Основи менеджменту – Федоренко В. Г

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – ВСТУП

Структурна трансформація вітчизняної економіки, формування сучасної системи ринкових відносин, процес глобалізації підприємництва вимагають досягнення якісно нової системи управління. В цих умовах управлінська діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку підприємницьких структур. Тому

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Структурна трансформація вітчизняної економіки, формування сучасної системи ринкових відносин, процес глобалізації підприємництва вимагають досягнення якісно нової системи управління. В цих умовах управлінська діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку підприємницьких структур. Тому

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Розділ 1. Передумови виникнення і розвиток менеджменту

Структурна трансформація вітчизняної економіки, формування сучасної системи ринкових відносин, процес глобалізації підприємництва вимагають досягнення якісно нової системи управління. В цих умовах управлінська діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку підприємницьких структур. Тому

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.1. Становлення і сутність управління як науки

Структурна трансформація вітчизняної економіки, формування сучасної системи ринкових відносин, процес глобалізації підприємництва вимагають досягнення якісно нової системи управління. В цих умовах управлінська діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку підприємницьких структур. Тому

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.2. Передумови виникнення і сутність менеджменту

1.2.1. Передумови та причини виникнення менеджменту Менеджмент як один із напрямів управлінської діяльності визначився наприкінці XIX – на початку XX століття. Об’єктивна потреба в науці про менеджмент була зумовлена нагромадженням, розвитком концентрації та централізації

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.2.1. Передумови та причини виникнення менеджменту

1.2.1. Передумови та причини виникнення менеджменту Менеджмент як один із напрямів управлінської діяльності визначився наприкінці XIX – на початку XX століття. Об’єктивна потреба в науці про менеджмент була зумовлена нагромадженням, розвитком концентрації та централізації

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.2.2. Сутність та зміст менеджменту

Поняття “Менеджмент“, незважаючи на столітню історію науки, нині остаточно не з’ясоване, досі немає його чіткого визначення. Це зумовлено, зокрема, тим, що ця категорія постійно поповнюється новим змістом, збагачуються її функції, зростають роль і значення

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.3. Категорії “управління” і “менеджмент”: загальне і особливе

Перехід до ринкової економіки вимагає іншого ставлення до управлінської науки. За панування адміністративно-командних методів управління запропоновані керівником-управлінцем ідеї були практично ні до чого, за винятком дуже обмеженого кола діяльності. Тому в сучасних умовах ринкових

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.4. Методи дослідження у менеджменті

Перехід до ринкової економіки вимагає іншого ставлення до управлінської науки. За панування адміністративно-командних методів управління запропоновані керівником-управлінцем ідеї були практично ні до чого, за винятком дуже обмеженого кола діяльності. Тому в сучасних умовах ринкових

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.5. Закони, закономірності та принципи менеджменту

1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація Розвиток менеджменту підпорядкований дії певних об’єктивних закономірностей та законів. Розуміння механізму їхньої дії, правильне використання – це рівень управління, ефективності управлінської діяльності. Чим вищий рівень

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація

1.5.1. Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація Розвиток менеджменту підпорядкований дії певних об’єктивних закономірностей та законів. Розуміння механізму їхньої дії, правильне використання – це рівень управління, ефективності управлінської діяльності. Чим вищий рівень

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.5.2. Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст

Поряд із законами і закономірностями менеджменту важливу роль в управлінській діяльності відіграють принципи менеджменту. Під принципами менеджменту розуміють основні вихідні положення, провідні ідеї, правила, якими мають керуватися органи управління, здійснюючи управлінську діяльність. Тобто, це

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6. Еволюція, етапи розвитку менеджменту

В історії розвитку менеджменту можна виділити п’ять основних шкіл: 1) школа наукового управління (1885-1920); 2) класична (адміністративна) школа управління (1920-1950); 3) школа людських відносин (1930-1950); 4) школа поведінкових наук (1950-дотепер); 5) школа кількісного (економіко-математичного)

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6.1. Формування школи наукового менеджменту

В історії розвитку менеджменту можна виділити п’ять основних шкіл: 1) школа наукового управління (1885-1920); 2) класична (адміністративна) школа управління (1920-1950); 3) школа людських відносин (1930-1950); 4) школа поведінкових наук (1950-дотепер); 5) школа кількісного (економіко-математичного)

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6.2. Класична (адміністративна) школа управління

В історії розвитку менеджменту можна виділити п’ять основних шкіл: 1) школа наукового управління (1885-1920); 2) класична (адміністративна) школа управління (1920-1950); 3) школа людських відносин (1930-1950); 4) школа поведінкових наук (1950-дотепер); 5) школа кількісного (економіко-математичного)

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6.3. Школа людських відносин

