забезпечуючи узгодження інтересів працівників з інтересами організації місцевого самоврядування;

– створення мотиваційних умов для трудової самореалізації співробітників;

– використовуючи індивідуальний підхід, здійснювати добір та застосування різноманітних стимулів праці;

– визначення ефективності використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення.

3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі:

– регулювання міжособистих стосунків між членами трудового колективу, використовуючи психологічні методи управління;

– сприяння розвитку творчого потенціалу працівників, заохочення їх до новаторської діяльності;

– використання методів пропаганди й агітації у поширенні економічних, правових, естетичних та інших знань;

– володіння методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.). 3.3. Управління конфліктами:

– аналіз конфліктних ситуацій, запобігання їх переростанню у конфлікт, своєчасна нейтралізація конфліктних ситуацій, використовуючи методи управління конфліктами;

– з урахуванням соціальної справедливості забезпечення регулювання задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ;

– застосування стилю лідерства, який відповідає вимогам ситуації.

Функція координаційна

4. Функція координаційна. Типові завдання діяльності та уміння: 4.1. Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання діяльності в забезпеченні соціально-економічного розвитку:

– забезпечення адміністративного впливу на процеси використання на відповідній території усіх видів ресурсів;

– здійснення стабілізуючого впливу на процеси соціально-економічного розвитку, своєчасне усунення відхилень в управлінській діяльності окремих структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм підприємств, організацій;

– сприяння розробці та впровадженню територіальних програм соціально-економічного розвитку, програм працевлаштування та соціального захисту населення регіону;

– сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків усіх підприємств, розташованих на відповідній території;

– сприяння створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури;

– сприяння здійсненню інноваційної та інвестиційної діяльності на відповідній території;

– сприяння розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, діяльності освітніх та лікувальних закладів усіх форм власності;

– створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, їх трудового навчання, професійної орієнтації;

– сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;

– створення умов для розвитку культури, народної творчості, національних традицій, художніх промислів і ремесел;

– сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;

– проведення оперативних нарад.

4.2. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації:

– на основі розроблених та затверджених планових завдань уміння координувати діяльність персоналу органу місцевого самоврядування, а також підлеглих цьому органу підприємств, організацій;

– використовуючи організаційно-соціальні правила, уміння координувати діяльність окремих груп працівників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція координаційна