Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 9.4. Бухгалтерський облік валютообмінних операцій банків

Операції з готівковою іноземною валютою здійснюються операційними касами банків та обмінними пунктами. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності зі сховища під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей. Приймання та видача валютних цінностей здійснюються на підставі приходних та видаткових касових ордерів, приходних та видаткових валютних ордерів. Ці операції регламентуються Інструкцією про касові операції в банках України. Облік операцій з іноземною валютою, що мають обмінний характер, регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України.

Переміщення і передавання готівки та цінностей під відповідальність працівників банку в разі ведення обліку операцій в операційній касі за окремими аналітичними рахунками балансового рахунку “Банкноти та монети в касі банку” відображаються такими бухгалтерськими проводками.

Бухгалтерські проводки

1. Видача коштів відповідальним працівникам для забезпечення роботи обмінного пункту:

Д-т 1003

К-т 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в операційній касі)

2. Повернення залишку коштів відповідальними особами:

Д-т 1001 (аналітичний рахунок для обліку готівки в операційній касі)

К-т 1003 (аналітичний рахунок для обліку готівки, виданої у підзвіт)

Бланки суворого обліку для здійснення валютно-обмінних операцій обліковуються за позабалансовим рахунком 9821 “Бланки суворого обліку”.

3. Видача бланків у підзвіт:

Д-т 9892

К-т 9821

4. Списання бланків з підзвіту на підставі відповідних звітів про використання:

Д-т 991

К-т 9892

Операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

– на суму купленої банком іноземної валюти:

Д-т 1001, 1002,1003

К-т 3800

– одночасно на суму проданої національної валюти:

Д-т 3801

К-т 1001,1002,1003

– на суму проданої банком іноземної валюти:

Д-т 3800

К-т 1001, 1002,1003

– одночасно на суму отриманої національної валюти:

Д-т 1001,1002,1003

К-т 3801

Результат від купівлі-продажу іноземної валюти відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

– у разі виникнення додатної різниці між гривневим еквівалентом придбаної (проданої) іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та вартістю придбання:

Д-т 3801

К-т 6204

– у разі виникнення від’ємної різниці між гривневим еквівалентом придбаної (проданої) валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та вартістю придбання:

Д-т 6204

К-т 3801

Операції з конвертування готівкової іноземної валюти відображаються у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

– на суму купленої іноземної валюти:

Д-т 1001,1002,1003

К-т 3800

– на суму проданої іноземної валюти:

Д-т 3800

К-т 1001,1002,1003

– на суму вартості купленої іноземної валюти за офіційним курсом:

Д-т 3801 (аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента купленої іноземної валюти)

К-т 3801 (аналітичний рахунок з обліку гривневого еквівалента проданої іноземної валюти)

Якщо за операцією з конвертування готівкової іноземної валюти для видачі клієнту залишається сума в іноземній валюті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок банк купує у клієнта.

Сплата комісійної винагороди за здійснення операції з конвертування відображається в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

– у разі сплати в гривнях:

Д-т 1001,1002,1003

К-т 6114

– у разі сплати в іноземній валюті:

Д-т 1001

К-т 3800

– одночасно:

Д-т 3801

К-т 6114


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 9.4. Бухгалтерський облік валютообмінних операцій банків