Школа людських відносин базувалася на розробці й застосуванні соціально-психологічних аспектів менеджменту, тобто управління трудовим колективом здійснювалося з позиції психології і людських відносин. Основоположниками цієї школи можна назвати вчених Елтона Мейо (1880-1949), Вальтера Ділла Скотта

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6.4. Школа поведінкових наук

Школа поведінкових наук (Концепція управління з позиції науки про поведінку) зосереджувала свою увагу головним чином на дослідженні різних аспектів соціальної взаємодії, мотивації, комунікації в організації, організаційної структури тощо. Засади її дослідження становлять методи “Налагодження

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.6.5. Школа кількісного (економіко-математичного) підходу

Школа поведінкових наук (Концепція управління з позиції науки про поведінку) зосереджувала свою увагу головним чином на дослідженні різних аспектів соціальної взаємодії, мотивації, комунікації в організації, організаційної структури тощо. Засади її дослідження становлять методи “Налагодження

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 1.7. Розвиток управлінської науки та її сучасний стан в Україні

Управлінська наука в Україні розвивалася виходячи з підходів, які були в адміністративно-командній системі. Тоді ряд досліджень в управлінській науці були спрямовані на вдосконалення адміністративної системи управління. Основна увага науковців за радянських часів була спрямована

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Планування

На державному рівні плануванню надається недостатня увага, що підтверджується значними розбіжностями у планових і фактичних показниках соціально-економічного розвитку країни. До них можна віднести і хронічне падіння виробництва ВВП при щорічних планових показниках його зростання,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Організація

На державному рівні плануванню надається недостатня увага, що підтверджується значними розбіжностями у планових і фактичних показниках соціально-економічного розвитку країни. До них можна віднести і хронічне падіння виробництва ВВП при щорічних планових показниках його зростання,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Мотивація

На державному рівні плануванню надається недостатня увага, що підтверджується значними розбіжностями у планових і фактичних показниках соціально-економічного розвитку країни. До них можна віднести і хронічне падіння виробництва ВВП при щорічних планових показниках його зростання,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Контроль

На державному рівні плануванню надається недостатня увага, що підтверджується значними розбіжностями у планових і фактичних показниках соціально-економічного розвитку країни. До них можна віднести і хронічне падіння виробництва ВВП при щорічних планових показниках його зростання,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Керівництво

На державному рівні плануванню надається недостатня увага, що підтверджується значними розбіжностями у планових і фактичних показниках соціально-економічного розвитку країни. До них можна віднести і хронічне падіння виробництва ВВП при щорічних планових показниках його зростання,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Розділ 2. Функціональні засади менеджменту

2.1. Сутність і види функцій менеджменту Процес управління здійснюється шляхом реалізації певних функцій. Функція – це вид певної діяльності, змінна величина (залежна від другої величини), яка характеризує роль соціального утворення.1 Як було відзначено в

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.1. Сутність і види функцій менеджменту

2.1. Сутність і види функцій менеджменту Процес управління здійснюється шляхом реалізації певних функцій. Функція – це вид певної діяльності, змінна величина (залежна від другої величини), яка характеризує роль соціального утворення.1 Як було відзначено в

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.2. Планування як пріоритетна функція менеджменту

2.1. Сутність і види функцій менеджменту Процес управління здійснюється шляхом реалізації певних функцій. Функція – це вид певної діяльності, змінна величина (залежна від другої величини), яка характеризує роль соціального утворення.1 Як було відзначено в

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.3. Організаційна функція менеджменту

Організаційна функція – це організація процесу управління, вжиття усвідомлених необхідних заходів і дій. Завданням цієї функції є створення структури організації, а також забезпечення всім необхідним для її ефективної діяльності, досягнення запланованих цілей. Після визначення

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.4. Мотиваційна функція менеджменту

Організаційна функція – це організація процесу управління, вжиття усвідомлених необхідних заходів і дій. Завданням цієї функції є створення структури організації, а також забезпечення всім необхідним для її ефективної діяльності, досягнення запланованих цілей. Після визначення

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.5. Контрольна функція менеджменту

Контроль – це процес свідомого, постійного і повсюдного спостереження за забезпеченням досягнення мети або кінцевих результатів діяльності організації. Контроль – необхідна складова управління, одна із його функцій. Можна сказати – “управляй і перевіряй”, де

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.6. Координаційна функція менеджменту

Функція координації управління – це процес зміни напряму дій без зміни поставленої мети (координація шляху досягнення мети), або із змінами мети залежно від зміни ситуації (координація мети). Координація мети і завдань організації залежить від

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.7. Інформація та комунікації у менеджменті: сутність, види та значення

Функція координації управління – це процес зміни напряму дій без зміни поставленої мети (координація шляху досягнення мети), або із змінами мети залежно від зміни ситуації (координація мети). Координація мети і завдань організації залежить від

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 2.8. Управлінські рішення: сутність, види та процес прийняття

