Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюється згідно з Конституцією і законами України. Відповідно до них, а також до Конституції Автономної Республіки Крим, прийнятої на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р. Автономній Республіці Крим можуть делегуватися повноваження щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку Автономної Республіки Крим, реалізації програм соціально-економічного, культурного та іншого розвитку автономної республіки. Згідно з Конституцією

України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень бере участь у забезпеченні прав і свобод громадян на території Автономної Республіки Крим. У разі порушення органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, головами місцевих державних адміністрацій прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України і законами України, і не приведення на вимогу Верховної Ради Автономної Республіки Крим своїх актів у відповідність із Конституцією України і законами України Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право звернутися:

– до Президента України – про звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій у порядку, передбаченому Конституцією України;

– до Верховної Ради України – про призначення позачергових виборів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови відповідно до законодавства України.

На основі погоджених рішень або угод між Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть визначатися порядок і умови виконання делегованих повноважень. Згідно з Конституцією України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим контролює виконання органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих їм законом України, а також повноважень, делегованих нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Дія актів органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим із питань виконання делегованих їм повноважень, якщо вони суперечать Конституції України і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовим актам Автономної Республіки Крим, може зупинятися відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим (акти представницьких органів), Радою міністрів Автономної Республіки Крим (акти виконавчих органів) з одночасним зверненням до суду.

Органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим можуть визначатися порядок і умови реалізації спільних програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування. Спільні програми соціально-економічного, культурного та іншого розвитку, а також спільні проекти фінансуються за рахунок коштів, які залучаються з бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Залучення коштів із бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, передача майна для реалізації вищезазначених спільних програм і проектів здійснюються на основі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також відповідної місцевої ради чи на основі угод між ними. Спільні програми і проекти можуть фінансуватися також за рахунок коштів цільового фонду для забезпечення збалансованого соціально-економічного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим, який формується з коштів, переданих із Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів та інших коштів у порядку, що визначається законами України й нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її компетенції.

З метою збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим взаємодіє з асоціаціями органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим та іншими добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування. Асоціації органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим можуть вносити на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим рекомендації та пропозиції в установленому законом порядку. Порядок взаємодії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з асоціаціями органів Місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим та іншими добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування визначається на взаємопогодженій основі.

Відповідно до Конституції України з метою забезпечення збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим і органи місцевого самоврядування на взаємопогодженій основі та в порядку, визначеному Конституцією Автономної Республіки Крим і законодавством України, можуть об’єднувати фінансові та матеріальні кошти, майно, координувати діяльність органів і служб, установ і організацій для підготовки та реалізації спільних програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до їх компетенції, у тому числі у сфері:

А) освіти, охорони здоров’я, землеустрою, архітектури та містобудування, охорони навколишнього природного середовища, організації і координації зовнішньоекономічної діяльності, використання природних копалин, транспорту, будівництва і ремонту доріг, водопостачання, зв’язку, забезпечення паливними та іншими енергоресурсами, будівництва і реконструкції промислових об’єктів, об’єктів комунального та соціально-культурного призначення, організації контролю за якістю і безпекою будівельних і ремонтних робіт, організації санітарно-епідемічного контролю, охорони й використання пам’яток історії та культури природних заповідників, організації туристичної та курортно-рекреацїйної діяльності, архівної справи, організації та забезпечення діяльності бібліотек, музеїв, театрів та інших питань;

Б) здійснення програм підготовки кадрів, підготовки та реалізації програм зайнятості населення і використання трудових ресурсів, програм допомоги і сприяння малозабезпеченим сім’ям і громадянам, пенсіонерам та інвалідам, багатодітним сім’ям, здійснення молодіжних програм, у тому числі з питань бездоглядності неповнолітніх, програм у сфері науки й культури, а також фізкультури і спорту, програм запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також підготовки і реалізації інших програм і проектів.

Порядок взаємодії органів влади, установ і організацій Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування визначається угодами або погодженими рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад. У сфері спільної діяльності може здійснюватися погоджена кадрова політика.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Дайте визначення поняттю “муніципальне право”.

2. У чому полягають особливості методу муніципального права?

3. Які Вам відомі джерела муніципального права?

4. Назвіть принципи місцевого самоврядування.

5. Які структури утворюють систему органів місцевого самоврядування і яка з них є первинною в цій системі?

7. Які гарантії місцевого самоврядування наведені в Конституції України, Законі України “Про місцеве самоврядування”, Законі України “Про столицю України – місто-герой Київ”.

8. У чому полягають особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим?

9. Який порядок формування, організації роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

10. Які гарантії місцевого самоврядування Вам відомі?

11. У чому полягають особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві?

12. У чому полягають особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим.

13. У яких випадках може бути застосовано обмеження прав місцевого самоврядування?

14. Порівняйте функції виконавчого органу ради та функції виконавчого апарату ради.

15. Порівняйте підстави для дострокового припинення повноважень міського (сільського, селищного) голови та підстави для дострокового припинення повноважень міської (сільської, селищної) ради.

16. Розкрийте зміст, доцільність і наслідки взаємного делегування повноважень органів місцевої державної влади і органів місцевого самоврядування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим