Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція планування

1. Функція планування. Типові завдання діяльності та уміння:

1.1. Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації місцевого самоврядування:

– на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та зовнішнього середовища формулювання місії організації місцевого самоврядування;

– розробка стратегічних цілей функціонування організації місцевого самоврядування;

– на основі діагностики внутрішньої та зовнішньої інформації розробка стратегічних альтернатив розвитку, забезпечення на стадії планування високого рівня збалансованості розвитку відповідної території;

– вибір оптимальної стратегії управління з урахуванням можливого рівня ризику.

1.2. Планування діяльності організації місцевого самоврядування:

– розробка та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку села, селища, міста;

– на основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку оцінювання виробничо-економічного потенціалу підприємств окремих галузей економіки, розрахунки обсягів діяльності, здійснення довготривалих прогнозів розвитку;

– використовуючи сучасні методики, проведення розрахунків основних економічних показників діяльності підприємств окремих галузей економіки регіонального розташування;

– розробка та впровадження в регіоні планів розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств усіх форм власності;

– розробка місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів;

– розміщення на підприємствах регіону на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, необхідних для територіальної громади;

– планування діяльності підприємств і організацій, які належать до комунальної власності;

– здійснення планування використання майна, що належить до комунальної власності відповідної територіальної громади;

– здійснення планування діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальним громадам;

– встановлення в межах визначених законодавством тарифів за виконання побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності відповідної територіальної громади;

– узгодження планів роботи підприємств різних форм власності, які не належать до комунальної власності, з метою запобігання негативних соціальних, демографічних, екологічних та інших наслідків від їх діяльності;.

– складання та затвердження місцевого бюджету.

1.3. Планування потреби в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах:

– з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей обгрунтування потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, необхідних для забезпечення регіонального розвитку;

– складання балансів матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території;

– визначення потреби у паливі та будівельних матеріалах, необхідних для забезпечення населення відповідної території;

– складання планів використання природних ресурсів місцевого значення;

– на основі сучасних методик обгрунтування шляхів ефективного використання ресурсів.

1.4. Інформаційне забезпечення процесу планування:

– використовуючи різні джерела інформації, формування інформаційного забезпечення управління організацією місцевого самоврядування. Здійснення формулювання економічних задач;

– ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, проведення оперативної діагностики управлінської ситуації;

– на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробка достатньої кількості альтернативних варіантів рішень;

– враховуючи соціально-економічну ефективність та екологічну безпеку використання наукових методів оцінювання альтернативних рішень, обгрунтовування та вибір оптимального рішення;

– слідкуючи за змінами у законодавстві, забезпечення правомочності діяльності посадових осіб органу місцевого самоврядування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Функція планування