Окрім комунікації до зв’язуючих процесів управління належать і управлінські рішення. Жодна людина, жодна організація не може існувати без цієї управлінської функції, але якщо людина ухвалює рішення в особистих інтересах, то керівник-управлінець зобов’язаний приймати рішення

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Розділ 3. Організація як об’єкт управління

3.1. Сутність, зміст та структура організації Управління неможливе без наявності організації. Що таке організація і для чого нею потрібно управляти? Вважається, що організація виникла із потреб людей в об’єднанні (кооперації) зусиль для досягнення особистих

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 3.1. Сутність, зміст та структура організації

3.1. Сутність, зміст та структура організації Управління неможливе без наявності організації. Що таке організація і для чого нею потрібно управляти? Вважається, що організація виникла із потреб людей в об’єднанні (кооперації) зусиль для досягнення особистих

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 3.2. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

3.2.1. Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність Внутрішні чинники організації можна розглядати, з одного боку, як цілі, структуру, завдання, технології, людей, а, з іншого боку, як природні і людські ресурси, економічні,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 3.2.1. Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність

3.2.1. Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність Внутрішні чинники організації можна розглядати, з одного боку, як цілі, структуру, завдання, технології, людей, а, з іншого боку, як природні і людські ресурси, економічні,

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 3.2.2. Зміст поняття “зовнішнє середовище”та його вплив на організаційну ефективність

Використання внутрішніх можливостей організації є необхідною, але недостатньою умовою в досягненні мсти. Цією другою умовою є вплив на організацію зовнішнього середовища. Будь-яка організація не може існувати сама по собі, ізольовано від навколишнього середовища. Вона

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 3.3. Організаційна культура як чинник впливу на ефективність управління

Основою життєвого потенціалу організації є організаційна культура. Менеджмент не тільки відповідає організаційній культурі, залежить від неї, але й може у свою чергу впливати на її формування та розвиток. В сучасних ринкових відносинах організаційна культура

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – ЧАСТИНА ІІ. ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин Розвиток підприємства як виду управлінсько-організаторської діяль­ності історично

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті

Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин Розвиток підприємства як виду управлінсько-організаторської діяль­ності історично

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці

Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин Розвиток підприємства як виду управлінсько-організаторської діяль­ності історично

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин

Розділ 4. Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті 4.1. Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці 4.1.1. Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин Розвиток підприємства як виду управлінсько-організаторської діяль­ності історично

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1.2. Функції та умови здійснення підприємництва

Більш повно сутність підприємництва розкривається в його функціях. Тут ми розглядаємо функцію як форму, спосіб вияву активності, життєдіяльності підприємництва як важливої складової виробничих відносин. Функції підприємництва досить різноманітні і розкривають та уточнюють його відносні

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1.3. Основні ознаки підприємництва та його місце в системі менеджменту

Першою і чи не найважливішою для розуміння характерною ознакою підприємництва є констатація індивідуального характеру підприємницької діяльності. Підприємництво – це завжди результат приватної ініціативи (хоча не виключаються й інші форми кооперації й асоціації), вільної від

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1.4. Суб’єкти, об’єкти, види та форми підприємництва

Важливою умовою успішної підприємницької діяльності є її продумана і здійснена відповідно до чинного законодавства система організації і управління. Першим кроком у цьому напрямку є вибір сфери підприємницької діяльності. При цьому слід звернути увагу на

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.1.5. Права, обов’язки та відповідальність підприємця у системі управління

Повноцінна організація підприємницької діяльності неможлива без визначення прав, обов’язків та відповідальності її учасників. Особливо це важливо для постсоціалістичних країн, де панувала адміністративно-командна система господарювання. Нині вони перебувають у перехідних умовах на шляху до утвердження

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.2. Менеджмент у сучасному підприємницькому секторі України

У сучасних умовах розвитку трансформаційної української економіки виникає гостра необхідність розгляду питань формування системи менеджменту, здатної вирішувати завдання підвищення ефективності підприємницької діяльності, економічного зростання суспільного виробництва. У загальноекономічному розумінні менеджмент вживається для визначення сукупності

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.3. Сучасний стан та шляхи удосконалення системи управління підприємницькою діяльністю в Україні

Розвиток підприємництва в умовах ринкової трансформації України має стати одним із важливих чинників соціально-економічного зростання. Проте, як засвідчує аналіз господарської діяльності, рівень управління підприємництвом та його державна підтримка є ще недостатніми і не відповідають

Основи менеджменту – Федоренко В. Г. – 4.4. Підприємство – основний суб’єкт господарювання у системі ринкових відносин

4.4.1. Сутність підприємства, його функції та принципи підприємницької діяльності Підприємницька діяльність здійснюється у різних організаційно-правових формах. Визначальне місце серед них на мікрорівні належить підприємству (фірмі). Воно є первинною організаційно-економічною ланкою національного господарства. Підприємство як