Господарське право – Вінник О. М. – 3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень

Однією з категорій суб’єктів господарських правовідносин нарівні з суб’єктами господарювання є суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Це особи, які мають повноваження щодо організації господарської діяльності, управління іншими суб’єктами та/або контролю за їх діяльністю.

Розрізняють юридичні та фактичні підстави виникнення таких повноважень.

Юридичними підставами можуть бути:

Закон (акт законодавства), відповідно до якого створюються та/або наділяються відповідними повноваженнями певні суб’єкти – зазвичай організації – органи господарського керівництва: господарські та функціональні міністерства та відомства, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації;

Установчі документи господарських організацій, у тому числі господарських об’єднань (статут або засновницький договір);

Так звані підприємницькі договори, що передбачають організацію діяльності двох і більше суб’єктів господарювання та, відповідно, делегування одному чи кільком з них управлінських повноважень.

Фактичні підстави:

Відносини власності, що забезпечують власнику низку повноважень, у тому числі організаційного характеру (щодо заснування господарських організацій/підприємств, закріплення за останніми майна на певному правовому титулі та затвердження статуту такої організації, призначення керівника, контроль за дотриманням створеною організацією положень статуту, ефективності використання майна та ін.);

Відносини контролю-підпорядкування (володіння більшістю голосів на загальних зборах; контроль органів управління тощо);

Делегування організаційно-управлінських повноважень (може мати місце на підставі (і) закону, що притаманно для сфер публічної – державної та комунальної власності, або (2) договору, який може використовуватися для такої мети будь-якими суб’єктами в не заборонених законом випадках).

Класифікацію суб’єктів організаційно-господарських повноважень можна здійснювати за різними критеріями:

За формами власності:

1) державні (Кабінет Міністрів України, господарські та функціональні міністерства та відомства, державні господарські об’єднання та державні холдингові компанії);

2) комунальні (органи місцевого самоврядування, їх виконкоми, управління, комунальні господарські об’єднання);

3) приватно-колективні (добровільні господарські об’єднання, холдингові компанії, громадяни та організації, що володіють контрольними пакетами акцій, відповідною часткою в манні господарських організації”!, відповідною кількістю голосів на загальних зборах або в інший спосіб контролюють інший суб’єкт господарювання/господарську організацію).

За фактичними підставами виникнення розрізняють суб’єктів, організаційно-господарські повноваження яких грунтуються на:

1) відносинах власності (материнське підприємство щодо дочірнього);

2) інших відносинах

Господарське право   Вінник О. М.   3. Особливості правового статусу субєктів організаційно господарських повноважень

Контролю-підпорядкування (холдингова компанія щодо своїх корпоративних підприємств; власник контрольного пакету акцій або відповідної частки у статутному капіталі/складеному майні господарської організації корпоративного типу щодо останньої); 3) делегуванні організаційно-господарських повноважень (добровільні господарські об’єднання, яким організаційно-господарські повноваження делегують підприємства-учасники; головне підприємство промислово-фінансової групи, що діє в інтересах групи відповідно до укладеної між її учасниками генеральної угоди, та ін.),

За юридичними підставами виникнення:

1) суб’єкти, господарсько-організаційні повноваження яких виникають та підставі закону (Кабінет Міністрів України, господарські міністерства/відомства, державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії – щодо державних підприємств відповідно до Закону “Про управління об’єктами державної власності”);

2) суб’єкти, господарсько-організаційні повноваження яких виникають на підставі установчих документів (добровільні господарські об’єднання, управлінські повноваження яких виникають відповідно до установчого документа об’єднання – його статуту чи засновницького договору);

3) суб’єкти, організаційно-господарські повноваження яких виникають на підставі договорів про організацію підприємницької діяльності двох і більше суб’єктів такої діяльності.

Особливостям правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень буде присвячена окрема тема.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень