Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві

Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. стосовно здійснення місцевого самоврядування в місті Києві встановлює, що з метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає обов’язковій реєстрації в Міністерстві юстиції України. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

Система місцевого самоврядування в місті Києві включає:

– територіальну громаду міста;

– міського голову;

– міську раду;

– виконавчий орган міської ради;

– районні ради;

– виконавчі органи районних у місті рад;

– органи самоорганізації населення.

Члени територіальної громади міста Києва мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

Київська міська рада, районні в місті ради діють як представницькі органи. Вони є юридичними особами. Київська міська рада утворює Президію Київської міської ради. Остання є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, передбачених для внесення на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою.

Київська міська рада утворює секретаріат ради, який здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат очолює заступник міського голови – секретар міської ради, який обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції і повноваження на постійній основі.

Крім загальних повноважень сільських, селищних, міських рад, що викладені в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. (див. вище). Київська міська рада, у зв’язку зі здійсненням м. Києвом функцій столиці України, у межах своєї компетенції має такі додаткові повноваження:

А) придбавати у власність жилі та нежилі приміщення, адміністративні, виробничі та інші об’єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;

Б) встановлювати порядок утримання та експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, складати правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;

В) встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов’язаних із використанням міської інфраструктури;

Г) здійснювати управління об’єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у м. Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;

Г) залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;

Д) виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації тощо.

Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів згідно із Законом України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. Крім загальних повноважень сільських, селищних, міських голів, що викладені в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р., Київський міський голова, у зв’язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій має такі додаткові повноваження:

А) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;

Б) бере участь у вирішенні питань щодо проведення в місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

В) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України із правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України – м. Києва;

Г) вносить на ім’я Президента України” Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються м. Києва як столиці України;

Г) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення в м. Києві державних органів, представництв інших держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються м. Києва;

Д) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу в комунальну власність територіальної громади м. Києва чи районів у м. Києві підприємств, організацій, установ, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території м. Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій тощо.

Голова, заступник голови районної в м. Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова районної в м. Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування в м. Києві, а також про видані ним розпорядження.

І наприкінці хотілося б підкреслити, що Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. врегульовує також матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування в місті Києві, встановлює гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві