Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 11.2. Поняття концепції екологічного маркетингу

У напрямку концепції сталого розвитку розвивається концепція екологічного маркетингу, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби або послуги) – економічно ефективні та екологічно безпечні у виробництві та споживанні з урахуванням різних інтересів суб’єктів ринку.

Часовий період розвитку концепції екологічного маркетингу – кінець ХХ століття і початок XXI століття, концепція ринку – екологічна, ключова ланка – екологічна безпека і раціональне природокористування, рівень дії – людська цивілізація і природа, відображення в організаційно-штатній структурі фірм серйозної уваги до питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів – введення посади віце-президента з екологічної безпеки, посади менеджера з екологічної політики.

Екологічний маркетинг – це розробка і створення методів просування і реалізації екологічно безпечної продукції або послуги. Одна з цілей екологічного маркетингу полягає в тому, щоб забезпечити баланс інтересів економіки та охорони навколишнього середовища.

Одне з найбільш повних визначень поняття “екологічний маркетинг” запропоновано Альфредом Ендресом в його роботі “Економіка навколишнього середовища. Введення”: екологічний маркетинг – особливий вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну, але не зачіпає екологічної рівноваги навколишнього природного середовища і не впливає на стан здоров’я суспільства.

Найбільш вдалим є визначення Садченко Є. В., в якому екологічний маркетинг розглядається як логічне розширення класичного маркетингу на принципах екологічної нешкідливості: екологічний маркетинг – це функція управління, яка організує і спрямовує діяльність підприємств (організацій), яка пов’язана з оцінкою і перетворенням запитів споживачів в екологічно орієнтований попит на товари та послуги, що сприяють збереженню якісного і кількісного рівня основних екосистем, задовольняють потреби як окремих особистостей, так і організацій або суспільства в цілому.

В таблиці 11.1 наведено основні з існуючих визначень поняття “екологічний маркетинг”.

Мета екологічного маркетингу – створення таких економічних умов для підприємства, організацій (фірм, компаній), при яких вони будуть зацікавлені в модернізації технологій виробництва й прагнути раціонально використовувати, зберігати й відновлювати природно-ресурсний потенціал регіону (або компенсувати суспільству збиток, якщо вони його завдають). Екологічний маркетинг спрямований на стимулювання виробника до створення й поширення екологічно безпечних товарів і послуг, сполучення економічних і екологічних інтересів суспільства.

Задоволення потреб в контексті екологічного маркетингу відбувається за допомогою обміну, при цьому не порушується екологічна рівновага навколишнього природного середовища й стан здоров’я суспільства. Завданням екологічного маркетингу є створення умов для збереження навколишнього середовища, пристосування виробництва до вимог ринку, розробка екологічно чистої продукції, що має високу конкурентоспроможність, а також інтенсифікації її збуту й одержання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва.

Основні функції екологічного маркетингу: вивчення попиту на екологічно чисту продукцію, ціноутворення; реклама й стимулювання; планування екологічно чистих асортиментів, збуту й торговельних операцій; діяльність, пов’язана зі зберіганням і вибором екологічно чистого руху товарів, організацією екологічно безпечного обслуговування споживачів.

Таблиця 11.1. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 11.2. Поняття концепції екологічного маркетингу