Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”). – 2001. – № 1. – С. 3 – 46 (зі змін, і доп.).

3. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змін, і доп.) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”). – 2001.-С. З-26.

4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (зі змін, і доп.) // http: // audit. w3.kiev. ua.

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 p. № 335/94-ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 29.

6. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 p. № 249-IV (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

7. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 p. № 2346-ІІІ (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

8. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 p. № 898-IV (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 p. № 979-IV (зі змін, і доп.)// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

10. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 грудня 2001 р. № 2740-Ш // zakon. rada. gov. ua.

11. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 p. № 2655-ХІІ (зі змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 643.

12. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 р. № 723/97- ВР (зі змін, і доп.).

13. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня – 1996 p. № 448/96-ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51. – Ст. 292.

14. Закон України”Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. № 710/97- ВР (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 № 3480-IV // zakon. rada. gov. ua.

16. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. № 140-V // zakon. rada. gov. ua.

17. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 № 15-93 (зі змін, і доп.) // zakon. rada. gov. ua.

18. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. пост. Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 30 серпня 2002 р. № 1301/268 // zakon. rada. gov. ua.

19. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Міністерства фінансів України // http: // audit. w3.kiev. ua.

20. Положення про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 р. № 508 // zakon. rada. gov. ua.

21. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 р. № 566 (зі змін.)// zakon. rada. gov. ua.

22. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затв пост. Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

23. Положення про розрахункові палати для пред’явлення векселів до платежу: Затв. пост. Правління Національного банку України від 25 вересня 2001 р. № 403 // zakon. rada. gov. ua.

24. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Затв. пост. Правління від 20 березня 1998 р. № 114 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

25. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. пост. Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

26. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. пост Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

27. Положення про єдину інформаційну систему “Реєстр позичальників”: Затв. пост. Правління Національного банку України від 27 червня 2001 р. № 245 (зі змін.)// zakon. rada. gov. ua.

28. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 270 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

29. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Затв. пост. Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. № 281 (назва у редакції пост. Правління Національного банку України від 21 серпня 2006 р. № 333) (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

30. Положення про комітет з питань сертифікації аудиторів банків: Затв. пост. Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. № 387 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

31. Положення про сертифікацію аудиторів банків: Затв. пост. Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. № 388 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

32. Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності: Затв. пост. Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. № 389 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

33. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Затв. пост. Правління Національного банку України від 13 грудня 2002 р. № 505 (зі змін) // zakon. rada. gov. ua.

34. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. пост. Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

35. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 9 жовтня 2001 р. за № 427 (зі змін.)// zakon. rada. gov. ua.

36. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

37. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. пост. Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

38. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затв. пост. Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 р. № 137 // zakon. rada. gov. ua.

39. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від З жовтня 2005 № 358 // zakon. rada. gov. ua.

40. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. пост. Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

41. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. № 502 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

42. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. пост. Правління Національного банку від 12 листопада 2003 р. № 492 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

43. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 р. № 598 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

44. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280 (зі змін.)// zakon. rada. gov. ua.

45. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

46. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затв. пост. Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 р. № 320 // zakon. rada. gov. ua.

47. Інструкція Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

48. Інструкція про касові операції в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 р. № 337 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

49. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 р. № 555 // zakon. rada. gov. ua.

50. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів: Затв. пост. Правління Національного банку України від 19 березня 2003 р. № 121 // zakon. rada. gov. ua.

51. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 р. № 435 // zakon. rada. gov. ua.

52. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р. № 625 // zakon. rada. gov. ua.

53. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 р. № 480 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

54. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 р. № 495 // zakon. rada. gov. ua.

55. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 р. № 549 // zakon. rada. gov. ua.

56. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 8 квітня 2005 р. № 123 // zakon. rada. gov. ua.

57. Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 p. № 498 // zakon. rada. gov. ua.

58. Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. № 343 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

59. Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті: Затв. пост. Правління Національного банку України від З грудня 2001 р. № 493 // zakon. rada. gov. ua.

60. Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р. № 620 // zakon. rada. gov. ua.

61. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб: Затв. пост. Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 486 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

62. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 255 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

63. Правила ведення аналітичного обліку в банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 16 червня 2005 р. № 221 // zakon. rada. gov. ua.

64. Правила організації статистичної звітності банків України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 19 березня 2003 р. № 124 (зі змін.) // zakon. r ad а. gov. ua.

65. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Затв. пост. Правління Національного банку України від 20 липня 1999 р. № 358 (зі змін.) // zakon. rada. gov. ua.

66. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів банківських уставов: Схвалений пост. Правління Національного банку України від 12 лютого 2003 р. № 50 // zakon. rada. gov. ua.

67. Адамик Б. П. Банківські електронні послуги: Навч. посіб. для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Т.: Карт-бланш, 2005. – 94 с.

68. Велш Г. А., Шорт Д. Г. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 944 с.

69. Віднійчук-Вірван Л. A. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навч. слов.-довід. – Л.: Магнолія-плюс, 2005. – 311 с.

70. Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – X.: Штрих, 2000. – 360 с.

71. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2000. – 404 с.

72. Кіндрацька Л. M. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

73. Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляева М. Ю. Навч.-метод. посіб. для самост. вивчч дисц. “Облік у банках”. – К.: КНЕУ, 2006. – 404 с.

74. Кірєєв О. І., Любунь О. С., Кравець М. П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 220 с.

75. Коваленко М. А., Віленко В. М., Сухомлин Л. Є. Операції сучасного комерційного банку: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.

76. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

77. Облік і аудит у банках: Підручник / A. M. Герасимович, Л. M. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред.. проф. A. M. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

78. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. – М.: Бух. учет, 1998. – 136 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